Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna    

wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki ..."-projekt zakończony

szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki ..."-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Tytuł projektu: Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009

Numer projektu: WND-POKL.09.02.00-08-041/08
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: 01.09.2008 r. - 30.06.2009 r.
Wartość projektu: 201.433,81 zł
 
W czerwcu 2009 r. zakończyła się realizacja projektu „Wiedza - najpewniejszy kapitał ludzki - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów gorzowskich szkół kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2008/2009", w ramach którego prowadzone były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w 7 gorzowskich szkołach kształcących w zawodzie. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
W okresie od października 2008 r. do kwietnia 2009 r. łącznie przeprowadzono 4403 godziny dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w tym w: Zespole Szkół Budowlanych - 1232, Zespole Szkół Gastronomicznych - 435, Zespole Szkół Mechanicznych - 916, Zespole Szkół Odzieżowych - 1008, Zespole Szkół nr 14 - 252, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 448 i Liceum Plastycznym - 112. 
 
Najwięcej zajęć przeprowadzono z następujących przedmiotów: język niemiecki - 700 godzin, język angielski - 616 godzin, matematyka - 587 godzin, informatyka - 448 godzin, przygotowanie do egzaminu zawodowego - 298 godzin, politechnizacja - 280 godzin i przedsiębiorczość - 364 godziny. Ostatecznie w projekcie uczestniczyło 1092 uczniów.
 
Głównym celem projektu było wdrożenie w 7 gorzowskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe programów rozwojowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych. Zajęcia ukierunkowane były na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i niwelowanie różnic w dostępie do nauki.