Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W MECHANIKU

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W MECHANIKU</font></h3>
 W środę 19 czerwca 2019r. punktualnie o godzinie 9:00 w Zespole Szkół Mechanicznych rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018 – 2019 oraz uroczystość pożegnania absolwentów klasy III, Branżowej Szkoły I stopnia nr 5. Podczas uroczystości dyrektor Piotr Kruk podziękował za pracę nauczycielom i pracownikom administracyjnym oraz uczniom Szkoły. 

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.</font></h3>
 18 czerwca 2019r., w przeddzień zakończenia roku szkolnego 2018/2019, prezydent Jacek Wójcicki w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża wręczył 89. szczególnie uzdolnionym gorzowskim uczniom stypendia naukowe i artystyczne. Wśród nich znalazł się uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych Olaf Gołębiowski – finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacyjności i Wiedzy o Wynalazczości. Opiekunem Olafa była pani Danuta Kołodzińska.

UROCZYSTOŚCI SYBIRACKIE

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">UROCZYSTOŚCI SYBIRACKIE</font></h3>
 W piątek 14 czerwca 2019 r., na Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie Wlkp., odbyła się uroczystość upamiętniająca kolejną rocznicę trzeciej i czwartej deportacji na Sybir. 
Trzecia deportacja rozpoczęta nocą z 28/29 maja trwała aż do końca lipca 1940r. i pochłonęła ok. 79 tys. osób. Władze radzieckie rozwiązały w ten sposób problem tzw. bieżeńców czyli ludzi, którzy w obawie przed wojskami niemieckimi uciekli na Wschód. 

WAKACJE BEZ ZAGROŻEŃ

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">WAKACJE BEZ ZAGROŻEŃ</font></h3>
 11 czerwca uczniowie Mechanika wraz z uczniami gorzowskich szkół wzięli udział w VII Konferencji Młodzieży Wakacje bez zagrożeń. Uzależnieniom i przemocy – nie!! zorganizowanej Prezes Fundacji „Czysta Woda” Grażynę Wojciechowską. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., który oficjalnie rozpoczął tegoroczne spotkanie zorganizowane w gorzowskim Amfiteatrze. Tematyka wykładów dotyczyła potencjalnych zagrożeń związanych z wolnym, wakacyjnym czasem. Zebrani uczniowie wysłuchali prelekcji specjalistów, którzy poruszyli m.in. zagadnienia dotyczące:

Z WIZYTĄ W WODOCIĄGACH

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">Z WIZYTĄ W WODOCIĄGACH</font></h3>
 W słoneczny poniedziałek 10.06.19r. uczniowie klasy IIK i IIK byli na wycieczce w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Wycieczka przebiegała w dwóch etapach.
Byliśmy w Stacji Uzdatniania Wody Siedlice, gdzie główny technolog uzdatniania wody wyjaśniał, jak to się dzieje, że dobra woda dociera do odbiorców.

TYM RAZEM MECHANIK W CAPS

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">TYM RAZEM MECHANIK W CAPS</font></h3>
      W dniu 07.06.19 dwie klasy z naszej szkoły udały się pod opieką Pani Ewy Jankowskiej oraz Pana Łukasza Kasprzaka z wizytą zawodoznawczą do firmy CAPS. Była to klasa II a mechanik – monter maszyn i urządzeń, oraz III A technik mechanik. W firmie CAPS zostaliśmy miło przyjęci przez pracowników, którzy w profesjonalny sposób omówili i pokazali proces produkcji.

DZIEŃ WOLNOŚCI I PRAW OBYWATELSKICH

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">DZIEŃ WOLNOŚCI I PRAW OBYWATELSKICH</font></h3>
    4 czerwca 1989r. jest datą szczególną w historii naszego kraju. Odbyły się wówczas pierwsze wolne wybory do Sejmu i Senatu, w historii Polski po II wojnie światowej. Wybory przeprowadzone 4 czerwca były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną z przedstawicielami części opozycji i Kościoła podczas obrad Okrągłego Stołu.
 W 2019r. obchodzimy 30 rocznicę tych wydarzeń.
   Nasza szkoła także uczciła ten dzień. W holu szkoły zaprezentowano wystawę przypominającą wydarzenia sprzed lat.

XLV OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">XLV OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI</font></h3>
      OLAF GOŁĘBIOWSKI uczeń III klasy technikum, uczący się w zawodzie technik mechanik – został finalistą XLV OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI. W niedzielę 2 czerwca 2019r. zakończyły się w Koszalinie trzydniowe zmagania olimpijskie ogólnopolskiego finału XLV Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B - WYNALAZCZOŚĆ.

STATYSTYKA NA CO DZIEŃ

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">STATYSTYKA NA CO DZIEŃ</font></h3>
 Dnia 29.05.2019r. uczniowie klasy IIT, IIIT i IIIK wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez dr. Przemysława Szczucińskiego z Akademii im. Jakuba z Paradyża. Tematem konferencji była „Statystyka na co dzień”. Uczniowie dowiedzieli się czym zajmuje się statystyka - poznali jej historie, dowiedzieli się czym zajmuje się GUS, jak dobrać jednostki do próby badawczej, jak wyznaczyć podstawowe miary statystyczne oraz co ma wpływ na zmiany cen, zjawisk zachodzących w czasie. Treści przedstawione na konferencji wpisały się w podstawę programową realizowaną w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk. 

NAGRYWAMY REPORTAŻ O LOSACH SYBIRAKÓW

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">NAGRYWAMY REPORTAŻ O LOSACH SYBIRAKÓW</font></h3>
 W bieżącym roku Związek Sybiraków oddział w Gorzowie Wielkopolskim obchodzi 30 lecie powstania. Aby uczcić tę rocznicę Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru rozpoczął nagrywanie reportażu filmowego dotyczącego losów Sybiraków, którzy pozbawieni całego dobytku, obdarci z godności, poniżani, bici a nawet zabijani, starali się przetrwać; a ci, którzy przeżyli i wrócili do Polski do dziś dają świadectwo wielkiej odwagi i wytrwałości

XII KONFERENCJA LOGISTYCZNA

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">XII KONFERENCJA LOGISTYCZNA</font></h3>
 23 maja 2019 roku w Zespole Szkół Mechanicznych odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta p. Jacka Wójcickiego, XII Konferencja Logistyczna „TRANSPORT W LOGISTYCE”. Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu Prezydenta dokonała p. Renata Pliżga – dyr. Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Cieszę się i gratuluję konsekwencji, że jest to już XII konferencja.   Odbywa się ona w dniu święta spedytora – powiedziała R. Pliżga. Prorektor ds. nauczania Akademii Morskiej w Szczecinie p. Agnieszka Deja – przedstawiła uczestnikom konferencji, ekologiczne aspekty transportu morskiego. 

XX JUBILEUSZOWY KONKURS PSZCZELARSKI

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">XX JUBILEUSZOWY KONKURS PSZCZELARSKI</font></h3>
 W tym roku odbyła się XX jubileuszowa edycja konkursu ekologicznego „Pszczelarstwo w Polsce” pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego. Konkurs o zasięgu województwa lubuskiego przebiega w dwóch etapach. W etapie szkolnym wzięło udział ok. 400 uczniów. Etap wojewódzki odbył się 20 maja 2019 r. w Zespole Szkół Mechanicznych. Test otwarty autorstwa Krzysztofa Łukasiewicza, absolwenta Wydziału Pszczelnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, rozwiązywali uczniowie z gorzowskich Szkół: Mechanika, II LO, Ogrodnika, z Zespołu Szkół Rolniczych w Kamieniu Małym i Bobowicku, Szkoły Podstawowej w Drezdenku, Gimnazjum w Santoku.
 
 

CAPS GROUP W MECHANIKU

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">CAPS GROUP W MECHANIKU</font></h3>
 21 maja 2019r. w auli Zespołu Szkół Mechanicznych odbyło się spotkanie z Panem Szymonem Walczakiem – dyrektorem Caps Group. Dyrektor i przedstawiciele Caps Group z Gorzowa zaprezentowali czym zajmuje się Caps, filozofię “Maximising Customer Experience”, która jest źródłem inspiracji i motorem działań Firmy obecnej w 14 krajach.  

REKRUTACJA 2019

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">REKRUTACJA 2019</font></h3>
 Wychodząc naprzeciw przyszłym absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych w naszej Szkole zostało uruchomione stanowisko wsparcia dla kandydatów składających podanie do Mechanika. Na parterze Szkoły znajdują się dwa stanowiska z komputerami, na których uczniowie ubiegający się o miejsce w Mechaniku mogą napisać, poprawić i zweryfikować swoje elektroniczne podania. Wszystko to odbywa się przy pomocy jednego z członków Szkolnego Zespołu Rekrutacyjnego. ZAPRASZAMY, POMOŻEMY KAŻDEMU

MATURA 2019

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">MATURA 2019</font></h3>
Dzisiaj 20 maja 2019r. odbył się egzamin maturalny z fizyki, który kończy cykl zmagań absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych z arkuszami maturalnymi. Nasi maturzyści zdawali egzaminy na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego matematyki. Na poziomie rozszerzonym, z geografii i fizyki. Na ogłoszenie wyników czekamy do 4 lipca 2019r.

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO</font></h3>
 17 maja w naszej Szkole odbył się konkurs języka angielskiego przygotowanego przez wydawnictwo Synapsa. 16 uczniów naszej szkoły z klas pierwszych, drugich oraz trzecich pisało test składający się z dwudziestu pytań dotyczących ogólnej znajomości języka angielskiego. Wszyscy uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem w walce o najlepszy wynik. Z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu. 

PRAWYBORY W MECHANIKU

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">PRAWYBORY W MECHANIKU</font></h3>
 Dzień 13.05.2019r. był dniem PRAWYBORÓW EUROPEJSKICH W MECHANIKU. Zdając sobie sprawę, że Parlament Europejski przez 5 lat będzie miał istotny wpływ na naszą przyszłość, w szkole przeprowadzono prawybory, w których wzięli udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły. Celem tej akcji było kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży, przekazaniu zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych.

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA</font></h3>
        3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę zasadniczą ustalającą podstawy ustroju I Rzeczpospolitej, znaną jako Konstytucja 3 Maja.
     Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą po konstytucji Stanów Zjednoczonych spisaną ustawą zasadniczą na świecie. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. stanowiła zwieńczenie reform Rzeczpospolitej podjętych w okresie obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792).
      W tym roku mija 228 lat od tego wydarzenia.

POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">POŻEGNANIE KLAS MATURALNYCH</font></h3>
 W piątek 26 kwietnia 2019r. w auli szkolnej odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas czwartych technikum. W obecności wychowawców, nauczycieli i rodziców dyrektor Szkoły Piotr Kruk wręczył świadectwa ukończenia Szkoły, listy pochwalne, podziękowania oraz nagrody książkowe. Wychowawcami klas maturalnych byli: klasa IV A - p. Edyta Łuszczewska, IV K - p. Barbara Teodziecka, kl. IV T p. Ewa Golińczak Bogdan. Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na maturze oraz wszelkiej pomyślności. 

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W GOT

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W GOT </font></h3>
      Grupa uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczyła w dniach 05 – 07 kwietnia w integracyjnych warsztatach zorganizowanych w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym w Stanowicach. Uczestnicy wyjazdu w ramach kursu „Weekend treningu interpersonalnego w GOT” brali udział w szkoleniu realizowanym w ramach projektu „Zawodowcy 2.0”.

ZBIÓRKA NA RZECZ HOSPICJUM ŚW. KAMILA

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red"> ZBIÓRKA NA RZECZ HOSPICJUM ŚW. KAMILA</font></h3>
 11 kwietnia 2019 roku od godz. 8.00 rozpoczęła się w Gorzowie XVIII zbiórka publiczna na rzecz Hospicjum Św. Kamila, której głównymi beneficjentami są podopieczni hospicjum w kilku rodzajach świadczeń medycznych i pozamedycznych. W czterech rodzajach świadczeń z zakresu opieki paliatywnej realizowanej przez hospicjum uczestniczy 82 pacjentów. 82 pacjentów. 

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W MECHANIKU

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W MECHANIKU</font></h3>
 W sobotę 6 kwietnia na długo przed godziną 11:00 zjawili się uczniowie najstarszych klas szkół podstawowych i gimnazjów. To dla nich Mechanik otworzył swoje drzwi, aby mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną Szkoły, którą dwukrotnie w auli szkolnej z uwagi na dużą ilość przybyłych gości, przedstawił dyrektor Piotr Kruk wraz z wicedyrektor Iwoną Żuk oraz kierownikiem szkolenia praktycznego Stanisławem Skryckim. 

WYKŁAD IPN - ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">WYKŁAD IPN - ŻOŁNIERZE WYKLĘCI</font></h3>
 Współpraca Zespołu Szkół Mechanicznych i Gorzowskiej Delegatury IPN to przykład dobrego współdziałania szkoły i urzędu. Współpraca ta po raz kolejny doprowadziła do przygotowania przez pana Jarosław Palickiego – odpowiedzialnego za pion edukacyjny w IPN w Gorzowie Wlkp. – specjalnego wykładu dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych.
 

UNIA EUROEPJSKA – IDEA, HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">UNIA EUROEPJSKA – IDEA, HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ</font></h3>
 1 kwietnia 2019 r. uczniowie z klasy 3 A (technik mechanik) uczestniczyli w lekcji europejskiej pt. Unia Europejska – historia, idea i współczesność. Lekcja została przeprowadzona przez panią Ewę Jankowską w ramach realizacji programu EPAS. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z historią Unii Europejskiej oraz zwrócenie uwagi na ważne problemy, z którymi aktualnie mierzą się państwa członkowskie Wspólnoty.

GWIAZDY SPORTU W SZKOLE

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">GWIAZDY SPORTU W SZKOLE</font></h3>
 1 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie sportowców z uczniami pod hasłem „GWIAZDY SPORTU W SZKOLE”. Na spotkanie zaproszeni zostali członkowie kilku gorzowskich klubów sportowych. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli sportowcy z Klubu Sportowego „Stilon”, Akademii Piłkarskiej „Warta”, Klubu Sportowego AZS AJP oraz Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”. 

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI</font></h3>
 W piątek 29 marca 2019r. odbył etap okręgowy XLV Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Nasza ekipa, którą przygotowała p. Danuta Kołodzińska zajęła w okręgu lubuskie - północ II miejsce drużynowo, a indywidualnie III miejsce Olaf Gołębiowski, VI miejsce Daria Rojek, VIII miejsce Jakub Żłobiński. 

HAZARD? - NIE, DZIĘKUJĘ

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">HAZARD? - NIE, DZIĘKUJĘ</font></h3>
 Nie bądź naiwny, nie daj się oszukać i wciągnąć w gry hazardowe. Z takim przesłaniem 28.03.2019 r. odwiedzili nas pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej w Gorzowie Wlkp. i przeprowadzili warsztaty profilaktyczne. 
W warsztatach wzięły udział wszystkie klasy I. Uczniowie dowiedzieli się, że uzależnienie od hazardu jest chorobą, a jej skutki dotykają nie tylko graczy, ale także ich rodziny. Pewna wygrana w grach w sieci Internet jest mitem. 

ZAJĘCIA W LABORATORIUM LOGISTYCZNYM

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ZAJĘCIA W LABORATORIUM LOGISTYCZNYM</font></h3>
 26 marca 2019r. uczniowie klasy II K uczestniczyli w lekcji logistyki zorganizowanej w nowoczesnym laboratorium logistycznym, które zostało uruchomione w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Uczniowie poznali w praktyce różne metody kompletacji oraz mogli zobaczyć jak wyglądają zależności procesowe i funkcyjne występujące w procesach logistycznych i produkcyjnych. Uczniowie samodzielnie kompletowali zamówienia wykorzystując nowoczesne metody kompletacji. 

WIZYTA STUDYJNA W ZREMB-HOLDING S.A

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">WIZYTA STUDYJNA W ZREMB-HOLDING S.A</font></h3>
 26 marca 2019 roku na zaproszenie pana prezesa Romana Mizernego grupa uczniów z klasy 2 ae (mechanik – monter maszyn i urządzeń) wraz z wychowawczynią panią Ewą Jankowska oraz kierownikiem szkolenia praktycznego w ZSM – p. Stanisławem Skryckim – odbyła wizytę studyjną w zakładzie ZREMB-HOLDING Gorzów S.A. 

BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">BEZPIECZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA</font></h3>
 Taki certyfikat otrzymał Zespół Szkół Mechanicznych im. Zeslańców Sybiru w Gorzowie Wielkopolskim. Potrzeba bezpieczeństwa uznawana jest za najważniejszą z podstawowych potrzeb każdego człowieka – warunkuje jego zdrowie, uczenie się, rozwój, właściwe funkcjonowanie i osiąganie sukcesów. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia jest zatem zadaniem niezmiernie istotnym – ma swój udział w prawidłowym ich rozwoju oraz przygotowywaniu ich do życia w nieznanej i wymagającej przyszłości. Dlatego warto kształcić je bezpiecznie.

MECHANIK PRZYWITAŁ WIOSNĘ

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">MECHANIK PRZYWITAŁ WIOSNĘ</font></h3>
 W czwartek 21 marca w naszej Szkole było kolorowo i wesoło. Tak witaliśmy WIOSNĘ. Klasy rywalizowały ze sobą w kilku konkursowych konkurencjach. Można było zdobyć punkty za: wiosenne przybranie drzwi swojego gabinetu, za klasowy strój w określonym kolorze, przebranie pani Marzanny, frekwencję klasy i wykonanie Marzanny. 

ŁAŃCUCH DOSTAW WE WSPÓŁCZESNEJ LOGISTYCE

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ŁAŃCUCH DOSTAW WE WSPÓŁCZESNEJ LOGISTYCE</font></h3>
 Uczniowie klasy II K – technik logistyk i klasy II T wzięli udział w spotkaniu z p. dr Marcinem Cywińskim, który na co dzień pracuje jako wykładowca Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas wykładu słuchacze dowiedzieli się jakie wyzwania stawiane są logistyce, jak powinien wyglądać łańcuch dostaw i co w logistyce jest najważniejsze.

ŚWIATOWY DZIEŃ MATEMATYKI

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ŚWIATOWY DZIEŃ MATEMATYKI</font></h3>
 12 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Matematyki, zorganizowanego w naszym mieście po raz drugi przez Lubuski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Impreza ta adresowana jest do uczniów wszystkich typów szkół i składa się z odrębnych projektów przeznaczonych dla określonych grup wiekowych.

III GORZOWSKIE TARGI EDUKACYJNE

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">III GORZOWSKIE TARGI EDUKACYJNE</font></h3>
 Dzisiaj zakończyły się dwudniowe Gorzowskie Targi Edukacyjne.Były przeznaczone dla uczniów najstarszych klas podstawówek oraz gimnazjów i ich rodziców. Podczas trzeciej edycji targów młodzi gorzowianie mogli poznanać ofertę szkół średnich oraz wyboru dalszej ścieżki edukacji i przyszłego pracodawcy. Podpisano dwa listy intencyjne: Zespołu Szkół Mechanicznych o współpracy ze spółką Inneko w zawodzie technik mechanik oraz o utworzeniu pierwszej w Gorzowie klasy akademickiej w Technikum Ekonomicznym, kształcącej w zawodzie technik rachunkowości. 

TYDZIEŃ PATRONA SZKOŁY

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">TYDZIEŃ PATRONA SZKOŁY</font></h3>
 4 marca 2016 roku nasza Szkoła otrzymała imię Zesłańców Sybiru. 
W trzecią rocznicę tego wydarzenia w Zespole Szkół Mechanicznych zorganizowano w dniach od 4.03.2019r. do 9.03.2019r. TYDZIEŃ PATRONA. 
We wszystkich klasach odbyły się lekcje podczas których, nauczyciele wraz z uczniami odśpiewali wspólnie hymn Sybiraków, obejrzeli prezentację o Syberii, zapoznali się historią Sybiraków mieszkających w naszym mieście oraz zwiedzali wystawę prac plastycznych przedstawiających Pomnik Sybiraków. 

TARGI ABSOLWENT 2019

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">TARGI ABSOLWENT 2019</font></h3>
      5 marca 2019r. w hali sportowej OSiR przy ulicy Słowiańskiej odbyły się targi edukacyjne ABSOLWENT 2019. Nasza Szkoła na specjalnie przygotowanym stoisku prezentowała ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019 - 2020. Stoisko odwiedziło wielu gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych, którzy mogli bezpośrednio od naszych uczniów uzyskać odpowiedzi na wiele pytań związanych z nauką w Mechaniku :)
 

STRAŻ GRANICZNA

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">STRAŻ GRANICZNA</font></h3>
 W poniedziałek 4 marca 2019r. w auli Zespołu Szkół Mechanicznych odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych z funkcjonariuszami Straży Granicznej. 
W trakcie spotkania pogranicznicy w przygotowanej prezentacji przedstawili strukturę organizacyjną Straży Granicznej w Polsce.

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ŻOŁNIERZE WYKLĘCI</font></h3>
 We wtorek 1 marca o godz. 14 w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta msza święta ku czci Żołnierzy Wyklętych. Po mszy zebrani ustawili się w kolumnie, która przemaszerowała ul. Piłsudskiego do parku 750-lecia, gdzie odsłonięty został obelisk upamiętniający Żołnierzy Wyklętych. Na jej czele stanęło wojsko, a tuż za mundurowymi, sztandary i wszyscy zebrani. 
 
 

ZDROWY CZWARTEK DLA OKTAWIANA

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ZDROWY CZWARTEK DLA OKTAWIANA</font></h3>
 W tłusty czwartek, 28.02, Samorząd Uczniowski zorganizował kiermasz śniadaniowy "Zdrowy czwartek dla Oktawiana" Śniowskiego. Podczas przerw uczniowie i pracownicy Mechanika mogli spróbować pysznych i zdrowych kanapek (dziękujemy za wsparcie Piekarni Kopańscy w Wawrowie w postaci świeżych bułek), sałatek, tortilli i ciasta.  Zebrane środki zostaną przekazane na rzecz wsparcia leczenia Oktawiana Śniowskiego, który walczy z nowotworem.

GALA ZAWODOWCÓW 2.0

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">GALA ZAWODOWCÓW 2.0</font></h3>
 W środę 27 lutego w Filharmonii odbyła się Gala Zawodowców, którą podsumowano drugą edycję projektu "Zawodowcy w Gorzowie". Projekt zakłada współpracę szkół zawodowych i przedsiębiorstw. Uczniowie zdobywają doświadczenie, firmy zaś wykwalifikowaną kadrę. 

REJESTRACJA DAWCÓW SZPIKU

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">REJESTRACJA DAWCÓW SZPIKU</font></h3>
 Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru włączył się w akcję rejestracji Dawców szpiku. Nasz absolwent Michał Dera - pracownik autoryzowanego serwisu samochodowego, strażak z OSP w Różankach - zachorował na białaczkę. W środę 27 lutego 2019r. w naszej szkole odbyła się akcja rejestracji potencjalnych Dawców szpiku. 

DO SERCA PRZYTUL BEZDOMNIAKA

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">DO SERCA PRZYTUL BEZDOMNIAKA</font></h3>
 W dniach 14.02- 22.02 Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę "Do serca przytul Bezdomniaka" 
na rzecz psów i kotów znajdujących się pod opieką Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Gorzowie Wlkp. Uczniowie szkoły chętnie włączyli się do akcji. Udało nam się zebrać: 
• 8 puszek oraz 9 saszetek dla psów, 
• 6 paczek przysmaków dla psów, 
• 34 kg suchej karmy dla psów, 32 puszki dla kotów, 

POMÓŻMY NASZEMU ABSOLWENTOWI

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">POMÓŻMY NASZEMU ABSOLWENTOWI</font></h3>
Zespół Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru włącza się w akcję rejestracji Dawców szpiku. Nasz absolwent Michał Dera - pracownik autoryzowanego serwisu samochodowego, strażak z OSP w Różankach- zachorował na białaczkę.
W naszej Szkole odbędzie się w środę 27 lutego 2019r. akcja rejestracji potencjalnych Dawców szpiku.
Pełnoletni uczniowie i pracownicy Szkoły mogą się zarejestrować. 
Koordynatorem akcji w ZSM jest pani Ewa Pasierbowicz.
 

JESTEM EUROPEJCZYKIEM

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">JESTEM EUROPEJCZYKIEM</font></h3>
22 lutego 2019 roku w ramach drugiego etapu konkursu EUROSCOLA w ZSM im. Zesłańców Sybiru pięcioro uczniów z klasy 3K (Nikola, Ola, Maciek, Olaf i Oliwer) nagrało film "Jestem Europejczykiem - co nas łączy, co nas dzieli?". Na te trudne pytania odpowiedzi udzielił dyrektor szkoły Pan Piotr Kruk, nauczycielka języka niemieckiego Pani Małgorzata Miśkiewicz oraz uczniowie trzeciej klasy technikum Natalia i Maciej. Wszystkim bardzo dziękujemy.

KONKURS "POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY"

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">KONKURS "POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY"</font></h3>
 22 lutego 2019r. w CKZiU „Elektronik” w Zielonej Górze odbył się finał regionalny VI edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”.
Konkurs zorganizowano w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy nt. prawnej ochrony pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. 
 

ALTERNATYWNE I KONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII W UNII EUROPEJSKIEJ - DEBATA PRZEPROWADZONA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU EPAS

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ALTERNATYWNE I KONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII W UNII EUROPEJSKIEJ - DEBATA PRZEPROWADZONA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU EPAS</font></h3>
 22 lutego 2019 roku w naszej Szkole odbyła się trzecia europejska debata, którą – przy pomocy Anity Dobkowicz i Ewy Jankowskiej – przygotowali i przeprowadzili uczniowie z klasy 3 K: Ola, Olaf, Oliwer, Maciek i Nikola. 
W tym roku wiodącym tematem debaty było wykorzystanie alternatywnych i konwencjonalnych źródeł energii w państwach Unii Europejskiej. 
 
 

PRELEKCJA O DOZOROWANIU URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">PRELEKCJA O DOZOROWANIU URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO</font></h3>
       20 lutego uczniowie klasy III K – technik logistyk mogli wysłuchać ciekawej prelekcji na temat dozorowania urządzeń technicznych.  Pan Sebastian Pikuła – inspektor Urzędu Dozoru Technicznego w Gorzowie Wielkopolskim zapoznał słuchaczy z zakresem działania UDT. Każde urządzenie techniczne jest projektowane i wytwarzane tak, aby zminimalizować zagrożenia związane z jego eksploatacją do poziomu akceptowalnego ryzyka. 
 

LEKCJA O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">LEKCJA O PARLAMENCIE EUROPEJSKIM</font></h3>
 18.02.2019r. w klasie I ae odbyła się lekcja europejska pt. Czym jest Parlament Europejski?, zrealizowana w ramach programu EPAS. Celem lekcji było przedstawienie zasad działania i kompetencji Unii Europejskiej, a w szczególności Parlamentu Europejskiego. W związku ze zbliżającymi się wyborami do PE, położono szczególny nacisk na potrzebę udziału w głosowaniu. 

WSZYSTKO O STUDIACH I STUDIOWANIU

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">WSZYSTKO O STUDIACH I STUDIOWANIU</font></h3>
 Pod takim tematem, zorganizowane zostało spotkanie  Pani Rektor Anny Czekirdy z Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, które przeznaczone było dla uczniów klas maturalnych. W trakcie spotkania Pani Rektor przedstawiła obowiązujący w Polsce system szkolnictwa wyższego. Zapoznała uczniów z rodzajami studiów jakie mogą podjąć po maturze. 

WALENTYNKI MECHANIKA

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">WALENTYNKI MECHANIKA</font></h3>
 Takie święto jest raz w roku,
Pełne uczuć i uroku.
14 lutego, w Walentynki, przekazujemy sobie dowody sympatii. Tak było i u nas  w Zespole Szkół Mechanicznych. Uczniowie klasy 3T wraz z Samorządem Uczniowskim podjęli się  przygotowania specjalnej skrzynki, do której można było wrzucać walentynkowe kartki dla swojej sympatii. 

WSZYSTKO O AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">WSZYSTKO O AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE</font></h3>
 W poniedziałkowy poranek 11 lutego w auli naszej Szkoły odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych ze studentami I roku Akademii Morskiej w Szczecinie. Studenci: Kamil Wojtkiewicz, Piotr Maliszewski, Mikołaj Szczudło i Dawid Stanek przedstawili maturzystom ofertę edukacyjną Akademii Morskiej. W trakcie spotkania uczniowie Mechanika mogli zapoznać się z kierunkami studiów, które proponuje Akademia, warunkami studiowania oraz warunkami socjalnymi oferowanymi swoim studentom. 

STUDNIÓWKA MECHANIKA 2019

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">STUDNIÓWKA MECHANIKA 2019</font></h3>
 W sobotę 9 lutego w jednej z gorzowskich restauracji odbył się bal maturalny uczniów gorzowskiego Mechanika.
Na studniówce pojawili się uczniowie trzech klas technikum. Każda z nich zaprezentowała się w całej okazałości podczas poloneza. Dyrekcja, nauczyciele i rodzice uczniów byli pod wrażeniem studniówkowego tańca uczniów. 

KONKURS WIEDZY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">KONKURS WIEDZY Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</font></h3>
 Konkurs wiedzy z obszaru przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany przez Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, odbył się w naszej szkole 8 lutego 2019r., uczestnikami pierwszego etapu było 19 uczniów  z klas I, II i III technikum, opiekun Ewa Golińczak-Bogdan.
 Celem Konkursu jest szerzenie wiedzy ekonomicznej oraz promowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.
 
 

DZIEŃ PAMIĘCI I POJEDNANIA

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">DZIEŃ PAMIĘCI I POJEDNANIA</font></h3>
    30 stycznia 2019 roku na Placu Grunwaldzkim odbyły się uroczystości z okazji Dnia Pamięci i Pojednania. To wspólna inicjatywa władz miasta i mieszkańców dawnego Landsberga, której ideą jest kultywowanie przyjaźni dawnych i obecnych mieszkańców miasta. 

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">WARSZTATY DZIENNIKARSKIE</font></h3>
      Jak zainteresować widzów, słuchaczy i czytelników informacją telewizyjną, radiową czy prasową? W jaki sposób zdobyć umiejętności dziennikarskie? Na te i podobne pytania szukano odpowiedzi podczas Warsztatów Dziennikarskich zorganizowanych w czasie ferii zimowych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Gorzowie, dla 30 osobowej grupy młodych ludzi.

ODSŁONIĘCIE TABLICY ANNY MAKOWSKIEJ-CIELEŃ

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ODSŁONIĘCIE TABLICY ANNY MAKOWSKIEJ-CIELEŃ</font></h3>
    Delegacja Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru oraz poczet sztandarowy Szkoły uczestniczyli 21 grudnia, w drugą rocznicę śmierci Anny Makowskiej – Cieleń w odsłonięciu tablicy upamiętniającej panią Annę. Tablica znajduje się na froncie budynku Biblioteki Pedagogicznej przy ulicy Łokietka. Anna Makowska-Cieleń – była wybitną gorzowską regionalistką, związaną z miastem od 1957 roku. 

