SPORT - 3 miejsce Mechanika w biegach sztafetowych

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klasyfikacja końcowa:
                                                               I miejsce              Sportowe LO
                                                               II miejsce            II Liceum Ogólnokształcące
                                                               III miejsce           ZS Mechanicznych
                                                               IV miejsce           IV Liceum Ogólnokształcące
                                                               V miejsce            ZS Technicznych i Ogólnokształcących
                                                               VI miejsce           I Liceum Ogólnokształcące
                                                               VII miejsce         ZS Ekonomicznych
                                                               VIII miejsce        ZS Elektrycznych
                                                               IX miejsce           ZS Budowlanych
                                                               X miejsce             III Liceum Ogólnokształcące
                                                               XI miejsce           ZS Gastronomicznych