Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

        
                                                              
         

KURS: OBSŁUGA SUWNIC GRUPA 4

 Rozpoczęcie kursu 24 lutego CKZ sala 106 godz.15.30
 
 

KURS: OBSŁUGA SUWNIC grupa 4

Zajęcia realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Pomorska 67

grupa

data realizacji zajęć

dni tygodnia

godziny od-do

Grupa 4

24.02.2020

poniedziałek

15.00-18.45

25.02.2020

wtorek

15.00-18.45

02.03.2020

poniedziałek

15.00-18.45

03.03.2020

wtorek

15.00-18.45

09.03.2020

poniedziałek

15.00-18.45

10.03.2020

wtorek

15.00-18.45

16.03.2020

poniedziałek

15.00-18.45

17.03.2020

wtorek

15.00-18.45

23.03.2020

poniedziałek

15.00-18.00

Załączniki:

GALA ZAWODOWCÓW

 

KURS: OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

 

KURS: OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

Zajęcia realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Pomorska 67

grupa

data realizacji zajęć

dni tygodnia

godziny od-do

Grupa 3

18.11.2019

poniedziałek

15.00-18.45

22.11.2019

piątek

15.00-18.45

25.11.2019

poniedziałek

15.00-18.45

02.12.2019

poniedziałek

15.00-18.45

03.12.2019

wtorek

15.00-18.45

04.12.2019

środa

15.00-18.45

05.12.2019

czwartek

15.00-18.00

06.12.2019

piątek

15.00-18.45

09.12.2019

poniedziałek

15.00-18.45

KURS: OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z OBSŁUGĄ BUTLI LPG

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">KURS: OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z OBSŁUGĄ BUTLI LPG</font></h3>
 

KURS: OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z OBSŁUGĄ BUTLI LPG

Zajęcia realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Pomorska 67

grupa

data

dni tygodnia

godziny
od-do

rozpoczęcia zajęć

zakończenia zajęć

Grupa 4

23.10.2019

18.12.2019

wtorki

środy

15.30-18.45

 
 

KURS: OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z OBSŁUGĄ BUTLI LPG

Zajęcia realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Pomorska 67

grupa

data

dni tygodnia

godziny
od-do

rozpoczęcia zajęć

zakończenia zajęć

Grupa 5

29.10.2019

10.12.2019

wtorki

środy

15.30-18.45

12.12.2019

12.12.2019

czwartek

15.30-18.45

16.12.2019

16.12.2019

poniedziałek

15.30-18.45

19.12.2019

19.12.2019

czwartek

15.30-18.45

20.12.2019

20.12.2019

piątek

15.30-18.00

STYPENDIA DLA ZAWODOWCÓW

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">STYPENDIA DLA ZAWODOWCÓW</font></h3>
W środę (16 października) w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów motywacyjnych dla 78 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, przyznawanych w ramach projektu „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”. 

REKRUTACJA DO PROJEKTU 2019

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">REKRUTACJA DO PROJEKTU 2019</font></h3>
 We wrześniu 2019 roku rozpoczęliśmy już kolejną edycję rejestracji elektronicznej uczniów naszej szkoły do projektu unijnego „ Zawodowcy w Gorzowie 2.0".
Uczniowie klas technikum i szkoły branżowej I stopnia logowali się na platformie projektu zakładając indywidualne konta.
Dzięki rekrutacji uczniowie otrzymają innowacyjny zakres wsparcia, na który będą się składać atrakcyjne formy edukacyjne, np. start-up, gry edukacyjne, symulujące procesy w zakładzie pracy lub procesy gospodarcze. 
Każdy uczeń otrzyma wybór i wybierze, zgodnie z rozpoznanym indywidualnym potencjałem, najwłaściwszą dla siebie formułę przygotowania do jednej z trzech dróg zaistnienia na rynku pracy – jako pracownika na stanowisku robotniczym, pracownika na stanowisku specjalistycznym (po ukończeniu studiów), czy też otwarcie działalności gospodarczej.

STAŻE ZAWODOWE 2019

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">STAŻE ZAWODOWE 2019</font></h3>
     Miło nam poinformować, że w czasie wakacji po roku szkolnym 2018/2019 18 uczniów Technikum  Zespołu Szkół Mechanicznych odbyło staże zawodowe w firmach zrzeszonych w Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowejw. Było to 14 osób z kierunku technik logostyk i 4 osoby z kierunku technik spedytor. Mamy nadzieję, że doświadczenie jakiego nabyli w czasie staży będzie owocować w kształceniu zawodowym i lepszym zrozumieniu specyfiki pracy w danym zawodzie. 

WARSZTATY INTERPERSONALNE W GOT

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">WARSZTATY INTERPERSONALNE W GOT</font></h3>
Grupa uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyła w dniach 05 – 07 kwietnia 2019r. w integracyjnych warsztatach zorganizowanych w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym w Stanowicach. Uczestnicy wyjazdu w ramach kursu „Weekend treningu interpersonalnego w GOT” brali udział w szkoleniu realizowanym w ramach projektu „Zawodowcy 2.0”. 
Załączniki:

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z OBSŁUGĄ BUTLI LPG

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z OBSŁUGĄ BUTLI LPG</font></h3>
  

KURS: OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z OBSŁUGĄ BUTLI LPG

Zajęcia realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Pomorska 67

grupa

data

dni tygodnia

godziny 
od-do

rozpoczęcia zajęć

zakończenia zajęć

Grupa 3

2019-04-10

2019-06-12 

poniedziałki, środy

15.30-18.45

SPAWANIE

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">SPAWANIE</font></h3>
 

KURS: SPAWANIE METODĄ 135 BLACH I RUR ZE STALI FERRYTYCZNYCH SPOINAMI PACHWINOWYMI

Zajęcia realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Pomorska 67

grupa

data

dni tygodnia

godziny 
od-do

rozpoczęcia zajęć

zakończenia zajęć

Grupa 2

2019-04-15

2019-06-06

poniedziałki, środy

czwartki

15.30-18.45

Załączniki:

START UP „BIURO RACHUNKOWE”

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">START UP „BIURO RACHUNKOWE”</font></h3>
Podczas szkolenia realizowanego w projekcie uczestnicy sporządzali umowę o pracę, deklarację VAT 7, nauczyli się rozliczać pracownika za pomocą listy płac jak i ewidencjonować przychody i rozchody. Podczas warsztatów pracowali również w oparciu o programy komputerowe takie jak „Płatnik” czy „Puzzle +2000”. W przedstawionych programach tworzyli rejestry dostaw i nabycia towarów oraz księgi handlowe.

KURS: OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">KURS: OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH</font></h3>
      Prowadzony  kurs w ramach Projektu zawodowcy w Gorzowie 2.0 na podnośniki koszowe przeznaczony jest dla uczniów, którzy chcą uzyskać uprawnienia i zdobyć pracę na stanowisku operatora podestu ruchomego. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz  przygotowanie się do egzaminu, składanego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego by uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.
Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego są bezterminowe i ważne na terenie całego  kraju.

KURS: OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z OBSŁUGĄ BUTLI LPG

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">KURS: OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH Z OBSŁUGĄ BUTLI LPG</font></h3>
  Uczniowie Mechanika w ramach realizowanego projektu Zawodowcy w Gorzowie nieustannie się szkolą. Tym razem przyszedł czas na krus z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z obsługą butli LPG. To cenna umiejątność i karta przetargowa w przyszłości w czasie poszukiwania pracy. Po zakończeniu części teoretycznej uczniowie rozpoczęli ćwiczenia praktyczne na placu manewrowym. Jak im to wychodzi gdy tylne koła skręcają a nie przednie?  Oceńcie sobie sami.

PROGRAM STYPENDIALNY W RAMACH PROJEKTU ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">PROGRAM STYPENDIALNY W RAMACH PROJEKTU ZAWODOWCY W GORZOWIE 2.0</font></h3>
 17 października 2018r. została podjęta uchwała przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego umożliwiająca uruchomienie programu stypendialnego dla uczestników projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0.
 
