Wyjazd do CEO - Praktyki współpracy w profesjonalnej szkole c.d.

      W dniach 25 i 26 kwietnia p. Tomasz Podolski uczestniczył w organizowanym przez CEO szkoleniu dotyczącym Obserwacji Koleżeńskich. Spotkanie to było okazją do nabycia nowych doświadczeń, ponieważ tym razem zamiast roli uczestnika, przypadła mu w udziale rola współprowadzącego warsztaty dla nauczycieli z całej Polski. Podczas spotkania p. Podolski zaprezentował dokonania szkoły w zakresie wdrażania oceniania kształtującego i Obserwacji Koleżeńskich w naszej szkole, prowadził warsztaty i pokazywał nagraną przez siebie lekcję, po której otrzymał informację zwrotną od grup nauczycieli uczestniczących w spotkaniu.
 
 
 
Tekst i foto: Tomasz Podolski