ANKIETA ON-LINE - BEZROBOCIE WŚRÓD MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

 W grudniu 2016r. uczniowie naszej szkoły (50 osób) wzięło udział w ankiecie on-line stworzonej przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Hadze. Ankieta dotyczyła bezrobocia wśród młodzieży ze szkół zawodowych. Wyniki ankiety zostaną zebrane i opublikowane w formie broszury, która zostanie przekazana irlandzkiej euro posłance Mairead McGuiness 7 lutego podczas YoFest w Maastricht. Wydarzenie to organizowane jest z okazji 25-lecia Traktatu z Maastricht.
 
Tekst: Krystyna Płaczek