Uchwała obejmuję uczniów klas I i II  branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz klas I, II i III technikum, uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. O szczegółach dowiecie się na stronie www.zawodowcy.gorzow.pl/

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ – PLATFORMA PBG

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁAŃ – PLATFORMA PBG</font></h3>
W szkole trwa działanie realizowane w ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0, dzięki któremu uczestnicy mogą zdiagnozować swoje umiejętności i predyspozycje. Podczas diagnozowania uczestnicy rozwiązują testy on-line, a wyniki służą do budowania Indywidualnych Planów Działań, a mocne i słabe strony to cenna informacja dla ucznia.

SZKOLENIE „WYMAGANIA NORMY ISO 9001 – 2015”

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">SZKOLENIE „WYMAGANIA NORMY ISO 9001 – 2015”</font></h3>
Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom dogłębnego zrozumienia wymagań znowelizowanej normy ISO 9001:2015, łącznie z podstawowymi zasadami, pojęciami i terminami. Kurs pozwala uświadomiće, w jaki sposób wykorzystanie normy ISO 9001:2015 może przełożyć się na lepsze wywiązywanie się organizacji z nałożonych na nią obowiązków i podjętych przez nią zobowiązań.

SZKOLNY PUNKT-DORADCY ZAWODOWEGO

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">SZKOLNY PUNKT-DORADCY ZAWODOWEGO</font></h3>
W ramach projektu Zawodowcy w Gorzowie 2.0 w naszej szkole obowiązki doradcy zawodowego pełni Pani Ewa Golińczak-Bogdan.
Celem doradcy jest podnoszenie wśród uczniów poziomu kompetencji interpersonalnych, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych oraz rozpoznanie i analiza swoich zasobów - mocnych stron.
Priorytetem jest wzmocnienie świadomości zawodowej uczniów oraz pomoc w racjonalnym planowaniu swojej kariery zawodowej. W trakcie zajęć grupowych beneficjenci projektu nabędą umiejętności rozpoznawania predyspozycji do wykonywania określonych zawodów, poszerzą wiedzę o zawodach i rynku pracy.

WARSZTATY: RFID – NOWOCZESNA INWENTARYZACJA

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">WARSZTATY: RFID – NOWOCZESNA INWENTARYZACJA</font></h3>
Z początkiem roku  szkolnego ruszyły warsztaty z FRID (ang. Radio-frequency identification– technika, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID) stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu. Technika umożliwia odczyt, a czasami także zapis układu RFID. Warsztaty obejmują  wprowadzenie do technologii identyfikacji radiowej RFID ze szczególnym omówieniem teorii oraz norm regulujących pracę takiego systemu w praktyce.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">REKRUTACJA DO PROJEKTU</font></h3>
We wrześniu rozpoczęliśmy rejestrację elektroniczną uczniów naszej szkoły do projektu unijnego „ Zawodowcy w Gorzowie 2.0".
Uczniowie klas technikum i szkoły branżowej I stopnia  logowali się na platformie projektu zakładając indywidualne konta.
Dzięki rekrutacji uczniowie otrzymają innowacyjny zakres wsparcia, na który będą się składać atrakcyjne formy edukacyjne, np. start-up, gry edukacyjne, symulujące procesy w zakładzie pracy lub procesy gospodarcze. 

STAŻE ZAWODOWE

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">STAŻE ZAWODOWE</font></h3>
    W czasie wakacji po roku szkolnym 2017/2018 16 uczniów Technikum  odbyło staże w zawodach, w których się kształcą. Było to 5 osób z kierunku technik mechanik, 10 osób technik logistyk i jedna osoba z technik spedytor. Mamy nadzieję, że doświadczenie jakiego nabyli w czasie staży będzie owocować w kształceniu zawodowym. 
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Wycieczka do BFC i Akademii Morskiej w Szczecinie
Leśna Stacja Dydaktyczna w Lipach
Wielkanocna zbiórka żywności
Dzień wiosny
X Targi Absolwent 2012
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Studniówka Gorzowskiego Mechanika
Pożegnanie klas maturalnych