Materiał filmowy z OK dla SP15

   W lutym 2013r. nauczyciel naszej szkoły Tomasz Podolski nagrał swoją lekcję języka angielskiego, która została przesłana do  współpracującej z nami w ramach Oceniania Kształtującego Szkoły Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp. Nagrana lekcja poddana została ukierunkowanej obserwacji, po której nauczyciel otrzymał informację zwrotną od obserwatorów Szkoły Podstawowej nr 15.
Celem przeprowadzenia procedury nagrywania lekcji było:
  • uzyskanie informacji  o procesie uczenia się uczniów podczas lekcji i wykorzystanie tych informacji do modyfikowania sposobów pracy z uczniami
  • poszukiwanie dowodów na widoczne uczenie się uczniów
  • odpowiedzi na pytanie: nagrywanie i omawianie lekcji – po co?  
  • Nauczyciel informuje obserwatorów przedmiocie/przedmiotach obserwacji oraz przekazuje inne istotne, jego zdaniem, informacje na temat lekcji.
Nagrywanie i omawianie lekcji – jak to się odbyło?
  1. Nauczyciel nagrał lekcję.
  2. Nauczyciel poinformował obserwatorów o przedmiocie obserwacji oraz przekazał inne istotne, jego zdaniem, informacje na temat lekcji (informacje zawarte w konspekcie lekcji).
  3. Obserwatorzy oglądali nagranie lekcji, obserwując metody i techniki aktywizujące wykorzystywane przez nauczyciela. Wykorzystali arkusz obserwacji.
  4. Obserwatorzy przekazali informację zwrotną nauczycielowi.
  5. Nauczyciel prowadzący lekcję wykorzystuje w swojej bieżącej pracy wnioski z IZ do zaplanowania zmian w procesie nauczania.
Tekst: Małgorzata Kaczałko
 

Zobacz zdjęcia w galerii

Spotkanie w ramach OK z nauczycielami z SP15