ZAJĘCIA INTEGRACYJNE KLAS PIERWSZYCH

 W drugim tygodniu września w klasach pierwszych odbyły się zajęcia integracyjne zorganizowane przez pedagoga i psychologa szkolnego. W  spotkaniach uczestniczyli też wychowawcy klas. Spotkanie pozwoliło na bliższe poznanie się uczniów oraz na określenie wzajemnych oczekiwań podczas nauki w szkole. Zajęcia służyły budowaniu atmosfery zaufania i szacunku do siebie nawzajem oraz sprzyjało nawiązaniu wzajemnych pozytywnych relacji.