Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna    

wizyta studyjna w elektrociepłowni

szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

WIZYTA STUDYJNA W ELEKTROCIEPŁOWNI

    Początki historii gorzowskiej elektrociepłowni sięgają 1939 roku, kiedy to jeszcze na ziemiach niemieckich zaczęto budować elektrownię dla potrzeb sąsiadujących zakładów IG Farbenindustrie. Po zakończeniu wojny w 1945 roku zostały zdemontowane i wywiezione wszystkie urządzenia elektrowni. Odbudowa przemysłu w Gorzowie w okresie powojennym wymagała uruchomienia elektrowni. I tak, końcu 1947 roku przystąpiono do czteroetapowej odbudowy zakładu. Zainstalowano trzy kotły parowe SMV oraz trzy turbiny kondensacyjne STAL. 6 grudnia 1950 roku rozpalono pierwszy kocioł oraz uruchomiono pierwszy turbozespół – tego dnia narodziła się GORZOWSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA.
      Dziś Gorzowska Elektrociepłownia jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w regionie. Od ponad 60 lat zakład produkuje ciepło i energię elektryczną. Oba produkty wytwarzane są w skojarzeniu, tj. w jednym procesie technologicznym, dzięki czemu do środowiska emitowana jest mniejsza ilość zanieczyszczeń.
      Jako największy producent ciepła i energii elektrycznej miasta Gorzowa, elektrociepłownia prowadzi swoją działalność w szczególny sposób dbając o środowisko naturalne. Wciąż podejmowane są działania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Gorzowska elektrociepłownia jest pierwszą w kraju, która wybudowała ekologiczny blok gazowo-parowy. To pionierskie zadanie zajęło prawie dwa lata i z początkiem 1999 roku zespół gazowo-parowy oddano do eksploatacji.
Od 2007 roku gorzowska elektrociepłownia należy do największej w kraju grupy energetycznej – Polskiej Grupy Energetycznej. We wrześniu 2010 roku, wchłaniając w swe szeregi gorzowskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej została oddziałem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Podstawowym przedmiotem działania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów jest:
·         wytwarzanie energii elektrycznej,
·         produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
·         dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
·         pobór i uzdatnianie wody, odprowadzenie ścieków,
·         wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych oraz rozdzielczych obiektów liniowych rurociągów, linii elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych) – lokalnych i przesyłowych,
·         wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów produkcyjnych,
·         wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli oraz instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych,
·         wykonywania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych,
·         działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów,
·         sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
·         sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
·         badania i analizy techniczne oraz pozaszkolne formy kształcenia.
 
 
 
 
 
     Tyle o historii. Przejdźmy do teraźniejszości. Na miejscu nim zobaczyliśmy wnętrze elektrociepłowni, całe centrum zarządzania systemem, zaprezentowano uczniom możliwości i technologie w jakiej wykonany jest nowy blok gazowo-parowy. To imponująca najnowsza technologia oddana do użytku 2 lutego 2017r. Stanowi ona podstawowe źródło zasilania odbiorców w mieście w energię cieplną w wodzie grzewczej oraz parze technologicznej. Dzięki wykorzystaniu gazu z polskich źródeł lokalnych elektrociepłownia umożliwi zastąpienie przestarzałej części infrastruktury technicznej nowymi urządzeniami wytwórczymi, które spełniają restrykcyjne normy dopuszczalnych emisji. Nowy blok gazowo-parowy stanowi niezależny, kompletny obiekt energetyczny, wyposażony we wszystkie niezbędne dla jego prawidłowej pracy systemy.
Dwie nowoczesne turbiny  dostarczaja energię elektryczną oraz ciepło dla 125-tysięcznego Gorzowa Wielkopolskiego. Technologia zrealizowanego bloku gazowo-parowego jest technologią sprawdzoną, niezawodną i przede wszystkim przyjazną środowisku, dzięki wyraźnemu zmniejszeniu emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i braku odpadów paleniskowych.
      Sprawność ogólna netto w pracy kogeneracyjnej, przy pełnym obciążeniu, wynosi 83,93%. Nowa instalacja po części zastąpiła dotychczas używane, wysłużone elementy infrastruktury, wykorzystujące węgiel jako paliwo. Nowoczesny gorzowski blok działa w oparciu o dwie turbiny gazowe SGT-800 i jedną turbinę parową SST 400.
 
 
 
 
 
Technika i technologia przedstawia się następująco:
Zdolności produkcyjne PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Gorzów:
·         Moc elektryczna zainstalowana:      243,3 MW (Elektrociepłownia Gorzów);
·         Moc cieplna zainstalowana:            364,0 MW (Elektrociepłownia Gorzów);
·         Moc cieplna zainstalowana:              4,72 MW (kotłownie lokalne).
 
 
 
 
System ciepłowniczy:
·         16 lokalnych kotłowni gazowych – moc zainstalowana 4,27 MW
·         1 lokalna kotłownia miałowa w Marwicach – moc zainstalowana 0,45 MW
 
Tekst: Tomasz Walorski
Foto: Tomasz Walorski

Zobacz zdjęcia w galerii

WIZYTA STUDYJNA W ELEKTROCIEPŁOWNI