Spacer edukacyjny w ramach OK

Czym jest spacer edukacyjny?
Spacer edukacyjny to metoda służąca doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz dzięki współpracy między nauczycielami, długofalowej poprawie uczenia się i nauczania w szkole. Pomaga we wprowadzeniu w szkole zwyczaju rozmawiania wspólnym językiem o praktyce nauczania. Dzięki temu szkoła może wypracować standardy wzajemnej obserwacji pracy oraz wyrobić nawyk uczenia się na podstawie analizy własnych (i cudzych) doświadczeń. Ten sposób doskonalenia, znany m.in. z pracy lekarzy w szpitalach, jest stosowany w najlepiej rozwiniętych systemach oświatowych na świecie.
 
Jak to wygląda?
Spacer edukacyjny polega na koleżeńskiej obserwacji pracy uczniów i nauczycieli w klasie. W jej efekcie nauczyciele wspólnie z obserwatorami wypracowują rozwiązania pojawiających się trudności, pracują nad ulepszeniem nauczania. Najlepiej gdy obserwatorami są nauczyciele z tej samej lub współpracującej szkoły, którzy mogą również skorzystać z odwiedzin w klasach-wyciągnąć z nich wnioski do przemyślenia i zastosowania podczas własnych lekcji. Idea spaceru edukacyjnego zakłada, że uczą się wszyscy jego uczestnicy. Spacer edukacyjny służy zdiagnozowaniu pewnych zjawisk i znalezieniu satysfakcjonujących rozwiązań - nigdy ocenie pracy nauczycieli!
 
A jak wyglądało to u nas?
Grupa nauczycieli biorących udział w projekcie z Zespołu Szkół Mechanicznych i Szkoły nr 15 obserwowała przebieg kilku lekcji w różnych klasach u różnych nauczycieli, a przede wszystkim na różnych przedmiotach.
W naszej szkole takiej obserwacji poddano czworo nauczycieli z różnym stażem i doświadczeniem:
  • Język polski – Edyta Łuszczewska
  • Podstawy przedsiębiorczości – Ewa Golińczak-Bogdan
  • Przedmioty zawodowe – Małgorzata Kaczałko
  • Język angielski – Tomasz Podolski
 
Na takich spacerach obserwuje się całe lekcje lub przebywa tylko pewien czas obserwując wybrane elementy Oceniania Kształtującego. Podczas wizyty obserwatorzy posługują się arkuszem obserwacji i notują swoje spostrzeżenia.
Ostatni, ale niezmiernie ważny etap spaceru edukacyjnego to wyciągnięcie z obserwacji wniosków na przyszłość i zaplanowanie następnego kroku ku poprawie metod pracy z uczniem. Tak również stało się w naszej szkole - wszyscy obserwatorzy i obserwowani spotkali się by pomysły, przypuszczenia i refleksje zamienić na konkretne zadania. Obserwatorzy udzielili więc informacji zwrotnej nauczycielom, na jakie elementy należy zwrócić uwagę.
 
Tekst zaczerpnięty ze strony ceo.org.pl
Foto: Tomasz Walorski

Zobacz zdjęcia w galerii

Spacer edukacyjny w ramach OK