Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonim



Adres e-mail znajomego



 
 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 
W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z COVID-19 PSYCHOLOG
JEST DOSTĘPNY DLA PAŃSTWA ON-LINE PRZEZ SYSTEM LIBRUS ORAZ MICROSOFT TEAMS
W GODZINACH SWOJEJ PRACY
  
 
GODZINY  PRZYJĘĆ
Wtorek 12:30-14:30
Środa 9:00-13:30
Czwartek 12:30-16:00

PSYCHOLOG SZKOLNY

      Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań psychologa należy:
 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
 4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu nauki.
 7. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 8. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 10. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 11. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.
Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:
 • Dyrekcją szkoły
 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Poradniami specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:
 • Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
  (wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów)
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.
  (poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)
 • Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.
  (profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji)
 • Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.
 
Psycholog szkolny przyjmuje w gabinecie 101.
 
 
GODZINY PRACY
PSYCHOLOGA SZKOLNEGO 2020/2021
mgr Monika Wysocka

poniedziałek : 12.30-14.30
wtorek : 12.30-14.30
środa :  9.30-12.30
czwartek:13.00-16.00
 
 
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Zastosowanie matematyki w technice
PRAWYBORY EUROPEJSKIE 2014
Hołd Ofiarom Katynia
V konferencja branży metalowej-Szkoła dla Rynku Pracy
XXXIX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
Otrzęsiny 2009
Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego ZSZ 2013
Terminal promowy Świnoujście
Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2011/2012
IX Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "Pszczelarstwo w Polsce"
Europe Direct
Wycieczka do BFC i Akademii Morskiej w Szczecinie
Dni przedsiębiorczości w Mechaniku - Raben
Wycieczka do HTMP Poland
WYSPA  ŻYCIA - 2012 w Gorzowie Wlkp.
Zakończenie sezonu motocyklowego 2014
Europa-Aktionstag w Duisburgu juz po raz drugi
CZWARTA WYGRANA „MECHANIKA” – TYM RAZEM Z ZSTiO 4:3
Dzień wiosny 2011
XXXIX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
Turniej piłki siatkowej o puchar Dyrektora V LO
Dzień z językiem angielskim
Pożegnanie absolwentów 2009
III miejsce w KONKURSIE MOJA OBYWATELSKA AKTYWNOŚĆ