SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

 Pan Bartłomiej przedstawił główne założenia interwencji podejmowanych przez szkołę, między innymi konieczność nawiązania kontaktu z uczniem i udzielenie wsparcia rodzicom. Trener przedstawił zgromadzonym przebieg interwencji w przypadku podejrzenia o kontakt ucznia z substancjami psychoaktywnymi, podkreślił jakie elementy powinna zawierać skuteczna interwencja oraz przeanalizował rodzaje używek ich postacie i działanie na organizm człowieka. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz certyfikaty ukończenia szkolenia. Szkolenie Rady Pedagogicznej było kolejnym elementem wdrażania programu Szkoła Promująca Zdrowie.