PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE”-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
 
PROJEKT „ZAWODOWCY W GORZOWIE”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałaniem 8.4.2. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Planowany termin realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 28.02.2018 r.
Wartość projektu: 3 413 330,83
Liczba uczestników: 3290
- 3200 – uczniowie gorzowskich szkół zawodowych
- 90 – nauczyciele gorzowskich szkół zawodowych 
Wartość projektu: 3 413 330,83 zł
Kwota dofinansowania: 3 241 205,22 zł
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: