WYMAGANE DOKUMENTY


 
- podanie o przyjęcie do szkoły wydrukowane z Internetu (nabór elektroniczny prowadzony jest przez Internet na stronie https://nbr-pp.edukacja.gorzow.pl/),
- karta zdrowia,
- trzy fotografie,
- świadectwo ukończenia gimnazjum (po zakończeniu roku szkolnego).
- jeśli posiadasz orginał dyplomu za osiągnięcia sportowe, artystyczne lub dokument o działalności w wolontariacie.

  Dokumenty składamy w sekretariacie szkoły.

Adresy innych stron zawarte w tekście: