Podziękowanie

  Drodzy Uczniowie, chciałbym Wam serdecznie podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście wybierając moją osobę na Rzecznika Praw Ucznia.
 
 Moją główną rolą było aktywne ingerowanie w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane były prawa ucznia 
oraz uświadamianie poszanowania praw i godności innych uczniów oraz pracowników szkoły. Stałem na straży praw ucznia określonych w Statucie Szkoły, Wewnętrznym Systemie Oceniania i Konwencji o prawach dziecka.
 
 Cieszę się bardzo, że mogłem służyć pomocą Społeczności Uczniowskiej.
 
 
      Mariusz Kaput
Rzecznik Praw Ucznia