Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna    

wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w gorzowie wlkp.-projekt zakończony

szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp.-PROJEKT ZAKOŃCZONY

Głównym celem projektu było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektora szkoły, poprzez stworzenie  i realizację planu wspomagania placówki spójnego z kierunkiem jej rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
W projekcie udział wzięło: 30 osób.
Projekt stanowił pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.
W ramach projektu zrealizowano dwa zadania merytoryczne, związane z wdrażaniem nowych narzędzi i sposobów wspomagania rozwoju szkoły.
Zadanie I - przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia
Pierwszym zadaniem Projektu było przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli
i dyrekcji szkoły w obszarze „Rodzice są partnerami szkoły”, na bazie oferty opracowanej
w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW).
Realizacja tego zadania podzielona była na cztery etapy:
ETAP 1. Diagnoza potrzeb placówki;
ETAP 2. Doskonalenie pracy nauczycieli;
ETAP 3. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę;
ETAP 4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW (rocznego planu wspomagania).
Za realizację zadania odpowiedzialny był Partner Projektu - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wlkp.
W wykonaniu zadania ZSZ nr 5 wspierała PaniIwona Surdacka, pełniąca w projekcie funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.
Doskonalenie pracy nauczycieli wsparte zostało poprzez zaangażowanie ekspertów, specjalistów w zakresie tematyki doskonalenia.  W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma AD REM Barbara Basińska, która przeprowadziła: wykłady – 4 godziny, warsztaty – 15 godzin, konsultacje indywidualne i grupowe – 24 godziny.
Zadanie II - sieci współpracy i samokształcenia
 W ramach drugiego zadania pracownicy ZSZ nr 5 uczestniczyli w pracachnastępujących sieci współpracy i samokształcenia:
- sieci koordynowanej przez Panią Małgorzatę Niewiadomską: „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów
do czytania”, w ramach której trzy osoby uczestniczyły między innymi  w 9 godzinach warsztatów prowadzonych  przez eksperta Panią Joannę Marchewkę z Poznania,
- sieci koordynowanej przez Panią Małgorzatę Chojnacką: „Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole”, w ramach której trzy osoby uczestniczyły między innymi  w 9 godzinach warsztatów prowadzonych  przez Salon Edukacyjny Empiria Sp. z o.o. ze Szczecina,
- sieci koordynowanej przez Panią Annę Jańczak, w ramach której dwie osoby uczestniczyły między innymi  w 9 godzinach warsztatów prowadzonych  przez Jana Przewoźnika z Gorzowa Wlkp.,
- sieci koordynowanej przez Panią Monikę Wysocką: „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”, w ramach której Dyrektor szkoły uczestniczył między innymi  w 9 godzinach warsztatów prowadzonych  przez profesora Jana Fazlagicia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Odpowiedzialny za realizację tego zadania był Lider Projektu - Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
                            
Projekt będzie kontynuowany w roku szkolnym 2014/2015
Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu są dostępne na podstronie internetowej  sites.google.com/site/test1jjj/