Zespół Szkół Mechanicznych
 
jesteś tu: strona główna    

technik spedytor 333108

szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

TECHNIK SPEDYTOR 333108

      Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. Spedytorem może być tylko ten, kto zawodowo i za wynagrodzeniem, w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie, na rachunek zleceniodawcy, podejmuje się wysyłania lub odbioru przesyłki oraz innych czynności związanych z jej przewozem. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie druków celnych oraz organizację odpraw celnych.
 

          

 
 
Podbudowa: szkole podstawowa
 • Zawód: technik spedytor
 • Okres nauki: 5 lat
 
Program nauczania obejmuje m. in. takie przedmioty jak:
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
 • JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY
 • KOMPETENCJE SPOŁECZNE I ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁÓW
 • TRANSPORT I SPEDYCJA
 • ŚRODKI TRANSPORTU
 • EKONOMIKA TRANSPORTU
 • OPAKOWANIA I JEDNOSTKI TRANSPORTOWE
 • PRAWO I UBEZPIECZENIA W TRANSPORCIE
 • MARKETING I NEGOCJACJE
 • PODSTAWY LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA
 • ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ TRANSPORTOWĄ I SPEDYCYJNĄ
 • TECHNIKI BIUROWE I INFORMATYCZNE
 • STATYSTYKA
 
W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, w tym przypadku są to kwalifikacje AU.31
 

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
 
 
1. Planowanie procesów transportowych
Uczeń:
1) określa zadania transportowe;
2) rozróżnia rodzaje usług transportowych;
3) dobiera środki transportu do realizacji usług transportowych;
4) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;
5) stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków i dokumentacji transportowej;
6) sporządza plan przebiegu procesu transportowego;
7) rozróżnia infrastrukturę transportu;
8) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.
 
2. Organizowanie procesów transportowych
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
2) formuje jednostki ładunkowe;
3) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
4) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
5) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie;
6) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu.
 
3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych
Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie;
2) ocenia jakość oraz efektywności procesów transportowych;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące rozliczeń z kontrahentami;
4) stosuje taryfikator usług transportowo–spedycyjnych;
5) optymalizuje koszty do zakresu realizowanych usług transportowo–spedycyjnych;
6) sporządza dokumenty rozliczeniowe z kontrahentami i spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim;
7) analizuje wskaźniki statystyczne stosowane do oceny efektywności usług transportowo–spedycyjnych.
 
4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
Uczeń:
1) stosuje przepisy dotyczące spedycji;
2) rozróżnia reguły handlu międzynarodowego;
3) sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku angielskim;
4) stosuje metody negocjacji w kontaktach z kontrahentem;
5) dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta;
6) wybiera dostawców i podwykonawców;
7) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji;
8) określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;
9) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczeń stosowanych w procesach transportowo–spedycyjnych.
 
5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Uczeń:
1) charakteryzuje rolę, miejsce i znaczenie logistyki w działalności transportowospedycyjnej;
2) określa rolę centrów logistycznych w łańcuchach dostaw;
3) rozpoznaje rodzaje budowli magazynowych i ich wyposażenie;
4) posługuje się dokumentami magazynowymi;
5) dobiera urządzenia do mechanizacji prac ładunkowych;
6) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
7) nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;
8) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.
 
4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
Uczeń:
1) stosuje przepisy dotyczące spedycji;
2) rozróżnia reguły handlu międzynarodowego;
3) sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku angielskim;
4) stosuje metody negocjacji w kontaktach z kontrahentem;
5) dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta;
6) wybiera dostawców i podwykonawców;
7) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji;
8) określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;
9) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczeń stosowanych w procesach transportowo–spedycyjnych.
 
5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Uczeń:
1) charakteryzuje rolę, miejsce i znaczenie logistyki w działalności transportowospedycyjnej;
2) określa rolę centrów logistycznych w łańcuchach dostaw;
3) rozpoznaje rodzaje budowli magazynowych i ich wyposażenie;
4) posługuje się dokumentami magazynowymi;
5) dobiera urządzenia do mechanizacji prac ładunkowych;
6) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
7) nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;
8) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.