Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna    

wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w gorzowie wlkp.-projekt zakończony

szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp.-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli w Gorzowie Wlkp., poprzez stworzenie planów wspomagania szkół i przedszkoli spójnych z kierunkiem ich rozwoju, w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.
Łącznie w projekcie udział weźmie: 933 nauczycieli, 15 przedszkoli i 20 szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.
Projekt zakłada realizację dwóch zadań merytorycznych związanych z wdrażaniem nowych narzędzi wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli.Projekt stanowi pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkół i przedszkoli, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.
Zadanie I polega naprzeprowadzeniu pełnego cyklu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów
we wszystkich typach szkół i przedszkoli na bazie oferty opracowanej w ramach Rocznego Planu Wspomagania (RPW) w ramach czterech etapów:
ETAP 1. Diagnoza potrzeb każdej placówki;
ETAP 2. Doskonalenie pracy nauczycieli;
ETAP 3. Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę;
ETAP 4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW (rocznego planu wspomagania).
W celu wykonania zadania powołani zostali Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji.
Za realizację zadania odpowiedzialny jest Partner Projektu - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Gorzowie Wlkp.
 
 
 
Zadanie II
W ramach zadania, w oparciu o diagnozę przeprowadzoną wiosną 2013 roku przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., utworzonych zostało pięć sieci współpracy
i samokształcenia:
1) „Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły”,
2) „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”,
3) „Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo w szkole”,
4) „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”,
5) „Praca z uczniem młodszym w przedszkolu i szkole w kontekście rozpoznawania ryzyka dysleksji rozwojowej”.
W celu wykonania zadania powołanych zostało pięciu koordynatorów sieci współpracy
i samokształcenia.
Odpowiedzialny za realizację tego zadania jest Lider Projektu - Zespół Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznych.
W roku szkolnym 2014/2015 projekt wdrażany będzie w:
- 13 przedszkolach nr: 3, 6, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 27, 29, 32, 33
- 2 szkołach podstawowych nr: 6, 15,
- 2 gimnazjach nr: 9, 12
- 8 szkołach ponadgimnazjalnych: I LO, II LO, Technikum nr 2 przy ZS Ekonomicznych, Technikum nr 6 przy ZS Technicznych i Ogólnokształcących, Technikum nr 7 przy ZS Elektrycznych, ZSZ nr 1 przy ZS Budowlanych, ZSZ nr 4 przy ZS Odzieżowych, ZSZ nr 5 przy ZS Mechanicznych.
 
Szczegółowe informacje nt. realizacji projektu są dostępne na podstronie internetowej  sites.google.com/site/test1jjj/