OTWARCIE SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO UE

 Młodsi ambasadorzy z klasy 1 K – Ola i Oliwer - przy pomocy Klaudii i Maćka z tej samej klasy, przygotowali specjalną gablotę, poświęconą aktualnym informacjom na temat działalności Parlamentu Europejskiego oraz wyposażyli Szkolny Punkt Informacyjny – mieszczący się w bibliotece – w  najważniejsze publikacje (książki, broszury, ulotki) dotyczące aktów prawnych w UE, działalności PE, traktatów europejskich, funkcjonowania strefy euro itp.
Szkolny Punkt Informacyjny UE jest otwarty w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 
Tekst: Ewa Jankowska
Zdjęcia: Krystyna Płaczek, Ewa Jankowska

Zobacz zdjęcia w galerii

OTWARCIE SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO UE