Wyjazd do CEO - Praktyki współpracy w profesjonalnej szkole c.d.

      W dniach 27 i 28 marca 2014 r. dwoje nauczycieli z Zespołu Szkół Mechanicznych – pp. Wioletta Wangryn-Borucka i pp. Tomasz Podolski wzięło udział w warsztatach organizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczących Praktyki Wspierania Nauczycieli – Obserwacji Wybranych Uczniów. W trakcie warsztatów zapoznali się z procedurą wdrażania tej praktyki, poznali metody wprowadzania jej w szkole,  wnioski i trudności związane z tą praktyką przedstawione przez trenerów z CEO i nauczycieli ze szkół, które praktykę tę stosują już drugi rok w ramach Laboratorium Praktyk Edukacyjnych. Warsztaty były bardzo ciekawe i dostarczyły wielu użytecznych informacji, które będą stanowiły podstawę do zmian planowanych w naszej szkole w kolejnych latach.
 
Tekst i foto: Tomasz Podolski

Zobacz zdjęcia w galerii

Wyjazd do CEO - Praktyki współpracy w profesjonalnej szkole c.d.