Zainicjowanie programu "Ocenianie Kształtujące"

      Ocenianie kształtujące wydaje się dobrą alternatywą dla tradycyjnego modelu nauczania, w którym nauczyciel jest tym, na którym spoczywa cała odpowiedzialność za przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności. Alternatywą na tyle atrakcyjną i skuteczną, że zyskuje coraz większe grono zwolenników. Nauczyciele stosujący ocenianie kształtujące podkreślają wpływ tej metody nauczania na osiągnięcia uczniów. Metody, bo zastosowane tu słowo „ocenianie” nie w pełni oddaje istotę rzeczy.
      Idąc z duchem czasu i nowych metod nauczania Dyrektor Szkoły Janina Grzecznowska po ukończeniu kursu dla Liderów Oświaty podjęła decyzję, aby  nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych skorzystali z dobrych i sprawdzonych praktyk, które niesie Ocenianie Kształtujące. Ocenianie Kształtujące na na celu podnosienie jakości i poziomu nauczania, a zarazem spójności dla całego procesu nauczania.
Elementami oceniania kształtującego są:
  • cele
  • kryteria oceniania
  • praca z rodzicami - ocenianie kształtujące a stymulujące
  • pytania kluczowe i techniki zadawania pytań
  • informacja zwrotna
  • ocena koleżeńska
  • samoocena
Kluczem do sukcesu jest nie tyle konieczność stosowania wszystkich elementów, ale ich dobór, sposób wprowadzania i odpowiednie motywowanie uczniów. 
 
 
   
 
Tekst: Małgorzata Kaczałko