Szkolenie - Ocenianie Kształtujące OK - etap I

      W dniu 11 grudnia 2012 roku nauczyciele Zespołu Szkół Mechanicznych uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez Pana Jarosława Pietrzaka - trenera Centrum Edukacji Obywatelskiej - „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela”. Szkolenie jest częścią programu SUS (Szkoła Ucząca Się), który prowadzi CEO z Warszawy.
W ten sposób nasza szkoła przygotowuje się do wprowadzenia do szkolnej praktyki nowatorskiego sposobu oceniania uczniów, wspomagającego uczenie się, a wprowadzonego już w kilku krajach Europy. Ten sposób oceniania uczniów propaguje OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która w Polsce prowadzi badania umiejętności uczniów PISA. Ocenianie kształtujące jest definiowane jako częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, jak uczeń ma się uczyć i w jaki spoób najlepiej go nauczać.
 
Tekst i foto: Tomasz Walorski

Zobacz zdjęcia w galerii

Szkolenie - Ocenianie Kształtujące OK - etap I