Z WIZYTĄ W DPS 2018

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">Z WIZYTĄ W DPS 2018</font></h3>
    21 grudnia, jak co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie z klasy II T, Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru wraz z opiekunem p. Ewą Pasierbowicz odwiedzili Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Podmiejskiej Bocznej. W kolędowaniu brali udział uczniowie z klasy 2 T, wspierani przez Basię Miśkiewicz, której za pomoc serdecznie dziękujemy. 

AKCJA MIKOŁAJ

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">AKCJA MIKOŁAJ</font></h3>
    W dniach 17-20.12.2028r. Samorząd Szkolny wraz z Opiekunem p. Martą Sarwa zorganizował dwie akcje związane ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem. Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy Szkoły otrzymali ręcznie wykonane przez Samorząd kartki świąteczne oraz domowe pierniczki. 

KOPIOWANIE I WKLEJANIE A PRAW AUTORSKICH PRZESTRZEGANIE

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">KOPIOWANIE I WKLEJANIE A PRAW AUTORSKICH PRZESTRZEGANIE</font></h3>
       We wtorek 18.12.2018r. klasa I ae Branżowej Szkoły I stopnia odwiedziła Bibliotekę Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez pracowników biblioteki, pt. „ Kopiowanie i wklejanie, a praw autorskich przestrzeganie”. 

KONKURS FOTOGRAFICZNY - "GORZOWSKIE POMNIKI PRZYRODY W CZTERECH PORACH ROKU"

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">KONKURS FOTOGRAFICZNY - "GORZOWSKIE POMNIKI PRZYRODY W CZTERECH PORACH ROKU"</font></h3>
    Uczennica Zespołu Szkół Mechanicznych z klasy IVK Edyta Wysocka zajęła pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym " Gorzowskie pomniki przyrody w czterech porach roku". Ogłoszone w tym roku przez Prezydenta Miasta konkursy fotograficzne zostały rozstrzygnięte. Spotkanie podsumowujące konkursy, podczas którego laureatom zostały wręczone nagrody, a pozostałym uczestnikom upominki odbyło się w piątek, 14 grudnia o godzinie 13.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 

8 EDYCJA LIGI MŁODYCH LOGISTYKÓW

      13 grudnia odbyły się ogólnopolskie eliminacje Konkursu Liga Młodych Logistyków. Punktualnie o godzinie 11:00 drużyna z naszej Szkoły w składzie: Julia Drozd, Klaudia Głuchy, Julia Szulc rozpoczęły zmagania online z testem. Pytania testowe dotyczyły zagadnień logistyki, magazynowania, procesów logistycznych. Liga Młodych Logistyków jest autorskim projektem Naukowego Koła Logistyki DIALOG, działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.. Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki :)

EUROSCOLA 2018

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">EUROSCOLA 2018</font></h3>
   13 grudnia 2018 r. młodsi ambasadorzy EPAS – Basia, Nikola, Ola, Olaf i Maciek z klasy 3 K – już trzeci rok z rzędu wzięli udział w konkursie EUROSCOLA. 
Również i tym razem uczniowie musieli sobie poradzić z quizem internetowym z wiedzy o Unii Europejskiej wykazując się znajomością z zakresu polityki, historii, gospodarki oraz kultury państw należących do ww. organizacji. 
W konkursie ważna jednak była nie tylko wiedza, ale również szybkość odpowiedzi udzielnych na poszczególne pytania. 

POMAGAMY - DZIEŃ DLA JASIA

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">POMAGAMY - DZIEŃ DLA JASIA</font></h3>
 W środę 12.12.2018r. w Mechaniku odbył się Dzień dla Jasia Koszyka, chorującego na rdzeniowy zanik mięśni (SMA typu pierwszego). Samorząd z opiekunem oraz nauczycielką Wioletą Wangryn- Borucką zorganizowali kiermasz ciast przygotowanych przez uczniów i ich rodziców oraz pokaz sztuk walki klubu sportowego Dragon. Na kiermaszu było 22 rodzajów ciast, babeczek oraz galaretki, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki zaangażowaniu sprzedających: Julii i Dominice z klasy 2K oraz Patrycji z klasy 3K udało się zebrać blisko 1000 złotych na leczenie Jasia. 

GÓRA GROSZA 2018

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">GÓRA GROSZA 2018</font></h3>
 Na przełomie listopada i grudnia w naszej Szkole odbyła się zbiórka pieniędzy na Górę Grosza. Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w akcji, która ma na celu wsparcie dzieci przebywających w domach dziecka i pod opieką innych form piecz zastępczych. W tym roku udało nam się zebrać 219,65zł w nominałach od 1grosza do 1 złotego. Członkowie Samorządu przeprowadzili zbiórkę, następnie posegregowali nominały i policzyli całą gotówkę.

SZLACHETNA PACZKA 2018

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">SZLACHETNA PACZKA 2018</font></h3>
      W piątek 8 grudnia uczniowie gorzowskiego Mechanika, przekazali dary w ramach akcji SZLACHETNA PACZKA 2018. Inicjatorem działań była opiekunka Samorządu Uczniowskiego p. Marta Sarwa. Po zgłoszeniu się do centrum akcji, wraz z uczniami wybrana została pani Wiktoria. 

ETAP OKRĘGOWY XI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ETAP OKRĘGOWY XI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ</font></h3>
 Etap okręgowy XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej odbył się 7 grudnia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. W drugim etapie największego w Polsce turnieju wiedzy logistycznej znalazło się trzech uczniów naszej szkoły – Maciej Przystajko z klasy IVK, Dawid Lipiński z klasy IVK oraz Grzegorz Jaślanek z klasy IIIK. Uczniowie, którzy najlepiej poradzą sobie z zestawem 25 pytań wielokrotnego wyboru, zakwalifikują się do finału, który odbędzie się tradycyjnie w Poznaniu, w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki, 1 marca 2019r.
 

MIKOŁAJ W MECHANIKU 2018

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">MIKOŁAJ W MECHANIKU 2018</font></h3>
 6 grudnia to tradycyjne dzień św. Mikołaja. W tym roku w rolę pomocników św. Mikołaja wcielili się uczniowie klasy III A wraz z wychowawcą p. Łukaszem Aniśkiewiczem. Słodyczami obdarowali dyrekcję Szkoły, nauczycieli oraz uczniów ze wszystkich klas. Dużym zaskoczeniem była ich wizyta w Centrum Kształcenia Zawodowego, gdzie nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Jeżeli każdy coś dostał od Mikołaja, to znaczy, że byliśmy grzeczni.  Mikołaju dziękujemy.

WYSTAWA PLENEROWA – OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">WYSTAWA PLENEROWA – OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI</font></h3>
     W rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego – 5 grudnia 2018 r. – uczniowie z klasy 2 ae razem z panem dyrektorem Piotrem Krukiem oraz wychowawczynią panią Ewą Jankowską zwiedzili plenerową wystawę zatytułowaną Ojcowie Niepodległości.
 

III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY STATYSTYCZNEJ

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY STATYSTYCZNEJ</font></h3>
      4 grudnia w o godz.10:00 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru odbyła się III Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej zorganizowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. W olimpiadzie udział wzięli uczniowie klasy czwartej technik spedytor.
Olimpiada statystyczna jest olimpiadą interdyscyplinarną. Jej celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
 

ANDRZEJKI 2018 W MECHANIKU

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ANDRZEJKI 2018 W MECHANIKU</font></h3>
 W dniu 30.11.2018 klasa III ae zorganizowała zabawy Andrzejkowe:
• Wystrzałowe balony,
• Miłość w sercu,
• Jabłko prawdę ci powie,
• Andrzejkowa numerologia.
Wróżby cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczennic i uczniów naszej szkoły, a głośna, rytmiczna muzyka ożywiła czas odpoczynku między lekcjami.

KOLEJNA PORCJA INFORMACJI O SYSTEMIE TPMS

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">KOLEJNA PORCJA INFORMACJI O SYSTEMIE TPMS</font></h3>
 W środę 28 listopada 2018r. odbyło się w auli Zespołu Szkół Mechanicznych kolejne już spotkanie uczniów klas Branżowej Szkoły Zawodowej i Technikum z Panem Robertem Różalskim z firmy FELGEO. Jest to efekt podpisanego w czerwcu 2018 roku porozumienia z Firmą. W ramach podpisanej umowy Szkoła otrzymała sprzęt do diagnostyki ciśnienia w kołach, którego tajniki obsługi będą poznawali uczniowie podczas kolejnych spotkań z fachowcami z FELGEO. Tematem kolejnego spotkania były sposoby programowania czujników ciśnienia w ogumieniu oraz sposoby ich montażu.

WARSZTATY „MÓZG GIMNASTYKUJESZ – DOBRZE INWESTUJESZ”

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">WARSZTATY „MÓZG GIMNASTYKUJESZ – DOBRZE INWESTUJESZ”</font></h3>
 W dniach 29 października oraz 19 i 26 listopada 2018r. uczniowie kl. 4T wraz z p. Aleksandrą Smutnicką uczestniczyli w warsztatach „Mózg gimnastykujesz – dobrze inwestujesz” w Bibliotece Pedagogicznej przy u. Łokietka w Gorzowie.
W cyklu trzech spotkań rozwijaliśmy umiejętności myślenia pytajnego, kombinacyjnego oraz transformacyjnego jako elementy treningu twórczości. 
 

SZKOLENIE MŁODSZYCH AMBASADORÓW EPAS W POZNANIU

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">SZKOLENIE MŁODSZYCH AMBASADORÓW EPAS W POZNANIU</font></h3>
      Trzeci rok udziału Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wlkp. w programie Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS) właśnie się rozpoczął!!!
      26 listopada 2018 r. Ola, Olaf i Maciek z klasy 3 K uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą główną w Warszawie. Szkolenie, które odbyło się w pięknej willi przy ulicy Słowackiego 55 w Poznaniu, miało na celu zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych w realizacji szkolnych inicjatyw podejmowanych w ramach programu EPAS, jak również poznanie się i integrację młodzieży działającej w ramach programu.
 

PRÓBNA MATURA Z OPERONEM 2018

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">PRÓBNA MATURA Z OPERONEM 2018</font></h3>
 Począwszy od 20 listopada przez kolejne trzy dni w całej Polsce uczniowie ze szkół, które zgłosiły swój akces, pisać będą próbne egzaminy maturalne z wydawnictwem Operon. Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych uczestniczą w tych zmaganiach. Nadchodząca próbna matura jest świetnym sprawdzianem przed prawdziwym egzaminem dojrzałości, który odbędzie się w przyszłym roku w maju. 

NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE DO OBRÓBKI METALU

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE DO OBRÓBKI METALU</font></h3>
       23 listopada 2018 roku, uczniowie klasy II A – technik mechanik wraz z dyrektorem Szkoły p. Piotrem Krukiem oraz nauczycielką przedmiotów mechanicznych p. Danutą Kołodzińską uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Pabianicką Fabrykę Narzędzi w Pabianicach, Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuski Klaster Metalowy oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Oddział w Gorzowie Wielkopolskim tematem warsztatów były narzędzia skrawające do obróbki metalu. 

DORADZTWO ZAWODOWE W FORMIE GRY „CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU”

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">DORADZTWO ZAWODOWE W FORMIE GRY „CHŁOPSKA SZKOŁA BIZNESU”</font></h3>
 Dnia 22 listopada odbyły się zajęcia w klasie 1K z doradztwa zawodowego przeprowadzone przez pana Lecha Idziaszka z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP. Ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej, która w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę.
 

POMOC DLA WIKTORII

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">POMOC DLA WIKTORII</font></h3>
 21 listopada 2018r. Zespół Szkół Mechanicznych przekazał nakrętki Wiktorii, chorującej na wrodzoną łamliwość kości. Dziewczynka od urodzenia przeszła kilkadziesiąt złamań i wiele bolesnych operacji.
Zebrane nakrętki pozwolą Wiktorii wziąć udział w kosztownej rehabilitacji i leczeniu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zbiorki, a w szczególności klasom 2T, 1K, 2K, 2ae, 4K, 1T, 4A, 4T.
Nagrodą za czynny udział w zbiórce jest dzień bez odpytywania, którą otrzyma klasa 2T.
 
Tekst i foto: Wioleta Wangryn-Borucka

LEKCJE Z ZUS

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">LEKCJE Z ZUS</font></h3>
 Już po raz szósty klasa IIT oraz klasy IVA i 3ae wzięły udział w ogólnopolskim  projekcie edukacyjnym „Lekcje z ZUS", który skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem projektu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy i wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
 

KONKURS „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">KONKURS „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”</font></h3>
      21 listopada 2018r.  odbył się etap szkolny  konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ,,POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY", organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w  Zielonej Górze.
Do etapu regionalnego dostały się dwie uczennice z  kl. IV T Daria Czyżak i Natalia Tarczyńska z  kl. IIIK.  Gratulujemy i trzymamy kciuki w etapie  regionalnym, który  odbędzie się w lutym 2019r. 
 
Tekst i foto: Ewa Golińczak-Bogdan

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W MECHANIKU

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W MECHANIKU</font></h3>
      Dziś, 21 listopada 2018r. w Mechaniku obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego Maja i Ala z klasy 2K rozdawały całej społeczności szkolnej drobne upominki przygotowane przez Samorząd Szkolny. Każdy otrzymał coś słodkiego oraz miłą sentencje, która miała wywołać uśmiech na twarzach.
Kilka dni przed tym świętem, w szkole pojawiły się również plakaty dodające koloru na korytarzach szkolnych. Akcja bardzo miło wszystkich zaskoczyła :) 
 

WYCIECZKA DO PLASTINARIUM

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">WYCIECZKA DO PLASTINARIUM</font></h3>
 19 listopada 2018r. odbyła się międzyszkolna wycieczka do Plastinarium w Guben/Niemcy. Uczestnicy zwiedzali wystawę „Świat ciała” przygotowaną przez niemieckiego lekarza, Gintera von Hagena na potrzeby studentów medycyny i zainteresowanych anatomią innych osób. Uczniowie mogli z bliska przyjrzeć się jak wygląda proces plastynacji. W zespole pracowników było 4 Polaków, którzy opowiedzieli nam o pracy w tym miejscu. 

DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO</font></h3>
 Dnia 19 listopada w naszej szkole odbył się Dzień Języka Angielskiego. Wybrani uczniowie z klas 1-3 przygotowali symbole krajów anglojęzycznych. Kolejną konkurencją był quiz wiedzy na temat krajów anglojęzycznych. Z dużym entuzjazmem spotkała się konkurencja polegająca na uzupełnianiu słów piosenki. Wszyscy uczniowie brali aktywny udział w zabawie. Grupy, które zdobyły największą ilość punktów zostały nagrodzone upominkami sponsorowanymi przez wydawnictwo Pearson.
 
Tekst i foto: Edyta Kamińska

Z WIZYTA W AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">Z WIZYTA W AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE</font></h3>
  Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wielkopolskim 19 listopada 2018r. odwiedzili Akademię Morską w Szczecinie. Pierwszy punkt wizyty to spotkanie z prorektorem Akademii Panią Agnieszką Deją. Spotkanie odbyło się w sali senatu, która jest jedną z niewielu takich zabytkowych wnętrz w Polsce. Po spotkaniu z Panią prorektor udaliśmy się na pokład statku Nawigator. Tam mogliśmy się zapoznać z budową i obsługą statku oraz dowiedzieć się ciekawych rzeczy dotyczących nawigacji. 

III FESTIWAL PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">III FESTIWAL PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ</font></h3>
     Sandra Malec uczennica Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wlkp., zajęła II miejsce na Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycznej, który odbył się 17 listopada 2018r. w Zespole Szkół nr 12. Festiwal został objęty patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Serdecznie gratulujemy Sandrze i opiekunowi p. Katarzynie Łubniewskiej.

PRZEGLĄD FILMÓW PATRIOTYCZNYCH

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">PRZEGLĄD FILMÓW PATRIOTYCZNYCH</font></h3>
 W dniach 14-16 w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się w naszej szkole Przegląd filmów patriotycznych, który przygotował i poprowadził pp. Tomasz Podolski. W czasie przeglądu uczniowie zobaczyli fragmenty i kadry z najważniejszych polskich filmów patriotycznych, opowiadających o chlubnych i traumatycznych momentach w naszej historii. W czasie trzydniowych pokazów, odbywających się na długich przerwach, uczniowie mieli okazję usłyszeć i zobaczyć takie filmy jak „Krzyżacy”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”, „Zakazane piosenki” czy „Czarny czwartek”. 
 
Tekst: Tomasz Podolski

TARGI JĘZYKOWE EXPOLINGUA W BERLINIE

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">TARGI JĘZYKOWE EXPOLINGUA W BERLINIE</font></h3>
      16 listopada 2018 roku odbyła się wycieczka na targi językowe EXPOLINGUA do Berlina, które już po raz 31 były zorganizowane w stolicy Niemiec. Impreza ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród przedstawicieli wielu środowisk naukowych i zawodowych z wielu krajów, związanych z nauką i zastosowaniem języków obcych. 

III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNEJ

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">III EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNEJ</font></h3>
      16 listopada  o godz. 11:00 w murach Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru odbyła się III Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański. Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych problematyką spedycyjną i logistyczną, z perspektywą kontynuacji tych zainteresowań w charakterze studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie spedycji i logistyki, poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora i technika logistyka.

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA 2018

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA 2018</font></h3>
 15 listtopada 2018r. przypada ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA. W tym dniu promujemy zdrowy i wolny od dymu tytoniowego styl życia, a wszyscy palacze zachęcani są do tego, aby przynajmniej na jeden dzień podjęli próbę zaprzestania palenia. W naszej szkole po raz kolejny podjęliśmy walkę z nałogiem tytoniowym, w której to walce miały pomóc rumiane i słodkie jabłka.

TYDZIEŃ NIEPODLEGŁEJ W MECHANIKU

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">TYDZIEŃ NIEPODLEGŁEJ W MECHANIKU</font></h3>
 W czwartek 15 listopada uczniowie klas pierwszych spotkali się na uroczystym apelu. Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru podsumował TYDZIEŃ NIEPODLEGŁEJ W MECHANIKU. Podziękował wszystkim uczniom i nauczycielom za włączenie się do wspólnego świętowania odzyskanej w 1918 roku przez Polskę niepodległości. Szczególne podziękowania skierował do dawców krwi, zwycięzców konkursów literackich, historycznych, matematycznych, plastycznych i sportowych. 

SZKOLNY KONKURS CZYTANIA LITERATURY W JĘZYKU ANGIELSKIM

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">SZKOLNY KONKURS CZYTANIA LITERATURY W JĘZYKU ANGIELSKIM</font></h3>
      Dnia 13 listopada w naszej szkole odbył się kolejny konkurs czytania literatury w języku angielskim. Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językami obcymi oraz zainteresowanie młodzieży europejską literaturą obcą. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów różnych klas. Komisja zwracała uwagę na wyrazistość i płynność czytania, intonację oraz poprawność wymowy. 

OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO</font></h3>
      Dnia 13 listopada 2018r. o godz. 9.00 w naszej szkole odbyła się Olimpiada Języka Angielskiego - etap szkolny. Jak co roku organizatorami olimpiady jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Uczniowie napisali test składający się z ośmiu zadań. Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i życzymy powodzenia.
 
Tekst i foto: Edyta Kamińska

Z WIZYTĄ W PKS

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">Z WIZYTĄ W PKS</font></h3>
      13 listopada 2018 roku uczniowie klasy drugiej technik spedytor wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych odbyli wizytę studyjną w zakładzie Przedsiębiorstwa  Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Wlkp.
Uczniowie mieli możliwość zobaczenia jak funkcjonuje stacja kontroli pojazdów, a w tym jakie parametry są sprawdzane podczas przeglądu ciągnika siodłowego i naczepy. 

ROCZNICOWE UROCZYSTOŚCI

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ROCZNICOWE UROCZYSTOŚCI</font></h3>
 11 listopada 2018 roku, dokładnie w 100 lat od odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim rocznicowe uroczystości. 
O godzinie 9:30 w kościele przy ulicy Żeromskiego odprawiona została uroczysta Msza św. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Grunwaldzki, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości, a o godzinie 12:00 wspólnie odspiewano hymn państwowy.

REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ</font></h3>
 REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ, pod tym hasłem w nietypowych okolicznościach uczniowie, nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru odśpiewali hymn państwowy. Odbyło się to punktualnie o 11:11 w auli szkolnej. Komendę do odśpiewania hymnu wydał komandor porucznik  Marynarki Wojennej dr Mirosław Franciszek Chmieliński. 

XI KONFERENCJA BRANŻY METALOWEJ - "PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY W NIEPODLEGŁEJ"

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">XI KONFERENCJA BRANŻY METALOWEJ - "PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY W NIEPODLEGŁEJ"</font></h3>
      W piątek 9 listopada odbyła się XI Konferencja branży metalowej. W tym roku wpisała się ona w obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tematem konferencji był PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY W NIEPODLEGŁEJ. W imieniu Prezydenta Miasta konferencję otworzyła p. Jolanta Andrysiak - Walas - zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, która wręczyła uczniom nagrody za udział w konkursach zorganizowanych w Szkole w ramach TYGODNIA NIEPODLEGŁEJ W MECHANIKU.

