UNIA EUROPEJSKA JAKIEJ NIE ZNACIE

  Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy i gratulujemy wiedzy na temat Unii Europejskiej!
      Konkurs przygotowały i przeprowadziły starsze ambasadorki programu EPAS – pani A. Dobkowicz i pani E. Jankowska.
 
Tekst: Ewa Jankowska
Zdjęcia: A. Dobkowicz, E. Jankowska

Zobacz zdjęcia w galerii

UNIA EUROPEJSKA JAKIEJ NIE ZNACIE