Powołanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej

      W lipcu 2014 roku, po czterodniowym spotkaniu PAPA zrodziła się koncepcja zmian w stosowanej przez naszą szkołę praktyce Obserwacji Koleżeńskich. Ponieważ dotychczasowa formuła wyczerpała się, musiały nastąpić zmiany, które mają przybliżyć naszą szkołę do standardów stosowania tej praktyki proponowanych przez CEO i sprawią, że nasza szkoła będzie mogła gościć nauczycieli z innych szkół, którzy na naszym przykładzie i z naszą pomocą będą wprowadzać tę praktykę w swoich szkołach. Pani Dyrektor Janina Grzecznowska powołała 10-osobowy zespół, który będzie stanowić trzon Obserwacji Koleżeńskich w szkole i będzie propagować tę praktykę u nas i na zewnątrz. Nauczyciele ci podczas regularnych spotkań będą analizować obserwowane lekcje, udzielać sobie informacji zwrotnej i planować zmiany w swoim nauczaniu tak, aby zaobserwować widoczne uczenie się uczniów i bardziej zmotywować ich do pracy.
 
Tekst: Tomasz Podolski