Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 

Powołanie Rzecznika Praw Ucznia

 W dniach 23-27.09.2019r w Zespole Szkół Mechanicznych odbyły się wybory na Rzecznika Praw Ucznia na rok szkolny 2019/2020. W tym roku wybory były przeprowadzone za pomocą nowoczesnej metody- głosowania online.
Każdy uczeń mógł oddać jeden głos na wybranego nauczyciela. W sumie oddano 427 głosów.
Decyzją uczniów Rzecznikiem Praw Ucznia został p. Tomasz Podolski (zdobył aż 43% wszystkich głosów), nauczyciel języka angielskiego, pracujący w Mechaniku od 2012r.
Poza nauczaniem prowadzi w naszej Szkole również Koło Filmowe.

Powołanie nowego Rzecznika Praw Ucznia

      W wyniku przeprowadzonych w Zespole Szkoł Mechanicznych im. Zesłańców Sybiru wyborów, nowym Rzecznikiem Praw Ucznia na następna kadencję została wybrana Pani mgr Edyta Łuszczewska.
Serdecznie gratulujemy.
 

Podziękowanie

  Drodzy Uczniowie, chciałbym Wam serdecznie podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście wybierając moją osobę na Rzecznika Praw Ucznia.
 
 Moją główną rolą było aktywne ingerowanie w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane były prawa ucznia 
oraz uświadamianie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły. Stałem na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, Wewnętrznym Systemie Oceniania i Konwencji o prawach dziecka.
 
 Cieszę się bardzo, że mogłem służyć pomocą Społeczności Uczniowskiej.
 
 
      Mariusz Kaput
Rzecznik Praw Ucznia

25 lat Konwencji praw dziecka

     
 
 
 
      W 2014 roku przypada 25. rocznica przyjęcia międzynarodowej Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, która jest najważniejszym dokumentem międzynarodowym poświęconym prawom i wolnościom dziecka. 
Konwencja, określana też światową konstytucją praw dziecka, została przyjęta jednomyślnie 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Warto przypomnieć, że ratyfikowały ją 193 państwa.
20 listopada świętujemy 25. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka - najważniejszego dokumentu, który określa prawa dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą. Dokument do dzisiaj nazywany jest Światową Konstytucją Praw Dziecka.
 
     
      Mariusz Kaput
Rzecznik Praw Ucznia
Załączniki:

KAMPANIA SPOŁECZNA RZECZNIKA PRAW DZIECKA „Odwaga ratuje życie”

     Odwaga kojarzy się z pewnością siebie i siłą, ale to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do asertywnych postaw, odpowiedzialność za siebie i bliskich.
Okazje do wykazania się odwagą, czy wręcz bohaterstwem pojawiają się w najmniej oczekiwanych chwilach. Nie trzeba jednak szklanej kuli, żeby wiedzieć, że skok na płytką wodę może skończyć się tragicznie, a palenie ogniska w lesie jest najczęstszą przyczyną pożarów. Warto mieć w sobie wewnętrzną gotowość, na to, żeby powiedzieć „STOP!”, zareagować właściwie, kiedy grupa przyjaciół chce podjąć niepotrzebne ryzyko.
Odwaga, to przecież również umiejętność pójścia pod prąd.
Młody człowiek, który potrafi podjąć odpowiednią – choć wielokrotnie niezrozumiałą dla rówieśników – decyzję, może ochronić nie tylko siebie, ale również tych, którzy są wokół niego. Może dać przykład, jak powinien zachować się współczesny bohater.
Wierzę, że macie w sobie siłę, która uchroni całą Waszą „paczkę” przed niebezpieczeństwami.
 
Marek Michalak
 

KAMPANIA SPOŁECZNA RZECZNIKA PRAW DZIECKA „Bicie, czas z tym skończyć”

<h3 style="background-color: lightgrey"><font color="blue">KAMPANIA SPOŁECZNA RZECZNIKA PRAW DZIECKA „Bicie, czas z tym skończyć”</font></h3>
Przesłanie
 
Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Nauczyciele, Wychowawcy
właściwie wszyscy, lub prawie wszyscy dorośli powinni już zdawać sobie sprawę z faktu,
że stosowanie przemocy jest niewłaściwe. Nie powinien też budzić wątpliwości fakt,
że bicie to akt przemocy. Ten kto bije - stosuje przemoc i to jest złe. Skoro tak, to jak wyjaśnić fakt, że ponad połowa dorosłych Polaków, wciąż dopuszcza, czy wręcz aprobuje sytuacje, w której rodzic bije dziecko?
Nadal bardzo wielu dorosłych uważa, że dobre lanie to nie koniec świata, a czasem jest wręcz potrzebne, żeby osiągnąć pożądany skutek wychowawczy. Trudno się nie zgodzić z faktem, że stosowanie tzw. klapsów, czy innych kar cielesnych w stosunku do dzieci odnosi skutek. Tylko, że tym skutkiem są: strach przed rodzicem, obniżona samoocena czy wpojenie przekonania, że silniejszy może bić słabszego. To są tylko niektóre „efekty wychowawcze” bicia.
Sześć lat temu, w 2010 r., po długotrwałej batalii w Parlamencie, w Polsce wprowadzono całkowity zakaz bicia dzieci. Pamiętam głosy przeciwników wdrożenia tych przepisów, mówili: „to zamach na autonomię rodzicielską”, „będzie pretekst do zabierania dzieci”, „zacznie się szukanie „haków” na kochających i troskliwych rodziców”.
Nic takiego na szczęście się nie stało.
Nie wolno stawiać względem siebie praw rodziców i praw dziecka. Nigdy nie należy zapominać, że swoboda dorosłych w wychowaniu i poszanowanie ich prywatności
w tym względzie są ograniczone. Granica przebiega w miejscu gdzie zaczyna się krzywdzenie drugiego człowieka. Dziecko nie jest i nie może być traktowane jako własność dorosłych,
a pod pretekstem wychowania nie wolno go krzywdzić, poniżać i wreszcie bić.
Kampania „Bicie, czas z tym skończyć” jest konsekwentnym działaniem Rzecznika Praw Dziecka na rzecz upowszechnienia wiedzy o zasadności istnienia w polskim prawie przepisu zakazującego stosowania kar cielesnych.
Bicie dziecka jest porażką wychowania, przegraną dorosłego z własną frustracją
i świadectwem braku jego kompetencji wychowawczych.
Rodzinny, ciepły i bezpieczny dom nie może istnieć przy stosowaniu przemocy.
Natomiast pozytywne rodzicielstwo może obejść się bez przemocy.
Pozytywny rodzic, to taki, który posiada umiejętność radzenia sobie z dzieckiem w sposób bezprzemocowy, ucząc go odpowiedzialności i poszanowania praw każdego człowieka.
 
 
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

Zalecenia dotyczące postępowania dla dobra dziecka

 

Rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

 
10 grudnia obchodzimy kolejną rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Deklaracja Praw Człowieka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu, prace nad nią trwały od roku 1947. 10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W stępstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało Państwa Członkowskie do opublikowania tekstu Deklaracji i do "spowodowania, aby Deklaracja była rozpowszechniana, pokazywana, czytana i objaśniana przede wszystkim w szkołach i innych instytucjach oświatowych, wszędzie bez względu na status polityczny kraju lub terytorium". Główną rolę w tworzeniu Deklaracji odegrali Kanadyjczyk John Peters Humphrey (wówczas Dyrektor Wydziału Praw Człowieka w Sekretariacie ONZ), René Cassin z Francji, Eleanor Roosevelt, Charles Malik z Libanu oraz Peng-chun Chang z Chin. Powszechną eklarację Praw Człowieka można uznać za pierwsze znaczące dokonanie ONZ w dziedzinie ochrony praw człowieka.
 
 
 

Powołanie Rzecznika Praw Ucznia

 
W październiku 2012r. w naszej szkole powołany został Rzecznik Praw Ucznia. Samorząd Uczniowski zdecydował, że funkcję tę pełnić będzie pan Mariusz Kaput.
Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy m. in. kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia, gromadzenia dokumentacji o przypadkach łamania jego praw, uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły. Stoi on na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, Wewnętrznym Systemie Oceniania, Konwencji o prawach dziecka. Rzecznik nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych praw. Uczniowie mogą zwracać się do rzecznika z każdą sprawą związaną z naruszeniem prawa ucznia, dziecka.
Rzecznik nie wyręcza żadnych instytucji w ich działalności, jedynie uwrażliwia by funkcjonowały w sposób przyjazny uczniowi.
 
Rzecznik Praw Ucznia 
 
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...
ASANTE - czyli dziękuję w języku suahili
XIV KONKURS EKOLOGICZNY „PSZCZELARSTWO W POLSCE”
Dzień z językiem angielskim 2013
SPRZĄTANIE ŚWIATA W MECHANIKU
Otrzęsiny 2009
Projekt młody inżynier
Sprzątanie świata 2009
Konkurs "Lekcje z ZUS"
TYDZIEŃ EUROPEJSKI - dzień języka niemieckiego
Piłka ręczna
Wigilia 2009
Kaufmännisches Berufskolleg Walther Rathenau
Międzynarodowa wymiana logistyków
 Przekazanie kredek fundacji Asante
Święto Niepodległości 2013
PRAWYBORY EUROPEJSKIE 2014
Dzień Sportu w ZSM
65 lat ZSM - bieg uliczny o puchar Dyrektora ZSM
Pożegnanie klas maturalnych
III KONFERENCJA LOGISTYCZNA
TYDZIEŃ EUROPEJSKI - dzień języka niemieckiego