Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

LOGA

 
         
 
 

OK - obserwacja w sp nr 15

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">OK - obserwacja w sp nr 15</font></h3>
       Dnia 13 maja 2016r. nauczyciele naszej szkoły Pani M.Miśkiewicz oraz Pani A. Skiba wzięły udział w konferencji pod tytułem " Ocenianie Kształtujące - Obserwacja", która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp.  Konferencja miała charakter warsztatów celem tego doskonalenia było poznanie zasad OK-obserwacji i przekazywania informacji zwrotnej opartej na faktach. Po warsztatach uczestnicy Konferencji obejrzeli pięć lekcji. W klasach edukacji wczesnoszkolnej obserwowali umiejętność pracy w grupie, a w starszych - formułowanie przez uczniów celów lekcjii kryteriów sukcesu do lekcji/zadania oraz udzielanie efektywnej informacji zwrotnej w relacji uczeń-uczeń.
 
Tekst i foro: Agara Skiba

Konferencja Regionalna pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Praktyki Pracy Nauczycieli – OK Obserwacja w SP15

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">Konferencja Regionalna pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Praktyki Pracy Nauczycieli – OK Obserwacja w SP15</font></h3>
       W piątek, 22 maja dwoje nauczycieli z naszej szkoły brało czynny udział w konferencji zorganizowanej w SP 15 dotyczącej OK obserwacji koleżeńskiej. Po otwarciu konferencji przez p. Dyrektor SP 15 wysłuchaliśmy wykładów dr Jacka Strzemiecznego - dyrektora CEO o roli informacji zwrotnej w procesie nauczania i Danuty Sterny o strategiach pracy z Ocenianiem Kształtującym. Po wykładach uczestniczyliśmy w warsztatach poświęconych OK obserwacji i obserwowaliśmy lekcje nauczycieli z SP 15. Nasza szkoła miała też swój czynny udział w tej konferencji - grupa laboratoryjna przygotowała materiały związane z naszą pracą, które zostały przedstawione wszystkim uczestnikom.
 
Tekst: Tomasz Podolski
Foto: SP 15

Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej</font></h3>
      Kolejne spotkanie grupy laboratoryjnej odbyło się 5 maja. Podczas spotkania zespół pracował nad materiałami, które zostaną zaprezentowane 22 maja na konferencji organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 15. Wspólnie stworzyliśmy dwa elementy, które będziemy na tej konferencji omawiać.
 
Tekst: Tomasz Podolski

Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej</font></h3>
     10 kwietnia miała miejsce druga wizyta naszej asystentki z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W czasie spotkania ćwiczyliśmy tworzenie celów i kryteriów sukcesu na podstawie taksonomii Blooma.
Żywą dyskusję wywołał sposób notowania spostrzeżeń podczas OK obserwacji, a także długość trwania takiej obserwacji i sposób rozmowy po OK obserwacji zaproponowany przez naszą asystentkę. Wyznaczyliśmy też datę kolejnej wizyty.
 
 
  
 
Tekst: Tomasz Podolski
Foto: Ewa Golińczak-Bogdan

Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej</font></h3>
      W środę 25 marca odbyło się kolejne spotkanie zespołu laboratoryjnego. Podczas spotkania omówiliśmy wnioski z prac w pierwszym semestrze. Wybraliśmy dwa wnioski, nad ktorych wdrożeniem będziemy pracować w okresie przed i poświątecznym. Druga część spotkania poświęcona była nadchodzącej wewnętrznej ewaluacji. Omowiliśmy jej główne cele i problemy badawcze. Ustaliliśmy działania i datę kolejnego spotkania.
 
 
 
Tekst: Tomasz Podlolski
Foto: Ewa Golińczak-Bogdan

Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej cd.

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej cd.</font></h3>
     W piątek, 23 stycznia naszą szkołę odwiedziła trenerka-asystentka z CEO - Magda Lipiec. Na spotkaniu zespołu laboratoryjnego rozmawialiśmy o naszych postępach w stosowaniu zmienionej procedury OK obserwacji, naszych odczuciach dotyczących tego, co idzie dobrze, a co wymaga jeszcze pracy.
Magda przygotowała dla nas prezentację dotyczącą metod skutecznego uczenia się, która zawierała praktyki związane z efektywnym uczeniem się i nauczaniem.
Podczas ostatniej części spotkania ćwiczyliśmy tworzenie informacji zwrotnej opartej na faktach podczas oglądania fragmentu lekcji nauczycielki z innej szkoły, wybraliśmy obszar do obserwacji na nowy semestr i ustaliliśmy listę wskaźników, według których te obserwacje będą prowadzone po feriach.
 
Tekst: Tomasz Podolski
Foto: Beata Majewska-Kubera

Zobacz zdjęcia w galerii

Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej cd.

Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej</font></h3>
 Kolejne spotkanie grupy laboratoryjnej odbyło się 22 października 2014 r. Podczas tego spotkania nauczyciele zapoznali się ze zmianami w procedurze OK obserwacji, a zwłaszcza z nowymi elementami rozmowy po obserwacji oraz określili listę wskaźników, które zostaną wykorzystane podczas obserwacji.
Ustalili także wstępny harmonogram na 1 semestr i zatwierdzili nowy arkusz obserwacji, który będzie wykorzystywany przez cały rok.
 
Tekst: Tomasz Podolski

Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej</font></h3>
      14 października odbyło się spotkanie inaugurujące pracę grupy laboratoryjnej w roku szkolnym 2014/2015. Celem spotkania było omówienie spraw związanych z organizacją pracy grupy w nowym roku szkolnym.
Podczas spotkania uczestniczący w nim nauczyciele zapoznali się ze zmianami w procedurze OK obserwacji, wybrali obszar do obserwacji, podzielili się na pary obserwacyjne i opracowali nowy arkusz obserwacji lekcji oraz harmonogram obserwacji na pierwszy semestr.

Zobacz zdjęcia w galerii

Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej

Powołanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">Powołanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej</font></h3>
      W lipcu 2014 roku, po czterodniowym spotkaniu PAPA zrodziła się koncepcja zmian w stosowanej przez naszą szkołę praktyce Obserwacji Koleżeńskich. Ponieważ dotychczasowa formuła wyczerpała się, musiały nastąpić zmiany, które mają przybliżyć naszą szkołę do standardów stosowania tej praktyki proponowanych przez CEO i sprawią, że nasza szkoła będzie mogła gościć nauczycieli z innych szkół, którzy na naszym przykładzie i z naszą pomocą będą wprowadzać tę praktykę w swoich szkołach. Pani Dyrektor Janina Grzecznowska powołała 10-osobowy zespół, który będzie stanowić trzon Obserwacji Koleżeńskich w szkole i będzie propagować tę praktykę u nas i na zewnątrz. Nauczyciele ci podczas regularnych spotkań będą analizować obserwowane lekcje, udzielać sobie informacji zwrotnej i planować zmiany w swoim nauczaniu tak, aby zaobserwować widoczne uczenie się uczniów i bardziej zmotywować ich do pracy.
 
Tekst: Tomasz Podolski

Spotkanie PAPA – Wilga lipiec 2014

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">Spotkanie PAPA – Wilga lipiec 2014</font></h3>
       W dniach 2-6 lipca 2014 przedstawiciel naszej szkoły wziął udział w spotkaniu Polsko-Amerykańskiej Akademii Dyrektorów (PAPA) w Wildze pod Warszawą. W spotkaniu uczestniczyły szkoły zaangażowane w projekt Laboratoriów Praktyk Edukacyjnych organizowany i prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ciągu tych czterech dni szkoły zaprezentowały swoje doświadczenia związane w praktykami, które realizują u siebie. Po prezentacjach odbyły się kilkudniowe warsztaty poświęcone zmianom i modyfikacjom tych praktyk oraz wypracowaniu strategii przekazywania wiedzy o tych praktykach zainteresowanym szkołom, które będą chciały wdrażać te praktyki u siebie. W spotkaniach brał udział Bill Stroud – wykładowca w Columbia Teachers College w Nowym Jorku, specjalista ds. rozwoju edukacji.
Więcej na www.ceo.org.pl
 
Tekst: Tomasz Podolski

Wyjazd do CEO - Praktyki współpracy w profesjonalnej szkole c.d.

      W dniach 25 i 26 kwietnia p. Tomasz Podolski uczestniczył w organizowanym przez CEO szkoleniu dotyczącym Obserwacji Koleżeńskich. Spotkanie to było okazją do nabycia nowych doświadczeń, ponieważ tym razem zamiast roli uczestnika, przypadła mu w udziale rola współprowadzącego warsztaty dla nauczycieli z całej Polski. Podczas spotkania p. Podolski zaprezentował dokonania szkoły w zakresie wdrażania oceniania kształtującego i Obserwacji Koleżeńskich w naszej szkole, prowadził warsztaty i pokazywał nagraną przez siebie lekcję, po której otrzymał informację zwrotną od grup nauczycieli uczestniczących w spotkaniu.
 
 
 
Tekst i foto: Tomasz Podolski

Wyjazd do CEO - Praktyki współpracy w profesjonalnej szkole c.d.

      W dniach 27 i 28 marca 2014 r. dwoje nauczycieli z Zespołu Szkół Mechanicznych – pp. Wioletta Wangryn-Borucka i pp. Tomasz Podolski wzięło udział w warsztatach organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczących Praktyki Wspierania Nauczycieli – Obserwacji Wybranych Uczniów. W trakcie warsztatów zapoznali się z procedurą wdrażania tej praktyki, poznali metody wprowadzania jej w szkole,  wnioski i trudności związane z tą praktyką przedstawione przez trenerów z CEO i nauczycieli ze szkół, które praktykę tę stosują już drugi rok w ramach Laboratorium Praktyk Edukacyjnych. Warsztaty były bardzo ciekawe i dostarczyły wielu użytecznych informacji, które będą stanowiły podstawę do zmian planowanych w naszej szkole w kolejnych latach.
 
Tekst i foto: Tomasz Podolski

Zobacz zdjęcia w galerii

Wyjazd do CEO - Praktyki współpracy w profesjonalnej szkole c.d.

Wyjazd do CEO - Praktyki współpracy w profesjonalnej szkole

      Blisko 80 uczestników -  dyrektorów i liderów ze szkół pracujących w programach Szkoły Uczącej Się wzięło udział w konferencji „Rozwijanie uczenia się i nauczania w profesjonalnej szkole” w dniach 23-25 stycznia 2014 r. w Serocku poświęconej praktykom współpracy w szkole (zwanymi wcześniej procedurami). W konferencji nie mogło zabraknąć liderów z naszej szkoły w składzie: Ewa Golińczak-Bogdan, Małgorzata Kaczałko i Tomasz Podolski. Na konferencji zostały zaprezentowane dobre praktyki stosowane w naszej szkole.
Konferencję rozpoczął prezes Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Jacek Strzemieczny. Wykładem na temat rdzenia nauczania i koncentracji działań szkoły na uczeniu się i nauczaniu wprowadził uczestników w temat zmiany kultury szkoły poprzez wdrażanie praktyk współpracy.
Praktyki współpracy prezentowane na konferencji to:
 • ok obserwacja
 • nagrywanie i omawianie lekcji
 • obserwowanie wybranych uczniów
 • planowanie lekcji i analiza poziomów pytań, poleceń i zadań (SOLO)
 • analiza prac uczniowskich
 • spacer edukacyjny

Więcej informacji na stronie www.ceo.org.pl

Tekst zaczerpnięty z ceo org.pl

Foto: Tomasz Podolski

Zobacz zdjęcia w galerii

Wyjazd do CEO - Praktyki współpracy w profesjonalnej szkole

Spacer edukacyjny w SP15

      W dniu 21.11.2013r. przedstawiciele naszej szkoły: Dyrektor Janina Grzecznowska, Edyta Łuszczewska, Małgorzata Kaczałko, Ewa Golińczak-Bogdan, Tomasz Podolski odbyli spacer edukacyjny w Szkole Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp. Podczas spaceru mieliśmy zaszczyt współpracować z profesorem z Teachers College Columbuia Uniwersity z Nowego Jorku - Williamem Stroudem, trenerami z Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy oraz z nauczycielami ze stołecznego gimnazjum. W 3-osobowych zespołach obserwowaliśmy zajęcia nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 15. W ramach przeprowadzonego spaceru edukacyjnego obserwujący i obserwowani – spotkali się, aby udzielić trójdzielnej informacji zwrotnej. Spotkanie prowadził profesor William Stroud. Byliśmy pod ogromnym wpływem wiedzy Profesora dotyczącej planowania lekcji i zadań dla uczniów, które powinny być dla nich wyzwaniem.
 
Tekst: Małgorzata  Kaczałko
Foto: Szkoła SP 15

Zobacz zdjęcia w galerii

Spacer edukacyjny w SP15

Szkolenie - Ocenianie Kształtujące OK - etap II

       Na 16 kwietnia 2013 ponownie zaprosiliśmy zaprzyjażnionego juz z naszą szkołą Pana Jarosława Pietrzakaana z Centrum Edukacj Obywatelskiej, kóry przeprowadził kolejne warsztaty "Szkoły uczącej się dla rad pedagogicznych - Ocenianie Kształtujące II etap", gdzie poznaliśmy kolejne elementy  doskonalące nasz warsztat pracy z uczniem. Głowny nacisk był położony na poprawne formułownaioe Celu Lekcji i NaCoBezu.
 

Tekst i foto: Tomasz Walorski

Zobacz zdjęcia w galerii

Szkolenie - Ocenianie Kształtujące OK - etap II

Spacer edukacyjny w ramach OK

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">Spacer edukacyjny w ramach OK</font></h3>
Czym jest spacer edukacyjny?
Spacer edukacyjny to metoda służąca doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz dzięki współpracy między nauczycielami, długofalowej poprawie uczenia się i nauczania w szkole. Pomaga we wprowadzeniu w szkole zwyczaju rozmawiania wspólnym językiem o praktyce nauczania. Dzięki temu szkoła może wypracować standardy wzajemnej obserwacji pracy oraz wyrobić nawyk uczenia się na podstawie analizy własnych (i cudzych) doświadczeń. Ten sposób doskonalenia, znany m.in. z pracy lekarzy w szpitalach, jest stosowany w najlepiej rozwiniętych systemach oświatowych na świecie.
 
Jak to wygląda?
Spacer edukacyjny polega na koleżeńskiej obserwacji pracy uczniów i nauczycieli w klasie. W jej efekcie nauczyciele wspólnie z obserwatorami wypracowują rozwiązania pojawiających się trudności, pracują nad ulepszeniem nauczania. Najlepiej gdy obserwatorami są nauczyciele z tej samej lub współpracującej szkoły, którzy mogą również skorzystać z odwiedzin w klasach-wyciągnąć z nich wnioski do przemyślenia i zastosowania podczas własnych lekcji. Idea spaceru edukacyjnego zakłada, że uczą się wszyscy jego uczestnicy. Spacer edukacyjny służy zdiagnozowaniu pewnych zjawisk i znalezieniu satysfakcjonujących rozwiązań - nigdy ocenie pracy nauczycieli!
 
A jak wyglądało to u nas?
Grupa nauczycieli biorących udział w projekcie z Zespołu Szkół Mechanicznych i Szkoły nr 15 obserwowała przebieg kilku lekcji w różnych klasach u różnych nauczycieli, a przede wszystkim na różnych przedmiotach.
W naszej szkole takiej obserwacji poddano czworo nauczycieli z różnym stażem i doświadczeniem:
 • Język polski – Edyta Łuszczewska
 • Podstawy przedsiębiorczości – Ewa Golińczak-Bogdan
 • Przedmioty zawodowe – Małgorzata Kaczałko
 • Język angielski – Tomasz Podolski
 
Na takich spacerach obserwuje się całe lekcje lub przebywa tylko pewien czas obserwując wybrane elementy Oceniania Kształtującego. Podczas wizyty obserwatorzy posługują się arkuszem obserwacji i notują swoje spostrzeżenia.
Ostatni, ale niezmiernie ważny etap spaceru edukacyjnego to wyciągnięcie z obserwacji wniosków na przyszłość i zaplanowanie następnego kroku ku poprawie metod pracy z uczniem. Tak również stało się w naszej szkole - wszyscy obserwatorzy i obserwowani spotkali się by pomysły, przypuszczenia i refleksje zamienić na konkretne zadania. Obserwatorzy udzielili więc informacji zwrotnej nauczycielom, na jakie elementy należy zwrócić uwagę.
 
Tekst zaczerpnięty ze strony ceo.org.pl
Foto: Tomasz Walorski

Zobacz zdjęcia w galerii

Spacer edukacyjny w ramach OK

Materiał filmowy z OK dla SP15

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">Materiał filmowy z OK dla SP15</font></h3>
   W lutym 2013r. nauczyciel naszej szkoły Tomasz Podolski nagrał swoją lekcję języka angielskiego, która została przesłana do  współpracującej z nami w ramach Oceniania Kształtującego Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp. Nagrana lekcja poddana została ukierunkowanej obserwacji, po której nauczyciel otrzymał informację zwrotną od obserwatorów Szkoły Podstawowej nr 15.
Celem przeprowadzenia procedury nagrywania lekcji było:
 • uzyskanie informacji  o procesie uczenia się uczniów podczas lekcji i wykorzystanie tych informacji do modyfikowania sposobów pracy z uczniami
 • poszukiwanie dowodów na widoczne uczenie się uczniów
 • odpowiedzi na pytanie: nagrywanie i omawianie lekcji – po co?  
 • Nauczyciel informuje obserwatorów przedmiocie/przedmiotach obserwacji oraz przekazuje inne istotne, jego zdaniem, informacje na temat lekcji.
Nagrywanie i omawianie lekcji – jak to się odbyło?
 1. Nauczyciel nagrał lekcję.
 2. Nauczyciel poinformował obserwatorów o przedmiocie obserwacji oraz przekazał inne istotne, jego zdaniem, informacje na temat lekcji (informacje zawarte w konspekcie lekcji).
 3. Obserwatorzy oglądali nagranie lekcji, obserwując metody i techniki aktywizujące wykorzystywane przez nauczyciela. Wykorzystali arkusz obserwacji.
 4. Obserwatorzy przekazali informację zwrotną nauczycielowi.
 5. Nauczyciel prowadzący lekcję wykorzystuje w swojej bieżącej pracy wnioski z IZ do zaplanowania zmian w procesie nauczania.
Tekst: Małgorzata Kaczałko
 

Zobacz zdjęcia w galerii

Spotkanie w ramach OK z nauczycielami z SP15

Szkolenie - Ocenianie Kształtujące OK - etap I

      W dniu 11 grudnia 2012 roku nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez Pana Jarosława Pietrzaka - trenera Centrum Edukacji Obywatelskiej - „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela”. Szkolenie jest częścią programu SUS (Szkoła Ucząca Się), który prowadzi CEO z Warszawy.
W ten sposób nasza szkoła przygotowuje się do wprowadzenia do szkolnej praktyki nowatorskiego sposobu oceniania uczniów, wspomagającego uczenie się, a wprowadzonego już w kilku krajach Europy. Ten sposób oceniania uczniów propaguje OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która w Polsce prowadzi badania umiejętności uczniów PISA. Ocenianie kształtujące jest definiowane jako częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, jak uczeń ma się uczyć i w jaki spoób najlepiej go nauczać.
 
Tekst i foto: Tomasz Walorski

Zobacz zdjęcia w galerii

Szkolenie - Ocenianie Kształtujące OK - etap I

Zainicjowanie programu "Ocenianie Kształtujące"

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">Zainicjowanie programu "Ocenianie Kształtujące"</font></h3>
      Ocenianie kształtujące wydaje się dobrą alternatywą dla tradycyjnego modelu nauczania, w którym nauczyciel jest tym, na którym spoczywa cała odpowiedzialność za przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności. Alternatywą na tyle atrakcyjną i skuteczną, że zyskuje coraz większe grono zwolenników. Nauczyciele stosujący ocenianie kształtujące podkreślają wpływ tej metody nauczania na osiągnięcia uczniów. Metody, bo zastosowane tu słowo „ocenianie” nie w pełni oddaje istotę rzeczy.
      Idąc z duchem czasu i nowych metod nauczania Dyrektor Szkoły Janina Grzecznowska po ukończeniu kursu dla Liderów Oświaty podjęła decyzję, aby  nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych skorzystali z dobrych i sprawdzonych praktyk, które niesie Ocenianie Kształtujące. Ocenianie Kształtujące na na celu podnosienie jakości i poziomu nauczania, a zarazem spójności dla całego procesu nauczania.
Elementami oceniania kształtującego są:
 • cele
 • kryteria oceniania
 • praca z rodzicami - ocenianie kształtujące a stymulujące
 • pytania kluczowe i techniki zadawania pytań
 • informacja zwrotna
 • ocena koleżeńska
 • samoocena
Kluczem do sukcesu jest nie tyle konieczność stosowania wszystkich elementów, ale ich dobór, sposób wprowadzania i odpowiednie motywowanie uczniów. 
 
 
   
 
Tekst: Małgorzata Kaczałko
 
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Otrzęsiny klas pierwszych
Otrzęsiny klas pierwszych 2011
Projekt młody inżynier
Wymiana z Holandią
Pożegnanie klas maturalnych
Pożegnanie klas czwartych
Unihokej
Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego ZSZ 2013
DPS
Europa-Aktionstag w Duisburgu juz po raz drugi
Zakończenie roku szkolnego 2012-2013
Otrzęsiny i integracja klas pierwszych
II Konferencja Logistyczna - EKOLOGISTYKA
"Sprzątanie Świata" 17.09.2010r.
Dzień wiosny 2011
Wycieczka do Berlina
Wymiana z Holandią
Dzień Edukacji Narodowej 2010
Wycieczka do Berlina
Zakończenie roku szkolnego 2012-2013
Dzień Komisji Edukacji Narodowej 2011
Dzień Edukacji Narodowej
Zastosowanie matematyki w technice
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Zakończenie roku szkolnego 2012-2013
VI konferencja branży metalowej - Droga do kariery zawodowej
Wycieczka do Przelewic
XII Targi Absolwent