KLASA PATRONACKA

                    
 
 
      Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp. i specjaliści zatrudnieni w AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. będą współpracować na rzecz podniesienia poziomu kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy.
Mając więc na uwadze konieczność podjęcia działań zmierzających do poprawy efektywności i jakości kształcenia zawodowego, w szczególności w zakresie praktycznego kształcenia uczniów techników oraz zasadniczych szkół zawodowych skorelowanego z oczekiwaniami i tendencjami obecnego rynku pracy, poprzez stworzenie możliwości ściślejszego powiązania kształcenia teoretycznego z praktyką a także uwzględniając istotną rolę doradztwa zawodowego oraz merytorycznego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej
 
w dniu 19 sierpnia 2014 r. w Gorzowie Wlkp.  zostało podpisane
porozumienie pomiędzy
 Zespołem Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
i
AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
w zakresie objęcia patronatem klasy 1A o profilu TECHNIK MECHANIK
 
 
Wsparcie polegać ma między innymi na:
  • Tworzeniu sieci firm, w których organizowane będzie kształcenie praktyczne uczniów i słuchaczy szkół i placówek,
  • Podnoszeniu poziomu praktyk zawodowych,
  • Umożliwianiu udziału pracodawców oraz przedstawicieli organizacji pracodawców w organizowaniu dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych dla uczniów ostatnich klas, zwiększając szansę ich zatrudnienia po ukończeniu szkoły,