Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
 
 
 
Tytuł projektu: Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.
Budżet projektu: - wartość projektu: 1.512.993,40 zł
                        - kwota dofinansowania: 1.320.086.74 zł
 
Cele: Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 1371 uczniów z 8 szkół kształcących w zawodzie z terenu Gorzowa Wlkp. poprzez realizację programów rozowjowych zorientowanych na potrzeby lokalnego rynku pracy.
 
Program rozwojowy
Zespołu Szkół Mechanicznych
6 działań (90 uczniów T i 30 uczniów ZSZ)
 
                   szkolenia: operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, obsługa i eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych
                   kurs prawa jazdy (kat. B) i kurs spawania dla metody
                   wizyty studyjne i wycieczki zawodoznawcze, 2 konferencje logistyczne i 1 w zakresie branży metalowej
 
 
Rezultaty:
         wzrost umiejętności zawodowych umożliwiających poruszanie się po rynku pracy
         wzrost umiejętności edukacyjnych umożliwiających poprawę wyników kształcenia
         podniesienie poziomu umiejętności pracowniczych w zakresie pracy w zespole, umiejętności komunikacyjnych
         zwiększenie umiejętności korzystania z technologii informatycznych w danej branży
         wzrost zaufania we własne możliwości i aspiracje zawodowe
         podniesienie poziomu samooceny
         wzrost świadomości w zakresie kształcenia ustawicznego w danym zawodzie (80 % - ankiety, wywiady z grupą docelową, zebrane opinie szkoleniowców, nauczycieli i pracodawców)
 
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: