Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

        
                                                              
         

START UP „BIURO RACHUNKOWE”

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">START UP „BIURO RACHUNKOWE”</font></h3>
Podczas szkolenia realizowanego w projekcie uczestnicy sporządzali umowę o pracę, deklarację VAT 7, nauczyli się rozliczać pracownika za pomocą listy płac jak i ewidencjonować przychody i rozchody. Podczas warsztatów pracowali również w oparciu o programy komputerowe takie jak „Płatnik” czy „Puzzle +2000”. W przedstawionych programach tworzyli rejestry dostaw i nabycia towarów oraz księgi handlowe.

KURS: OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">KURS: OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH</font></h3>
      Prowadzony  kurs w ramach Projektu zawodowcy w Gorzowie 2.0 na podnośniki koszowe przeznaczony jest dla uczniów, którzy chcą uzyskać uprawnienia i zdobyć pracę na stanowisku operatora podestu ruchomego. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz  przygotowanie się do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego by uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.
Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są bezterminowe i ważne na terenie całego  kraju.

KURS: OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z OBSŁUGĄ BUTLI LPG

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">KURS: OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z OBSŁUGĄ BUTLI LPG</font></h3>
  Uczniowie Mechanika w ramach realizowanego projektu Zawodowcy w Gorzowie nieustannie się szkolą. Tym razem przyszedł czas na krus z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z obsługą butli LPG. To cenna umiejątność i karta przetargowa w przyszłości w czasie poszukiwania pracy. Po zakończeniu części teoretycznej uczniowie rozpoczęli ćwiczenia praktyczne na placu manewrowym. Jak im to wychodzi gdy tylne koła skręcają a nie przednie?  Oceńcie sobie sami.

PROGRAM STYPENDIALNY W RAMACH PROJEKTU ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">PROGRAM STYPENDIALNY W RAMACH PROJEKTU ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0</font></h3>
 17 października 2018r. została podjęta uchwała przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego umożliwiająca uruchomienie programu stypendialnego dla uczestników projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0.
 
Uchwała obejmuję uczniów klas I i II  branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz klas I, II i III technikum, uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. O szczegółach dowiecie się na stronie www.zawodowcy.gorzow.pl/

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ – PLATFORMA PBG

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ – PLATFORMA PBG</font></h3>
W szkole trwa działanie realizowane w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0, dzięki któremu uczestnicy mogą zdiagnozować swoje umiejętności i predyspozycje. Podczas diagnozowania uczestnicy rozwiązują testy on-line, a wyniki służą do budowania Indywidualnych Planów Działań, a mocne i słabe strony to cenna informacja dla ucznia.

SZKOLENIE „WYMAGANIA NORMY ISO 9001 – 2015”

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">SZKOLENIE „WYMAGANIA NORMY ISO 9001 – 2015”</font></h3>
Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom dogłębnego zrozumienia wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015, łącznie z podstawowymi zasadami, pojęciami i terminami. Kurs pozwala uświadomiće, w jaki sposób wykorzystanie normy ISO 9001:2015 może przełożyć się na lepsze wywiązywanie się organizacji z nałożonych na nią obowiązków i podjętych przez nią zobowiązań.

SZKOLNY PUNKT-DORADCY ZAWODOWEGO

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">SZKOLNY PUNKT-DORADCY ZAWODOWEGO</font></h3>
W ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0 w naszej szkole obowiązki doradcy zawodowego pełni Pani Ewa Golińczak-Bogdan.
Celem doradcy jest podnoszenie wśród uczniów poziomu kompetencji interpersonalnych, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych oraz rozpoznanie i analiza swoich zasobów - mocnych stron.
Priorytetem jest wzmocnienie świadomości zawodowej uczniów oraz pomoc w racjonalnym planowaniu swojej kariery zawodowej. W trakcie zajęć grupowych beneficjenci projektu nabędą umiejętności rozpoznawania predyspozycji do wykonywania określonych zawodów, poszerzą wiedzę o zawodach i rynku pracy.

WARSZTATY: RFID – NOWOCZESNA INWENTARYZACJA

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">WARSZTATY: RFID – NOWOCZESNA INWENTARYZACJA</font></h3>
Z początkiem roku  szkolnego ruszyły warsztaty z FRID (ang. Radio-frequency identification– technika, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID) stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu. Technika umożliwia odczyt, a czasami także zapis układu RFID. Warsztaty obejmują  wprowadzenie do technologii identyfikacji radiowej RFID ze szczególnym omówieniem teorii oraz norm regulujących pracę takiego systemu w praktyce.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">REKRUTACJA DO PROJEKTU</font></h3>
We wrześniu rozpoczęliśmy rejestrację elektroniczną uczniów naszej szkoły do projektu unijnego „ Zawodowcy w Gorzowie 2.0".
Uczniowie klas technikum i szkoły branżowej I stopnia  logowali się na platformie projektu zakładając indywidualne konta.
Dzięki rekrutacji uczniowie otrzymają innowacyjny zakres wsparcia, na który będą się składać atrakcyjne formy edukacyjne, np. start-up, gry edukacyjne, symulujące procesy w zakładzie pracy lub procesy gospodarcze. 

STAŻE ZAWODOWE

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">STAŻE ZAWODOWE</font></h3>
    W czasie wakacji po roku szkolnym 2017/2018 16 uczniów Technikum  odbyło staże w zawodach, w których się kształcą. Było to 5 osób z kierunku technik mechanik, 10 osób technik logistyk i jedna osoba z technik spedytor. Mamy nadzieję, że doświadczenie jakiego nabyli w czasie staży będzie owocować w kształceniu zawodowym. 
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Dzień sportu 2012
 Halloween 2013
Drzwi otwarte 2011
Wymiana z Holandią
MECHANIK GOŚCIŁ ABSOLWENTÓW ROCZNIK 1961-1966
Dni przedsiębiorczości w Mechaniku - Lubuski Urząd Wojewódzki
Prezentacja robota przez studentów z Politechniki Poznańskiej
Akcja Mikołajowa czapka
I spotkanie integracyjne miłośników dwóch kółek
Ślubowanie klas pierwszych - ZSM
Dzień z językiem angielskim
66 Sesja Rady Miasta Gorzowa