25 lat Konwencji praw dziecka

     
 
 
 
      W 2014 roku przypada 25. rocznica przyjęcia międzynarodowej Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, która jest najważniejszym dokumentem międzynarodowym poświęconym prawom i wolnościom dziecka. 
Konwencja, określana też światową konstytucją praw dziecka, została przyjęta jednomyślnie 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Warto przypomnieć, że ratyfikowały ją 193 państwa.
20 listopada świętujemy 25. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka - najważniejszego dokumentu, który określa prawa dziecka. Polska była inicjatorem i współtwórcą. Dokument do dzisiaj nazywany jest Światową Konstytucją Praw Dziecka.
 
     
      Mariusz Kaput
Rzecznik Praw Ucznia
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: