Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej

 Kolejne spotkanie grupy laboratoryjnej odbyło się 22 października 2014 r. Podczas tego spotkania nauczyciele zapoznali się ze zmianami w procedurze OK obserwacji, a zwłaszcza z nowymi elementami rozmowy po obserwacji oraz określili listę wskaźników, które zostaną wykorzystane podczas obserwacji.
Ustalili także wstępny harmonogram na 1 semestr i zatwierdzili nowy arkusz obserwacji, który będzie wykorzystywany przez cały rok.
 
Tekst: Tomasz Podolski