PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWEGO PROJEKTU KLASY PATRONACKIEJ

 
Dnia 24 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Mechanicznych odbyło się spotkanie uczniów klasy IA – technik mechanik z przedstawicielami  firmy AUDIT Doradztwo Personalne: Panią Violettą Panasiuk-Strzyżewską Prezesem Zarządu firmy, Panią Urszulą Śliwińską oraz Panią Emilią Kamińską. 
      Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowych działań oraz przekazanie uczniom planów związanych z kolejnymi zadaniami: dodatkowe zajęcia, praktyki i staże.
      Każdy uczeń otrzymał informację zwrotną po indywidualnych spotkaniach z psychologiem doradcą zawodowym oraz wyniki testów diagnozujących ich logiczne myślenie, sprawdzających wiedzę matematyczną oraz umiejętność komunikacji w języku obcym.
      Pani Prezes krótko przedstawiła wnioski po spotkaniu z lokalnymi pracodawcami, którzy wyrazili wolę współpracy w ramach projektu. Idea współpracy jest taka, by konkretnemu uczniowi – w myśl głoszonego hasła „WŁAŚCIWY CZŁOWIEK NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU” – dobrać zakład, w którym będzie odbywał praktyki zgodnie z jego zainteresowaniami oraz predyspozycjami. Podczas tych praktyk uczeń pozna strukturę danego zakładu, park maszynowy oraz jego produkcję.
 
Tekst: Iwona Żuk - wychowawca klasy IA