Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 
 

CO WAŻNEGO W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM - TEMATY I WYZWANIA

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">CO WAŻNEGO W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM - TEMATY I WYZWANIA</font></h3>
   26 maja 2017 r. klasa 2A (technik mechanik) wzięła udział w lekcji europejskiej pt. Co ważnego w Parlamencie Europejskim - tematy i wyzwania (Wybrane zagadnienia z zakresu ekologii i energetyki oraz gospodarki odpadami). Lekcja została przeprowadzona przez panią Anitę Dobkowicz w ramach realizacji programu EPAS.
 

LEKCJE ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU EPAS

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">LEKCJE ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU EPAS</font></h3>
        Dnia  19 maja 2017r. klasa 2T oraz 23 maja 2017r. klasa 3T wzięły udział w  lekcji zrealizowanej w ramach programu EPAS. Uczniowie obejrzeli film ze strony EuroparlTV: „Potrzebujesz pomocy finansowej z Unii na realizację Twojego projektu”, następnie podzieleni na grupy dokonali krótkiego szkicu biznes planu we wskazanych obszarach  np.: Działalność remontowa, Działalność cateringowa, Działalność szkoleniowa, Salon Fryzjerski czy  Projektowanie wnętrz oraz dokonali analizy SWOT dla wybranego projektu.
Lekcje były interesujące, inspirujące do działania  i zachęcające do dyskusji, przeprowadzone przez p.Ewę Golińczak-Bogdan – nauczycielkę przedsiębiorczości.
 
Tekst i foto: Ewa Golińczak-Bogdan

DZIEŃ EUROPY

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">DZIEŃ EUROPY</font></h3>
  Dzień Europy
(zrealizowany w ramach programu EPAS)
 
      9 maja na pamiątkę ogłoszenia tzw. panu Schumana w krajach Unii Europejskiej obchodzone jest święto nazwane Dniem Europy.
      W Zespole Szkół Mechanicznych obchody Dnia Europy zostały zorganizowane przez młodszych ambasadorów programu EPAS

DEBATA DOTYCZĄCA MIGRACJI W EUROPIE

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">DEBATA DOTYCZĄCA MIGRACJI W EUROPIE</font></h3>
   Debata dotycząca migracji w Europie
(przeprowadzona w ramach realizacji programu EPAS)
  
      26 kwietnia 2017 roku w naszej szkole dobyła się debata, której wiodącym tematem były migracje w Europie oraz problemy związane z rosnącą liczbą uchodźców. Debata została przygotowana i przeprowadzona przez młodszych ambasadorów programu EPAS – Basię, Nikolę, Olę, Olafa i Oliwera przy pomocy starszych ambasadorów – pani A. Dobkowicz i E. Jankowskiej.

EPAS NA DZIEŃ OTWARTY W MECHANIKU

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">EPAS NA DZIEŃ OTWARTY W MECHANIKU</font></h3>
       22 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Z tej okazji w ednym ze szkolnych gabinetów przygotowano specjalny punkt informacyjny dotyczący programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego.
Tego dnia młodsi ambasadorzy programu EPAS – Ola i Olaf –  sprawdzali wiedzę kolegów i koleżanek z gimnazjów na temat zagadnień dotyczących Unii Europejskiej, a w szczególności Parlamentu Europejskiego. Zachęcali również do wzięcia udziału w krótkim quizie poświęconym UE.
   
 
Tekst: Ewa Jankowska
Foto: Tomasz Walorski

WIZYTA W SZKOLE – KOORDYNATORA PROGRAMU EPAS

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">WIZYTA W SZKOLE – KOORDYNATORA PROGRAMU EPAS</font></h3>
        24 marca 2017 r. gościliśmy w naszej szkole panią Joannę Dzięciołowską z Galicyjskiego Centrum Edukacji. Wizyta odbyła się w ramach realizacji programu EPAS.
Pani J. Dzięciołowska – koordynator EPAS - została przywitana przez pana dyrektora Piotra Kruka i panią wicedyrektor Iwonę Żuk, zwiedziła szkołę – w tym Szkolny Punkt Informacyjny Parlamentu Europejskiego – a następie uczestniczyła w lekcji dotyczącej historii i współczesności Unii Europejskiej. Lekcja ta została przygotowania i przeprowadzona przez panią Ewę Jankowską we współpracy z młodszymi ambasadorami programu EPAS i uczniami z klasy 1 K.
 
Tekst: Ewa Jankowska
Zdjęcia: Ola z klasy 1K

UNIA EUROPEJSKA JAKIEJ NIE ZNACIE

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">UNIA EUROPEJSKA JAKIEJ NIE ZNACIE</font></h3>
   Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy i gratulujemy wiedzy na temat Unii Europejskiej!
      Konkurs przygotowały i przeprowadziły starsze ambasadorki programu EPAS – pani A. Dobkowicz i pani E. Jankowska.
 
Tekst: Ewa Jankowska
Zdjęcia: A. Dobkowicz, E. Jankowska

LEKCJA O HISTORII I WSPÓŁCZESNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">LEKCJA O HISTORII I WSPÓŁCZESNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ</font></h3>
        2 marca 2017 r. klasa 2T (technik spedytor) wzięła udział w lekcji europejskiej pt. Unia Europejska – historia, idea i współczesność. Lekcja została przeprowadzona przez panią Ewę Jankowską w ramach realizacji programu EPAS.
      Celem lekcji było zapoznanie uczniów z historią Wspólnoty oraz zwrócenie uwagi na wartości, na których opiera się Unia Europejska.
Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z mapą prezentującą obszar i państwa UE, pracowali w grupach układając karty z najważniejszymi wydarzeniami z historii powstania Wspólnoty, oglądali prezentację multimedialną dotyczącą m.in. idei „czterech wolności” oraz prowadzili dyskusję na temat korzystania ze swobód unijnych. Trzy uczennice układały również puzzle – mapę państw UE.
 
Tekst: E. Jankowska
Foto: uczniowie klasy 2 T

PARLAMENT EUROPEJSKI – NOWY PRZEWODNICZĄCY

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">PARLAMENT EUROPEJSKI – NOWY PRZEWODNICZĄCY</font></h3>
        24 lutego 2017 r. młodzi ambasadorzy programu EPAS: Ola, Nikola, Olaf i Oliwer przy pomocy Klaudii z klasy 1 K, przygotowali ścienną gazetkę z informacjami na temat bieżącej działalności Parlamentu Europejskiego. Ambasadorzy skupili się na problemach dotyczących unii energetycznej, terroryzmu oraz migracji.
      W gablocie szkoły – poświęconej programowi EPAS -  została również zaprezentowana sylwetka nowego przewodniczącego PE, którym został włoski polityk Antonio Tajani, wybrany na to stanowisko 17 stycznia 2017 roku.
 
Tekst: E. Jankowska
Foto: Młodzi Ambasadorzy EPAS

SPOTKANIE Z MŁODSZYMI AMBASADORAMI PROGRAMU EPAS

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">SPOTKANIE Z MŁODSZYMI AMBASADORAMI PROGRAMU EPAS</font></h3>
       20 stycznia 2017 r. dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wlkp. pan Piotr Kruk spotkał się z uczniami z klasy 1 K: Basią, Nikolą, Olą, Olafem i Oliwerem, którzy otrzymali oficjalne powołania do pełnienia funkcji Młodszych Ambasadorów programu EPAS.
      Pan dyrektor wyjaśnił szczegółowo cele i zadania realizacji programu EPAS w naszej szkole, podkreślając wagę pełnionej przez młodzież funkcji; zachęcił jednoczenie uczniów do dalszej owocnej współpracy ze Starszymi Ambasadorami, którymi zostały panie K. Płaczek i E. Jankowska.
 
Tekst: E. Jankowska
Foto: K. Płaczek

OTWARCIE SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO UE

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">OTWARCIE SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO UE</font></h3>
       11 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru nastąpiło oficjalne otwarcie Szkolnego Puntu Informacyjnego UE. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS).
 

LEKCJA EUROPEJSKA - "Czym jest Parlament Europejski?"

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">LEKCJA EUROPEJSKA - "Czym jest Parlament Europejski?"</font></h3>
       Dnia 09.01.2017r. w klasie IA (technik mechanik)  przeprowadzono lekcję pt. Czym jest Parlament Europejski? - w ramach programu edukacyjnego EPAS. Najważniejszym celem lekcji było poznanie zasad działania i kompetencji Parlamentu Europejskiego. Uczniowie uważnie przeanalizowali materiały, które dostarczyło Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Następnie przedstawili wyniki sondy ulicznej przeprowadzonej wśród mieszkańców Gorzowa Wlkp. Niestety znajomość działań PE wśród ankietowanych jest znikoma.
 

KONKURS EUROSCOLA

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">KONKURS EUROSCOLA</font></h3>
  15 grudnia 2016 roku grupa uczniów z klasy 1 K wzięła udział w pierwszym etapie Konkursu EUROSCOLA. Konkurs dotyczył znajomości prawa, gospodarki, kultury i geografii krajów Unii Europejskiej. Młodzież musiał poradzić sobie z quizem internetowym, złożonym z trzydziestu pytań o zróżnicowanym stopniu trudności.
Konkurs został przeprowadzony w ramach programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS).
 
Tekst: Ewa Jankowska
Foto: Krystyna Płaczek

ANKIETA ON-LINE - BEZROBOCIE WŚRÓD MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">ANKIETA ON-LINE - BEZROBOCIE WŚRÓD MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ ZAWODOWYCH</font></h3>
  W grudniu 2016r. uczniowie naszej szkoły (50 osób) wzięło udział w ankiecie on-line stworzonej przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Hadze. Ankieta dotyczyła bezrobocia wśród młodzieży ze szkół zawodowych. Wyniki ankiety zostaną zebrane i opublikowane w formie broszury, która zostanie przekazana irlandzkiej euro posłance Mairead McGuiness 7 lutego podczas YoFest w Maastricht. Wydarzenie to organizowane jest z okazji 25-lecia Traktatu z Maastricht.
 
Tekst: Krystyna Płaczek

SZKOŁA – AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - CELE I ZADANIA PROGRAMU

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">SZKOŁA – AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - CELE I ZADANIA PROGRAMU</font></h3>
               Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wlkp. od roku szkolnego 2016/2017 ma zaszczyt brać udział w programie edukacyjnym o nazwie „Szkoła- Ambasadorem Parlamentu Europejskiego” (EPAS – European Parliament Ambassador School) skierowanym do uczniów szkół średnich, w szczególności liceów i techników.

SZKOŁA – AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (EPAS)

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">SZKOŁA – AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (EPAS)</font></h3>
      Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wielkopolskim w listopadzie 2016 roku przystąpił do programu Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS). Program ma na celu pobudzenie świadomości młodzieży na temat demokracji europejskiej, Unii Europejskiej, w szczególności Parlamentu Europejskiego.
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
V konferencja branży metalowej-Szkoła dla Rynku Pracy
Święto Europy – Parada Schumana
Europatag w Duisburgu
Uczniowie z Niemiec na zajęciach w Mechaniku
Pożegnanie klas maturalnych
Pola nadziei 2012
Wymiana międzynarodowa - Holandia