CO WAŻNEGO W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM - TEMATY I WYZWANIA

        Celem lekcji była umiejętność wskazania związków między funkcjami i zadaniami parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego, pogłębienie znajomości zagadnień gospodarczych i ekologicznych.
Podczas zajęć uczniowie analizowali mapę Europy z krajami członkowskimi w zakresie wykorzystywania źródeł energii z surowców odnawialnych i nieodnawialnych, prowadzili dyskusję na temat znaczenia energii w Europie, składowania pozostałości i wpływu na stan środowiska. Pracując w grupach układali krzyżówki (w formie papierowej) z hasłami „EKOLOGIA”, „ENERGETYKA”, „INWESTYCJA”, oglądali prezentację multimedialną dotyczącą potencjału energii odnawialnej „Od zera do milionów”.
 
Tekst i foto: Anita Dobkowicz

Zobacz zdjęcia w galerii

CO WAŻNEGO W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM - TEMATY I WYZWANIA