Projekt "INT Lernen"-PROJEKT ZAKOŃCZONY

 
     
 
 
11 czerwca 2012 roku w Urzędzie Miasta zainaugurowano uroczyście projekt polsko-niemiecki dotyczący transgranicznych praktyk zawodowych na poziomie szkolnictwa zawodowego. W trakcie powitania przez Panią wiceprezydent Gorzowa Wlkp. Alinę Nowak i kierownika projektu ze strony niemieckiej Philippa Eckharda z Centrum Kształcenia bbw z Frankfurtu nad Odrą przedstawiono główne cele projektu "INT Lernen"  oraz rozwój kompetencji interkulturowych pomiędzy naszymi krajami. Projekt ten pozwoli zacieśnić współpracę pomiędzy szkołami zawodowymi a sektorem pracodawców – tłumaczył Philipp Eckhard z bbw.
 
Więcej na temat projektu na stronie http://www.bbw-frankfurt-oder.de/INT-Lernen.html

Adresy innych stron zawarte w tekście: