Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

KLASA PATRONACKA

                    
 
 
      Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. i specjaliści zatrudnieni w AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. będą współpracować na rzecz podniesienia poziomu kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy.
Mając więc na uwadze konieczność podjęcia działań zmierzających do poprawy efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności w zakresie praktycznego kształcenia uczniów techników oraz zasadniczych szkół zawodowych skorelowanego z oczekiwaniami i tendencjami obecnego rynku pracy, poprzez stworzenie możliwości ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyką a także uwzględniając istotną rolę doradztwa zawodowego oraz merytorycznego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej
 
w dniu 19 sierpnia 2014 r. w Gorzowie Wlkp.  zostało podpisane
porozumienie pomiędzy
 Zespołem Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
i
AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
w zakresie objęcia patronatem klasy 1A o profilu TECHNIK MECHANIK
 
 
Wsparcie polegać ma między innymi na:
  • Tworzeniu sieci firm, w których organizowane będzie kształcenie praktyczne uczniów i słuchaczy szkół i placówek,
  • Podnoszeniu poziomu praktyk zawodowych,
  • Umożliwianiu udziału pracodawców oraz przedstawicieli organizacji pracodawców w organizowaniu dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych dla uczniów ostatnich klas, zwiększając szansę ich zatrudnienia po ukończeniu szkoły,

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY AUDIT

<h3 style="background-color: orange"><font color="blue">SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY AUDIT</font></h3>
       W czwartek 14 lutego 2017 w auli Zespołu Szkół Mechanicznych odbyło się spotkanie uczniów z panią Urszulą Śliwińską przedstawicielką Firmy AUDIT – doradztwo Personalne w Gorzowie Wielkopolskim. Celem spotkania było omówienie dalszej współpracy z Firmą w zakresie patronatu jakim zostali objęci uczniowie naszej Szkoły.  Na spotkaniu obecni byli pełniący obowiązki dyrektora p. Piotr Kruk oraz szkolny doradca zawodowy p. Ewa Golińczak – Bogdan. 
  Przypomnijmy współpraca z Firmą AUDIT została zapoczątkowana w roku szkolnym 2014 – 2015 i w ramach patronatu uczniowie naszej szkoły dostają wsparcie w zakresie badania swoich predyspozycji oraz dodatkowych zajęć z języka angielskiego i matematyki.
 
Tekst: Piotr Kruk

Zobacz zdjęcia w galerii

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY AUDIT

KSSSE WRĘCZYŁO STYPENDIUM DLA UCZNIA MECHANIKA

 
 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWEGO PROJEKTU KLASY PATRONACKIEJ

 
Dnia 24 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Mechanicznych odbyło się spotkanie uczniów klasy IA – technik mechanik z przedstawicielami  firmy AUDIT Doradztwo Personalne: Panią Violettą Panasiuk-Strzyżewską Prezesem Zarządu firmy, Panią Urszulą Śliwińską oraz Panią Emilią Kamińską. 
      Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań oraz przekazanie uczniom planów związanych z kolejnymi zadaniami: dodatkowe zajęcia, praktyki i staże.
      Każdy uczeń otrzymał informację zwrotną po indywidualnych spotkaniach z psychologiem doradcą zawodowym oraz wyniki testów diagnozujących ich logiczne myślenie, sprawdzających wiedzę matematyczną oraz umiejętność komunikacji w języku obcym.
      Pani Prezes krótko przedstawiła wnioski po spotkaniu z lokalnymi pracodawcami, którzy wyrazili wolę współpracy w ramach projektu. Idea współpracy jest taka, by konkretnemu uczniowi – w myśl głoszonego hasła „WŁAŚCIWY CZŁOWIEK NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU” – dobrać zakład, w którym będzie odbywał praktyki zgodnie z jego zainteresowaniami oraz predyspozycjami. Podczas tych praktyk uczeń pozna strukturę danego zakładu, park maszynowy oraz jego produkcję.
 
Tekst: Iwona Żuk - wychowawca klasy IA

PROJEKT DZIAŁA, A UCZNIOWIE TEJ KLASY PRACĘ MAJA JUŻ ZAPEWNIONĄ

 
 

KLASA PATRONACKA SPOSOBEM NA ZATRZYMANIE ZDOLNYCH UCZNIÓW

 
 

KLASA PATRONACKA W ZSM. PRACODAWCY CZEKAJA NA WYKSZTAŁCONYCH PRACOWNIKÓW

 

DORADCY POMOGĄ IM W WYBORZE ZAWODU

 

KLASY PATRONACKIE, CZYLI KSZTAŁCENIE W PRAKTYCE

 
 
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Kolejne spotkanie w ramach eTwinning
Pola nadziei 2009
66 Sesja Rady Miasta Gorzowa
Spotkanie Wigilijne 2011
II Ogólnopolska Konferencja „Logistyka w sporcie”.
V konferencja branży metalowej-Szkoła dla Rynku Pracy
Dzień z językiem niemieckim 2011
65 lat ZSM - bieg uliczny o puchar Dyrektora ZSM
Matura 2014
VII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna
Otrzęsiny klas pierwszych
XI Targi Absolwent 2013
SPORT W MECHANIKU 2013/2014
V konferencja branży metalowej-Szkoła dla Rynku Pracy
Pożegnanie absolwentów 2009
Studniówka Gorzowskiego Mechanika
I spotkanie integracyjne miłośników dwóch kółek
Uroczystości 70-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych