Konferencja "Odnawialne źródła energii - przyszłość nowoczesnej gospodarki"

      Konferencja była podzielona na dwie części. W pierwszej szczegółowo omówione zostały aspekty techniczne, rynkowe i ekonomiczne zastosowania OZE. W tej części występowali zaproszeni goście - naukowcy i praktycy zajmujący się tematem OZE. Dr inż. Irena Agata Łucka przedstawiła ZODR w Barzkowicach jako przykład ośrodka edukacyjnego, w którym można się spotkać z prawie każdym rodzajem odnawialnego źródła energii. Mówiła o fotowoltaice, energii wiatrowej i biogazowniach.  Anna Krasowska z Starke Wind Polska Sp. z o.o. mówiąc o możliwościach pozyskiwania energii, przedstawiła mity i prawdy o energii wiatrowej. 
W drugiej części swoje prace – referaty przedstawili studenci oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy w swych pracach prezentowali różne ujęcia tematu OZE.
W międzyczasie w holu można było oglądać wystawę oraz uczestniczyć w tzw. sesji plakatowej przygotowanej przez studentów gospodarki przestrzennej WSB. Na zakończenie konferencji dr Anna Sobczak nagrodziła uczniów za najlepsze prace konkursowe. 
Wszyscy uczestnicy zgodnie uznali, że konferencja była znakomitym pomysłem i pomogła rozwiać wiele wątpliwości dotyczących odnawialnych źródeł energii.
 
Podobne artykuły:
 
Tekst: Mariusz Grusza

Adresy innych stron zawarte w tekście: