OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 Standard drugi – Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 
 
oraz  Standard trzeci – Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program wychowawczo - profilaktyczny dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
Problemy priorytetowe do rozwiązania:
- Niezadowalające poczucie sprzyjającej atmosfery i pozytywnych relacji wśród uczniów, nauczycieli, a zwłaszcza niski poziom współpracy rodziców ze szkołą.
- Zbyt duży odsetek uczniów nie ćwiczących na lekcjach wychowania fizycznego.
- Uleganie nałogom oraz brak dbałości o własne zdrowie.
Opracowany plan działań został wysłany do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie Wlkp. W dniu 15 października 2017 roku.