Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna    

technik automatyk 311909

szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

TECHNIK AUTOMATYK 311909

      Automatyka to dziedzina techniki i nauki, która pojawiła się stosunkowo niedawno, bo w XX wieku.  Coraz częściej pojawia się w życiu codziennym i w pracy człowieka, dzięki niej wynaleziono niejedno urządzenie i maszynę. Po prostu, dla ułatwienia życia (np. myjnia samochodowa), aby przyspieszyć procesy produkcyjne w przemyśle lub dla większej dokładności w medycynie. Przykłady można by mnożyć. Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn z szybko posuwającymi się taśmami. To właśnie automatycy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu. To oni projektują układy sterujące do maszyn, które mają być przeznaczone do konkretnych celów.
Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, tak więc dobry automatyk nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem pracy. Technicy automatycy doskonale odnajdują się w odpowiadających ich kwalifikacjom działach technologicznych i konstrukcyjnych. Zwykle są to firmy produkcyjne i usługowe, wykorzystujące na liniach produkcyjnych i montażowych rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej lub zajmujące się jej kompleksowym projektowaniem, produkcją, uruchomieniem i serwisowaniem.

       
 
         
Podbudowa: szkoła podstawowa
 • Zawód: technik automatyk
 • Okres nauki: 5 lat
Program nauczania obejmuje m. in. takie przedmioty jak:
 
 • Język niemiecki branżowy
 • Działalność gospodarcza w branży automatyki
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Technologia i pomiary w automatyce
 • Urządzenia automatyki przemysłowej
 • Instalacje automatyki przemysłowej
 • Laboratorium pomiarów elektrycznych i elektronicznych
 • Pracownia technologii i pomiarów w automatyce
 • Pracownia urządzeń automatyki przemysłowej
 • Pracownia instalacji automatyki przemysłowej
  
W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w tym przypadku są to kwalifikacje: EE.17, EE.18:
 
EE.17. Montaż i uruchamianie urządzeń automatyki przemysłowej 

1. Montaż urządzeń i instalacji automatyki 
 
Uczeń:
1) rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz określa ich funkcje i zastosowanie;
2) identyfikuje urządzenia na podstawie schematu i określa ich funkcje;
3) dobiera narzędzia do montażu urządzeń;
4) montuje urządzenia, uwzględniając warunki ich pracy;
5) wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych na podstawie dokumentacji;
6) dobiera kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji;
7) wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń;
8) rozpoznaje przyłącza procesowe i montuje urządzenia zgodnie z dokumentacją;
9) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych kabli i przewodów instalacji;
10) diagnozuje stan techniczny kabli i przewodów instalacji;
11) wykonuje dokumentację powykonawczą.

2. Uruchamianie i obsługa urządzeń automatyki
Uczeń:
1) określa wpływ mediów procesowych na pracę urządzeń;
2) programuje sterowniki PLC (Programmable Logic Controller);
3) konfiguruje parametry urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;
4) uruchamia instalację automatyki przemysłowej;
5) dobiera przyrządy do wykonania pomiarów sprawdzających w układach automatyki;
6) wykonuje pomiary parametrów instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną;
7) ocenia zgodność uzyskanych pomiarów z dokumentacją techniczną;
8) ocenia poprawność pracy instalacji automatyki oraz wprowadza korekty;
9) prowadzi bieżącą dokumentację.

EE.18. Przeglądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji automatyki przemysłowej

1. Przeglądy i konserwacja instalacji automatyki
 
Uczeń:
1) określa zakres czynności obejmujących okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji;
2) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji na podstawie dokumentacji technicznej;
3) wykonuje pomiary parametrów instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami;
4) przeprowadza testy urządzeń i instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej;
5) odczytuje i analizuje informacje diagnostyczne;
6) ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji automatyki;
7) wprowadza korekty w ustawieniach urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej, wykonanych pomiarów i obserwacji;
8) przeprowadza konserwację instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną;
9) prowadzi bieżącą dokumentację przeglądów i konserwacji.

2. Diagnostyka i naprawa instalacji automatyki
Uczeń:
1) korzysta z dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji;
2) dobiera metody i przyrządy do pomiaru standardowych sygnałów sterujących w instalacjach;
3) wykonuje pomiary sygnałów sterujących w instalacjach;
4) ocenia stan techniczny urządzeń i instalacji na podstawie wykonanych pomiarów i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej;
5) lokalizuje uszkodzenia instalacji;
6) określa rodzaj i zakres napraw instalacji;
7) dobiera narzędzia do wykonania napraw instalacji;
8) dobiera podzespoły do napraw instalacji;
9) wymienia uszkodzone urządzenia w obwodach automatyki;
10) sprawdza poprawność działania instalacji;
11) prowadzi bieżącą dokumentację napraw.