Spotkanie Szkolnej Grupy Laboratoryjnej

      Kolejne spotkanie grupy laboratoryjnej odbyło się 5 maja. Podczas spotkania zespół pracował nad materiałami, które zostaną zaprezentowane 22 maja na konferencji organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 15. Wspólnie stworzyliśmy dwa elementy, które będziemy na tej konferencji omawiać.
 
Tekst: Tomasz Podolski