Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna    

mechanik monter maszyn i urządzeń 723310

szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310

      Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.
Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.
Dodatkowe uprawnienia jakie może zdobyć uczeń to spawacz. Spawacze łączą części i elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów przez ręczne spawanie gazowe i łukiem elektrycznym lub przez zgrzewanie za pomocą zgrzewarek elektrycznych bądź też stosując lutowanie czy też lutospawanie; przecinają elementy konstrukcyjne palnikiem gazowym, łukiem elektrycznym, metodą plazmową lub laserową.
 
 
      

 
Podbudowa: gimnazjum
  • Zawód: mechanik monter maszyn i urządzeń z możliwością uzyskania uprawnień spawacza
  • Okres nauki: 3 lata
 
 
 Program nauczania obejmuje m. in. takie przedmioty jak:
 
  • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
  • Podstawy konstrukcji maszyn
  • Podstawy technik wytwarzania
  • Technologia montażu maszyn i urządzeń
  • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
  • Język obcy w branży mechanicznej
  • Konstrukcje maszyn
  • Zajęcia praktyczne
 
 
W trakcie cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w tym przypadku jest to kwalifikacja MG.17:
 

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 
1. Montaż maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;
2) stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;
3) dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;
4) przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;
5) ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;
6) wykonuje montaż połączeń;
7) wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;
8) wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;
9) sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;
10) posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.
 
2. Obsługa maszyn i urządzeń
Uczeń:
1) charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;
2) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;
3) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń;
4) wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń;
5) rozróżnia części maszyn i urządzeń;
6) dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy;
7) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;
8) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;
9) instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku;
10) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia;
11) ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.