Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna    

mechanik pojazdów samochodowych 723103

szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

      Mechanik pojazdów samochodowych zatrudniany jest w warsztatach obsługowo-naprawczych zaplecza motoryzacyjnego. Wykonuje prace konserwacyjne i obsługowo-naprawcze pojazdów samochodowych oraz ich zespołów na uniwersalnych i specjalistycznych stanowiskach za pomocą narzędzi monterskich.
Kontroluje także stan techniczny pojazdów za pomocą urządzeń diagnostycznych.
Od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się znajomości budowy pojazdu oraz zasad działania jego zespołów i podzespołów. Mechanik pojazdów samochodowych powinien umieć diagnozować usterki zespołów samochodów oraz znać metody ich usuwania.
Specyfika zawodu, rozwój rynku motoryzacyjnego i oczekiwania klientów wymagają od niego odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług. Dlatego mechanik pojazdów samochodowych powinien wykazywać gotowość do dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji.
 
 

 
 
Procedura jak załatwić zajęcia praktyczne na
Mechanika pojazdów samochodowych
 
 
Podbudowa: szkoła podstawowa
 • Zawód: mechanik pojazdów samochodowych
 • Okres nauki: 3 lata 
 
Program nauczania obejmuje m. in. takie przedmioty jak:
 • JĘZYK NIEMIECKI ZAWODOWY
 • TECHNIKI WYTWARZANIA
 • PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN
 • PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO W ZAKRESIE KATEGORII B
 • BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W BRANŻY SAMOCHODOWEJ
 • ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA
 • PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI SAMOCHODOWEJ
 • ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
 
W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w tym przypadku jest to kwalifikacja MG.18:
 
 
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 
 
1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 
Uczeń:
1) przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;
2) przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;
3) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;
4) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;
5) stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;
6) dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
7) stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;
8) wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;
9) ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych;
10) wydaje pojazd samochodowy wraz z dokumentacją klientowi.
 
2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
Uczeń:
1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
2) szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
3) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;
4) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
5) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
7) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
8) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
9) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
10) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;
11) przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;
12) ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.
 
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.