KARTKA IMIENINOWA LUB URODZINOWA ,,KU PAMIĘCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">KARTKA IMIENINOWA LUB URODZINOWA ,,KU PAMIĘCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO”</font></h3>
 W związku z 100-rocznicą Odzyskania Niepodległości uczniowie ZSM uczestniczyli w konkursie plastycznym na najciekawszą kartkę imieninową lub urodzinową ,,Ku pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego”.
Józef Piłsudski od 1918r. jest symbolem niepodległości Polski. Gdy w 1935r. kondukt z trumną Marszałka Piłsudskiego przemierzał drogę z Warszawy do Krakowa, a jego serce wieziono do Wilna, by spoczęło obok matki, Polacy stali wzdłuż torów oddając mu należyty hołd.
 
 
 

KONFERENCJI CARITAS Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">KONFERENCJI CARITAS Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI</font></h3>
     8 listopada 2018r. uczennice kl. 3K Daria Leder i Natalia Tarczyńska wraz z p. Aleksandrą Smutnicką wzięła udział w Diecezjalnej Konferencji Caritas z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości pt. „Wkład Kościoła katolickiego w proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę na terenach późniejszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w latach 1918-2018”. Konferencję zorganizowali: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze oraz Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Patronat nad konferencją objął biskup diecezjalny ks. Tadeusz Lityński.

ZŁOŻENIE KWIATÓW POD POMNIKIEM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ZŁOŻENIE KWIATÓW POD POMNIKIEM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO</font></h3>
 8 listopada 2018 r. w ramach obchodów Tygodnia Niepodległej w Zespole Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wlkp. przedstawiciele samorządów z klas pierwszych i drugich technikum oraz branżowej szkoły I stopnia – razem z panem dyrektorem Piotrem Krukiem oraz nauczycielkami panią Katarzyną Łubniewską i panią Ewą Jankowska – dokonali uroczystego złożenia wiązanki kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.
 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI</font></h3>
      W związku z 100-rocznicą Odzyskania Niepodległości w dniu 8 listopada w ZSM odbył się finał turnieju piłkarskiego. Od 15 października reprezentacje 10 klas rywalizowały w trzech grupach. Do finału awansowały klasy IVK, IIT i IK. Po zaciętej walce zwycięzcą okazała się klasa IVK w składzie: Łukasz Klimczak, Wojciech Hałuja, Stanisław Bartczak, Adam Kłaczkiewicz. Gratulujemy!
 
Tekst: Maciej Suchocki
Foto: Ewa Jankowska

NIEZWYKŁY ROK 2018

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">NIEZWYKŁY ROK 2018</font></h3>
 7 listopada 2018r. w auli Zespołu Szkół Mechanicznych pan Jarosław Palicki z Delegatury IPN w Gorzowie Wlkp. wygłosił wykład pt. „Niezwykły rok 1918”. Uczniowie z klas 1 K i 3 K mieli możliwość zapoznania się z informacjami na temat I wojny światowej, jak również poznali sylwetki tzw. Ojców Niepodległej, a w szczególności przyswoili sobie dokonania Józefa Piłsudskiego i wydarzenia z roku 1918.

KONKURS MATEMATYCZNY - "ZABAWA CYFROWA Z LICZBĄ 100"

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">KONKURS MATEMATYCZNY - "ZABAWA CYFROWA Z LICZBĄ 100"</font></h3>
      7 listopada 2018 roku w związku z akcją zorganizowaną w Zespole Szkół Mechanicznych „Tydzień dla Niepodległej „ odbył się szkolny konkurs matematyczny ZABAWA CYFROWA  z liczbą 100” przygotowany przez panie Beatę Majewską-Kubera oraz Barbarę Teodziecką.
W konkursie udział wzięły 3-osobowe zespoły złożone z uczniów klas technikum. Zadaniem zespołów było ułożenie z dziewięciu cyfr: 1,2,3,…,9 takich liczb, aby ich suma wynosiła 100. 

APEL NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">APEL NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ</font></h3>
 7 listopada 2018r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wlkp. uczniowie z klasy 2 T – Daria, Kamila, Karolina, Sandra, Weronika, Wiktoria, Adam, Jan, Krzysztof, Łukasz, Marcel i Adam - zorganizowali apel z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
W tym roku apel miał szczególnie uroczysty charakter, a do udziału w krótkiej scence rodzajowej młodzież z naszej szkoły zaprosiła pana dyrektora Piotra Kruka. Pan dyrektor – podejmując się niewątpliwie bardzo trudnego zadania – z wielkim zaangażowaniem wcielił się w postać Józefa Piłsudskiego, z dumą prezentując również historyczny strój Marszałka.

KREW DLA NIEPODLEGŁEJ

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">KREW DLA NIEPODLEGŁEJ</font></h3>
      Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania Niepodległości klub ekologiczny „Zielona Szkoła” zorganizował 6 listopada zbiórkę krwi. Pracownicy punktu krwiodawstwa gorzowskiego szpitala pod przewodnictwem pani dr Romy Thomas przyjmowali honorowych dawców w świetlicy szkolnej od godz. 8.15 do 12.30.
 

"DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE” I „QUIZIZZ LITERACKO-HISTORYCZNY”

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">"DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE” I „QUIZIZZ LITERACKO-HISTORYCZNY”</font></h3>
 W związku z 100-rocznicą Odzyskania Niepodległości w dniach od 5 do 16 listopada w ZSM realizowana jest akcja „Tydzień dla Niepodległej”, w ramach której odbywa się szereg imprez.
Na początek - w dniu 5 listopada odbyły się turnieje polonistyczne przygotowane przez Panie Edytę Łuszczewską i Katarzynę Łubniewską.
Uczniowie zmierzyli się z Dyktandem Niepodległościowym, a następnie 3-osobowe drużyny ze wszystkich klas rozwiązywały on-line test literacko- historyczny Quizizz.

WYNIKI - XI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ - ETAP SZKOLNY

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">WYNIKI - XI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ - ETAP SZKOLNY</font></h3>
     Znamy już wyniki etapu szkolnego XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Naszymi reprezentantami w okręgu są: Grzegorz Jaślanek, Dawid Lipiński i Maciej Przystajko. Nad pytaniami 1 etapu pochyliło się blisko 8,3 tysiąca uczniów reprezentujących 314 szkół z całej Polski. Naszym uczniom GRATULUJEMY i trzymamy kciuki za etap okręgowy, który odbędzie się 7 grudnia 2018 roku.

AKCJA 1 ZŁOTY NA PSY I KOTY - 2018

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">AKCJA 1 ZŁOTY NA PSY I KOTY - 2018</font></h3>
 W październiku obchodzi się Dzień Kundelka, w związku z tym Mechanik, jak co roku, nie zapomniał o podopiecznych z gorzowskiego schroniska Azorki.
Akcję zorganizowała klasa 3K wraz z wychowawcą, ale cała szkoła, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele i pracownicy zaangażowali się w nią całym sercem. Za uzbierane pieniądze zakupiono wysokiej jakości karmę, żeby choć trochę umilić życie schroniskowym pieskom.
 
 

HALLOWEEN 2018

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">HALLOWEEN 2018</font></h3>
     Dnia 31 października w naszej szkole odbył się konkurs na najlepiej wyciętą dynię.  Każda klasa mogła przygotować dynię w dowolny sposób. Uczniowie wycinali oraz malowali dynie.Komisja w składzie: dyrektor szkoły Piotr Kruk, vice dyrektor Iwona Żuk, organizator Edyta Kamińska oraz uczniowie klasy IA ustalili następujący werdykt:
 

DZIEŃ Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM 2018

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">DZIEŃ Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM 2018</font></h3>
 Dnia 26 października 2018r. w Zespole Szkół Mechanicznych odbył się konkurs z okazji Dnia Języka Niemieckiego. Organizatorem była nauczycielka języka niemieckiego Małgorzata Miśkiewicz wraz z uczniami klasy III K Technikum. W konkursie wzięły udział klasy pierwsze, drugie oraz trzecie technikum. Trzecie miejsce zajęła klasa II T, drugie klasa III K a zwycięzcami została klasa I K. Dyrektor zorganizował również upominki dla uczniów, którzy zajęli IV miejsce czyli dla klasy II A. 

WIZYTA UCZNIÓW W FIRMIE „HOLDING – ZREMB – GORZÓW S.A.”

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">WIZYTA UCZNIÓW W FIRMIE „HOLDING – ZREMB – GORZÓW S.A.”</font></h3>
 25 października 2018r. uczniowie klasy drugiej technik mechanik zwiedzili zakład „HOLDING – ZREMB – Gorzów S.A.”. Podczas wycieczki poznali strukturę zakładu, park maszynowy, wyroby i ogólny proces produkcji.
Dowiedzieli się, że konstrukcje stalowe suwnic, korpusy maszyn, przepustnice, elementy wyposażenia hut, konstrukcje dla sektora energii odnawialnej, chwytaki, konstrukcje nośne maszyn i urządzeń, które widzieli sprzedawane są w kraju i za granicą. Zakład wykonuje wiele prac w zakresie obróbki skrawaniem oraz prace spawalnicze bardzo dużych i odpowiedzialnych elementów konstrukcji.

SPOTKANIE Z SYBIRAKAMI

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">SPOTKANIE Z SYBIRAKAMI</font></h3>
      25 października w Zespole Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Sybiraków. W spotkaniu, które miało miejsce w auli szkolnej  uczestniczyli uczniowie klas pierwszych technikum wraz z wychowawcami. Naszymi gośćmi byli: Pani Maria Dratwińska, Pani Władysława Skarżyńska i Pan Wiesław Szlachciuk.  Spotkanie rozpoczął Dyrektor szkoły witając przybyłych gości i podkreślając, że szkoła nosząca zaszczytne imię „Zesłańców Sybiru” podtrzymuje kontakt z Sybirakami, by przekazywać następnym pokoleniom prawdę o Zesłańcach. 

KONKURS WIELCY POLACY - TWÓRCY NIEPODLEGŁOŚCI

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">KONKURS WIELCY POLACY - TWÓRCY NIEPODLEGŁOŚCI</font></h3>
      25 października 2018r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Gorzowie Wlkp. odbył się etap rejonowy tematycznego konkursu „WIELCY POLACY – TWÓRCY NIEPODLEGŁOŚCI”, którego organizatorem jest Lubuski Kurator Oświaty.
      W konkursie udział wzięło prawie 500 uczniów z całego województwa lubuskiego, a naszą szkołę reprezentowali: Kinga, Adrian i Kacper z klasy 1 K oraz Dominik i Paweł z klasy 1 T. Z pytaniami konkursowymi najlepiej poradził sobie Adrian, który już 6 listopada 2018r. weźmie udział w etapie wojewódzkim!
           
Tekst: Ewa Jankowska

KOLEJNE WYRÓŻNIENIE W PROJEKCIE eTWINNING

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">KOLEJNE WYRÓŻNIENIE W PROJEKCIE eTWINNING</font></h3>
  

GRATULACJE!!! Nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie  "We are what we eat"". Kolejny już raz zaangażowanie i ciężka praca w projekcie nauczycieli i uczniów została doceniona. Projekt został oceniony jako reprezentujący najwyższy europejski poziom. 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KRAJOBRAZU

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KRAJOBRAZU</font></h3>
      Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, które odbyły się 19 października 2018 roku uczniowie klasy 2K uczestniczyli w spacerze edukacyjnym wewnątrz rezerwatu przyrody "Gorzowskie Murawy" oraz ostoi siedliskowej Natura 2000. Młodzież wysłuchała opowieści o powstaniu cennych siedlisk i stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów, funkcji pełnionej dawniej (wojskowej) i dziś (przyrodniczo-edukacyjnej).

WYBORY NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">WYBORY NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU SZKOLNEGO</font></h3>
     W czwartek 18.10 w naszej Szkole odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2018/ 2019. W tym roku zgłosiło się trzech kandydatów, którzy konkurowali o stanowisko Przewodniczącego.
W głosowaniu wzięło udział 304 uczniów.
Wyniki wyborów poznamy w piątek na zebraniu Samorządu Szkolnego. 
Kandydatom życzymy powodzenia!
 
Tekst i foto: Marta Sarwa

GORZOWSKI FESTIWAL NAUKI Z AWF

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">GORZOWSKI FESTIWAL NAUKI Z AWF</font></h3>
 18 października w godz. od 9.00 do 17.00 na terenie kampusu AWF dzieci, młodzież oraz dorośli mogli uczestniczyć w II edycji Gorzowskiego Festiwalu Nauki z AWF. Przygotowane zostały interesujące wykłady i warsztaty w laboratoriach, między innymi: biochemii, anatomii, fizjologii, fizjoterapii, warsztaty dietetyczne oraz wystawę fotograficzną. Na Festiwalu swoje miejsce mieli również Zawodowcy w Gorzowie. 
 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019</font></h3>
      Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2018/2019. 

     Biorąc pod uwagę wyniki, pracę i postawę Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wielkopolskim wytypowała uczennicę klasy drugiej technik logistyk Julię Szulc, która została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Stypendium przyznawane jest uczniowi, który osiągnął najwyższą średnią w szkole. Gratulujemy Julii wyniku i życzymy dalszych sukcesów.
 

TENIS STOŁOWY GORZOWSKA SPARTAKIADA MŁODZIEŻY

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">TENIS STOŁOWY GORZOWSKA SPARTAKIADA MŁODZIEŻY</font></h3>
 II MIEJSCE W TURNIEJU CHŁOPCÓW I IV MIEJSCE DZIEWCZĄT.
   
W dniu 17.10.2018 w GKS „GORZOVIA” przy ul. Jagiełły 11 odbył się turniej w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców w ramach Gorzowskiej Spartakiady Młodzieży.
     W kategorii chłopców nasza drużyna w składzie :
                            1.Cisakowski Filip   III A
                            2. Banaszkiewicz Michał   III A
zajęła II miejsce, w finale uległa tylko ZS Gastronomicznych.
Klasyfikacja końcowa (startowało 10 szkół ponadgimnazjalnych) :
                                        I miejsce – ZS Gastronomicznych
 
                                 II miejsce – ZS Mechanicznych
                                       III miejsce – IV LO

CZUJNIKI TPMS

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">CZUJNIKI TPMS</font></h3>
       W środę 17 października 2018r. odbyło się w auli Zespołu Szkół Mechanicznych spotkanie uczniów klas Branżowej Szkoły Zawodowej uczących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych z Panem Robertem Różalskim z firmy FELGEO. Jest to efekt podpisanego w czerwcu 2018 roku porozumienia z Firmą. W ramach podpisanej umowy Szkoła otrzymała sprzęt do diagnostyki ciśnienia w kołach, którego tajniki obsługi będą poznawali uczniowie podczas kolejnych spotkań z fachowcami z FELGEO. 

PIELGRZYM NIEPODLEGŁOŚCI 1940-2015

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">PIELGRZYM NIEPODLEGŁOŚCI 1940-2015</font></h3>
 W dniach 15-17 października 2018r. kl. 4A, 4K i 4T uczestniczyły w wycieczce, podczas której zwiedzaliśmy wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej "Pielgrzym Niepodległości 1940-2015". Bohaterem wystawy był ks. Witold Andrzejewski, człowiek nietuzinkowy, odważny kapłan, duszpasterz młodzieży, znany i ceniony przez Gorzowian - Honorowy Obywatel Gorzowa Wlkp., Świadek Pamięci IPN, który całe kapłańskie życie związał z naszym miastem.
 
 
 

FESTIWAL FILMOWY „BAZA TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ”

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">FESTIWAL FILMOWY „BAZA TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ”</font></h3>
      17 października uczniowie z klasy 2T wraz z wychowawczynią panią Ewą Pasierbowicz oraz nauczycielką języka polskiego panią Bożeną Kaczmarek uczestniczyli w Festiwalu Filmowym pt. „Baza tożsamości regionalnej”, który odbył się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tegoroczna ósma edycja festiwalu odbywała się pod hasłem „Ziemia Lubuska pełna tajemnic”.

DZIEŃ PAPIESKI

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">DZIEŃ PAPIESKI</font></h3>
      W ramach obchodów XVIII Dnia Papieskiego uczniowie kl. 3K i 3T uczestniczyli 16 października 2018r. w grze przestrzennej poświęconej osobie św. Jana Pawła II i pontyfikatowi tego papieża.
Mieli za zadanie odnaleźć kody QR rozwieszone  w budynku szkoły, odczytać za pomocą aplikacji informacje zakodowane w kodach i przy ich pomocy odczytać hasło z krzyżówki.
Większość uczestników wykonała zadanie bezbłędnie!
 
Tekst: Aleksandra Smutnicka

JUBILEUSZ 10-LECIA ISTNIENIA LUBUSKIEGO KLASTRA METALOWEGO

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">JUBILEUSZ 10-LECIA ISTNIENIA LUBUSKIEGO KLASTRA METALOWEGO</font></h3>
 10 LAT KLASTRA METALOWEGO - świętowano w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas uroczystej gali Prezes Klastra p. Andrzej Graczykowski mówił o historii Klastra o współpracy z podmiotami z województwa lubuskiego. Pośród wymienionych członków Klastra wymieniono również Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim. Za współpracę z Lubuskim Klastrem Metalowym dyrektor Piotr Kruk odebrał pamiątkowy medal - przyznany naszej Szkole. DZIĘKUJEMY.

FABRYKA OBRABIAREK DO METALU FAMOT PLESZEW

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">FABRYKA OBRABIAREK DO METALU FAMOT PLESZEW</font></h3>
      W dniach 11 – 12 października 2018r. na zaproszenie Lubuskiego Klastra Metalowego nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz przedstawiciele pracodawców uczestniczyli w uroczystym zakończeniu I etapu inwestycji fabryki obrabiarek do metalu FAMOT PLESZEW.
Dzięki nowym inwestycjom, o wartości ponad 60 mln EUR, powierzchnia zabudowy FAMOT wzrosła do 50.000 m². 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2018

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2018</font></h3>
 W auli szkolnej 11 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Klasa II K pod kierunkiem p. Katarzyny Łubniewskiej, przygotowała program artystyczny, który został nagrodzony brawami nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Życzenia złożyła p. Maria Dratwińska - Prezes Związku Sybiraków w Gorzowie Wlkp. oraz p. Anna Kobus - Przewodnicząca Rady Rodziców. Dyrektor p. Piotr Kruk - złożył wszystkim życzenia oraz uroczyście wręczył nagrody dyrektora szkoły

Z WIZYTĄ U SĄSIADÓW

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">Z WIZYTĄ U SĄSIADÓW</font></h3>
      W dniach 01.10.2018r.- 06.10.2018r. młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych: Daria Leder (III K), Natalia Tarczyńska (III K) oraz Wiktoria Drużyńska (III T) wzięła udział w  wymianie polsko- niemieckiej w Herfordzie w ramach projektu "Spotkania pokoleń 2018" wraz z nauczycielem języka niemieckiego Małgorzatą Miśkiewicz.

XI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA LOGISTYCZNA - ETAP SZKOLNY

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">XI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA LOGISTYCZNA - ETAP SZKOLNY</font></h3>
 4 października o godzinie 11:00 w auli szkolnej odbył się pierwszy szkolny etap XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Głównym organizatorem olimpiady jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu.
Uczniowie w czasie 40 minut udzielali odpowiedzi na 25 pytań z zakresu podstaw logistyki, zapasów i magazynowania oraz transportu i spedycji. Za każdą poprawną odpowiedź uczniowie mogli uzyskać 2 pkt., za niepoprawną odpowiedź -1 pkt., za brak odpowiedzi 0 pkt., a skreślona lub poprawiona również -1 pkt. Łącznie uczniowie mogli uzyskać 50 pkt.
 
 

KONKURS HISTORYCZNY „WIELCY POLACY – TWÓRCY NIEPODLEGŁOŚCI”

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">KONKURS HISTORYCZNY „WIELCY POLACY – TWÓRCY NIEPODLEGŁOŚCI”</font></h3>
      4 października 2018 r. w naszej szkole odbył się I etap konkursu historycznego „WIELCY POLACY – TWÓRCY NIEPODLEGŁOŚCI”, którego organizatorem jest Lubuski Kurator Oświaty.
            Grupa uczniów z klas 1 K i 1 T zmierzyła się z pisemnym testem opracowanym przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Do zawodów rejonowych Szkolna Komisja Konkursowa, powołana przez dyrektora ZSM pana Piotra Kruka, zakwalifikowała ostatecznie pięć osób: trzech uczniów z klasy 1 K i dwóch – z klasy 1 T.
            Wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie konkursu!
 
Tekst i foto: E. Jankowska

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE</font></h3>
       W sobotę 29 września 2018 roku odbyła się inauguracja roku akademickiego Akademii Morskiej w Szczecinie. Przemarsz orkiestry, pocztu sztandarowego i kompanii honorowej oraz pododdziałów studenckich, uroczysta immatrykulacja, przemówienia inauguracyjne zaproszonych gości u stóp Wałów Chrobrego to najbardziej spektakularna część inauguracji, którą tradycyjnie podziwiali mieszkańcy Szczecina oraz rodziny nowych studentów AM. 

OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">OTRZĘSINY KLAS PIERWSZYCH</font></h3>
        27 września w naszej szkole klasa IIA zorganizowała i przeprowadziła zabawę dla pierwszoroczniaków Mechanika. W otrzęsinach wzięły udział klasy pierwsze z wychowawcami i zaproszonymi rodzicami. Konkurencje oceniało jury w składzie: dyrektor szkoły, v-ce dyrektor, przedstawiciel uczniów i nauczycieli. Zabawa była bardzo udana i przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze. Najlepiej zaprezentowała i okazała się najlepsza w grach i zabawach klasa Iae. GRATULUJEMY!
 
Tekst i foto: Maciej Suchocki
 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH</font></h3>
     W dniu 27 wrześmia 2018 roku uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami uczestniczyli w uroczystym ślubowaniu. Przedstawiciele klas: 1ae, 1A, 1K oraz 1T złożyli ślubowanie na sztandar Szkoły. Od dziś oficjalnie pierwszoklasiści są  już częścią społeczności Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru.
 
Teksti foto: Marta Sarwa

GRA EDUKACYJNA – BOHATEROWIE DYWIZJONU 303

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">GRA EDUKACYJNA – BOHATEROWIE DYWIZJONU 303</font></h3>
    25 września 2018 r. gościliśmy w naszej szkole pana Jarosława Palickiego z Gorzowskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Tym razem spotkanie poświęcone było historii polskich lotników walczących w bitwie o Anglię.
      Po krótkim wykładzie i prezentacji multimedialnej, dotyczącej m.in. losów Dywizjonu 303, grupa uczniów z klas 1 A i 1 T zmierzyła się w edukacyjnej grze planszowej. Zaskoczenia nie było. Trzykrotnie grupa uczniów reprezentująca Królewskie Siły Zbrojne, w których – jako pododdział lotnictwa myśliwskiego Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii – walczyli piloci Dywizjonu 303, wygrała z grupą reprezentującą niemieckich lotników z Luftwaffe.

GORZOWSKI ARCHIPELAG ROZWOJU

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">GORZOWSKI ARCHIPELAG ROZWOJU</font></h3>
     W dniu 21.09.2018r klasa 3K wraz z dyrektorem Panem Piotrem Krukiem i nauczycielką Martą Sarwa uczestniczyli w Forum GORZOWSKI ARCHIPELAG ROZWOJU, które miało miejsce w gorzowskiej Filharmonii. Forum było poświęcone kierunkom i możliwościom rozwojowym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. W jednym miejscu spotkali się zainteresowani: władze, przedsiębiorcy, mieszkańcy, działacze społeczni, jak i eksperci z całej Polski.

,,DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA”

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">,,DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA”</font></h3>
      21 września  2018r. uczniowie klasy IK i IT uczestniczyli w seansie filmowym ,,Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Film w reżyserii Denisa Delicia powstał na podstawie kultowej książki Arkadego Fiedlera i ukazał losy polskich oficerów: Jana Zumbacha, Witolda Łokuciewskiego, Leopolda Pamuły i Witolda Urbanowicza.
W kontekście setnej rocznicy odzyskania niepodległości ekranizacja ukazuje postawę polskich pilotów - ich patriotyzm, przyjaźń i doskonałe wyszkolenie.

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018</font></h3>
      21 września kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Mieliśmy piękną pogodę, było ciepło i świeciło słońce, dlatego praca przebiegała sprawnie. Zebrane odpady, zostały wstępnie posegregowane. Najwięcej zebraliśmy opon ale były też fotele, dywany, lodówka, kuchenka, deski podłogowe, kartony, styropian i inne. Firma odbierająca odpady oceniła, że było ich 4000kg. Organizatorzy i Dyrekcja Szkoły dziękują uczniom klas IA, IIA, IIIA i IVA za aktywny udział.
 
Tekst: Helena Niczyj
Foto: Mariusz Grusza

SPEKTAKL „KOCHAJ I TAŃCZ. 20 LAT WCZEŚNIEJ”

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">SPEKTAKL „KOCHAJ I TAŃCZ. 20 LAT WCZEŚNIEJ”</font></h3>
       Jak co roku, również tym razem tj. 19 września, uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych mogli bezpłatnie zobaczyć spektakl w gorzowskim teatrze w ramach Miejskiej Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej „Obudź się”, która ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i wszelkim przejawom wykluczenia społecznego. W tegorocznej kampanii aktorzy Teatru im. J. Osterwy zaprezentowali widzom spektakl muzyczny pt. „Kochaj i tańcz. 20 lat wcześniej”.

ODSŁONIĘCIE POMNIKA PŁK. WITOLDA PILECKIEGO

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">ODSŁONIĘCIE POMNIKA PŁK. WITOLDA PILECKIEGO</font></h3>
 W poniedziałek 17 września odsłonięto pomnik upamiętniający płk. Witolda Pileckiego. Na pomniku umieszczono napis: „Dobrowolny więzień Auschwitz, uczestnik wojny z bolszewikami, żołnierz walczący z okupacją niemiecką i sowiecką, zamordowany przez komunistów, uznany za jednego z sześciu najodważniejszych ludzi II wojny światowej”. Klasy I T i II T wraz z pocztem sztandarowym i dyrekcją Szkoły wzięły udział w tym wydarzeniu. Po uroczystości z naszą delegacją spotkała się pani wicepremier Beata Szydło oraz pani minister Elżbieta Rafalska.

DZIEŃ SYBIRAKA 2018

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">DZIEŃ SYBIRAKA 2018</font></h3>
      W poniedziałek 17 września na cmentarzu komunalnym przy ulicy Żwirowej oddano hołd wszystkim Polakom zesłanym na Syberię oraz inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego. Naszą Szkołę reprezentował dyrektor Piotr Kruk, opiekun pocztu sztandarowego - Włodzimierz Pęczak, nauczyciel - Jan Rusin oraz poczet sztandarowy. 17 września to rocznica sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r., która zapoczątkowała masowe wywózki obywateli polskich z Kresów do ZSRR.

INTEGRACJA W MECHANIKU

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">INTEGRACJA W MECHANIKU</font></h3>
      Rozpoczynając naukę w szkole uczniowie spotykają się po raz pierwszy z nowymi kolegami, nauczycielami, często znajdują się w nowym, nieznanym otoczeniu. Dlatego odpowiadając na potrzeby naszych uczniów 11, 12 i 13 września 2018 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty integracyjne. Uczniowie poznawali się wzajemnie. W zajęciach czynny udział brali wszyscy wychowawcy klas I. Zajęcia prowadziły psycholog szkolny Monika Wysocka oraz pedagog szkolny Aneta Krzemińska-Przystajko. 
 
Tekst: Monika Wysocka
Foto : Krystyna Płaczek

TU I TERAZ NARODOWE CZYTANIE W MECHANIKU

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">TU I TERAZ NARODOWE CZYTANIE W MECHANIKU</font></h3>
      MECHANIK po raz kolejny włączył się w ogólnopolską akcję narodowego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. W sobotę, 8 września, czytane były fragmenty powieści Stefana Żeromskiego "Przedwiośnie". Zobaczcie zdjęcia. Tegoroczna edycja miała za zadanie promocję nie tylko czytelnictwa, ale również uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wspólne czytanie w wykonaniu dyrekcji, przedstawicieli grona pedagogiczneg i uczniów wysłuchała z zainteresowaniem tłumnie zgomadzona młodzież w auli szkolnej.
 
Szkolną akcję „Narodowego Czytania” przygotowały p. Edyta Łuszczewska i p. Katarzyna Łubniewska.

XVIII MIĘDZYNARODOWY MARSZ PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU W BIAŁYMSTOKU

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">XVIII MIĘDZYNARODOWY MARSZ PAMIĘCI ZESŁAŃCÓW SYBIRU W BIAŁYMSTOKU</font></h3>
 W dniach 6-7 września 2018 r. Poczet Sztandarowy (A. Bandelak, P. Matuszczak oraz M. Tarnawski) Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru z opiekunem Janem Rusinem wzięli udział w XVIII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Hasłem spotkania było "Przez Sybir do Niepodległej". Celem przesłania do uczestników Marszu było podkreślenie znaczenia tworzonej przez środowisko Sybiraków "koalicji pamięci", której ideą jest dbałość o upamiętnienie tragedii Polaków poległych oraz pomordowanych na Wschodzie.

GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW</font></h3>
      Jak co roku w pierwszym tygodniu września odbyła się w naszej szkole GIEŁDA PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH. Uczniowie ze starszych klas przynieśli podręczniki, z których już niw skorzystają. Ci, którzy nie zdążyli zakupić potrzebnych im podręczników, mogli  nabyć je od starszych kolegów.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018-2019

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018-2019</font></h3>
       3 września w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.
Dyrektor szkoły Piotr Kruk powitał gości, nauczycieli, pracowników szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców i uczniów, kierując szczególnie ciepłe słowa do klas pierwszych.
      Uczniom pierwszych klas życzymy szybkiego nawiązania trwałych przyjaźni i adaptacji w nowym środowisku, wszystkim życzymy wielu sukcesów i osiągnięć w nowym roku szkolnym.

SPOTKANIE ROBOCZE NA TEMAT WSPÓŁPRACY Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ BEZPIECZEŃSTWA Z POZNANIA

 <h3 style="background-color: lightgrey"><font color="red">SPOTKANIE ROBOCZE NA TEMAT WSPÓŁPRACY Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ BEZPIECZEŃSTWA Z POZNANIA</font></h3>
      Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w naszej Szkole odbyło się spotkanie robocze na temat współpracy Wyższej Szkoly Bezpieczeństwa z Poznania z Zespołem Szkół Mechanicznych. Prorektor WSB prof. nadzw. Ilona Walkowska zaproponowała kilka działań, które zostaną włączone do przygotowywanej umowy o współpracy. Rozmowy dotyczyły rozwoju specjalności logistyki w służbach mundurowych. Być może będzie to otwarcie się na kształcenie mechaników dla bezpieczeństwa w logistyce.
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
Dzień Komisji Edukacji Narodowej
MECHANIK GOŚCIŁ ABSOLWENTÓW ROCZNIK 1961-1966
Dzień z językiem niemieckim
Dzień z językiem niemieckim 2011
Leśna Stacja Dydaktyczna w Lipach
Dzień Sportu w ZSM
Odznaczenie medalem Pro patria