INTEGRACJA

 Po rozpoczęciu nauki uczniowie zapoznają się z systemem jaki obowiązuje w szkole, komunikują się z nowymi kolegami , poszukują po raz kolejny swojego miejsca. Każda grupa uczniów tworząca we wrześniu klasę jest zespołem, który wymaga od wychowawcy podjęcia szczególnych zadań z zakresu integracji. Dlatego w pierwszej połowie września 2017r. we wszystkich klasach pierwszych odbyły się zajęcia warsztatowe mające na celu wzajemne poznanie się uczniów, poznanie się uczniów z wychowawcą, psychologiem i pedagogiem oraz nawiązanie relacji koleżeńskich.
 
Tekst: Monika Wysocka