Współpracujemy z bbW we Frankfurcie

Celem w/w projektu jest:
 
- wymiana i współpraca w kontekście transgranicznej współpracy, szkoleń zawodowych między regionami Wschodniej Brandenburgii i Polski Zachodniej,
- poprawa międzyregionalnych umiejętności szkoleniowych dla osób kształcących się, czyli nauczycieli zawodowych w dziedzinie mechaniki i elektryki,
- stworzenie grupy ekspertów polsko-niemieckich w dziedzinie szkoleń teoretycznych i praktycznych oraz organizacji wymiany doświadczeń,
- prowadzenie warsztatów w rozwijaniu kompetencji międzykulturowych oraz zwiększenie możliwości kształcenia uczniów mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów z Polski i Niemiec,
- wymiany doświadczeń i wiedzy na temat jakość oraz funkcjonowania na poziomie regionalnym systemów edukacji w świetle zmieniających się wymagań,
 
Wszystkie wyniki i obserwacje zgromadzone przez ekspertów zostaną po zakończeniu projektu podsumowane i opracowany zostanie schemat dotyczący dalszego rozwoju transgranicznej działalności w systemie szkolnictwa zawodowego.
Czas trwania projektu  01.01.2012 - 31.12.2013 roku.
 
 
Tekst: Tomasz Walorski


Adresy innych stron zawarte w tekście: