Powołanie Rzecznika Praw Ucznia

 
W październiku 2012r. w naszej szkole powołany został Rzecznik Praw Ucznia. Samorząd Uczniowski zdecydował, że funkcję tę pełnić będzie pan Mariusz Kaput.
Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy m. in. kwestionowanie niewłaściwych decyzji prawnych dotyczących ucznia, gromadzenia dokumentacji o przypadkach łamania jego praw, uświadomienie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły. Stoi on na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, Wewnętrznym Systemie Oceniania, Konwencji o prawach dziecka. Rzecznik nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub ustanowienie nowych praw. Uczniowie mogą zwracać się do rzecznika z każdą sprawą związaną z naruszeniem prawa ucznia, dziecka.
Rzecznik nie wyręcza żadnych instytucji w ich działalności, jedynie uwrażliwia by funkcjonowały w sposób przyjazny uczniowi.
 
Rzecznik Praw Ucznia