Informacja pedagoga szkolnego dla rodziców

  • Stypendium szkolne: wnioski składamy do 15.09.2018r. w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego. 
więcej informacji >>>tutaj<<<
  • Opinie psychologiczno pedagogiczne: pedagog i psycholog szkolny przypominają o dostarczaniu opinii psychologiczno pedagogicznych uczniów. Opinie proszę dostarczać do sekretariatu szkoły.
Tegoroczni maturzyści mają czas na złożenie opinii do 30.09.2018 r.

Adresy innych stron zawarte w tekście: