Zbiórkia żywności - Stowarzyszenie Brata Krystyna

      Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski ZSM zorganizował  zbiórkę żywności dla ubogich rodzin. Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem, ponieważ młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych chętnie odpowiedziała  na apel i zebrała prawie 120 kg produktów dla potrzebujących.
Przekazanie żywności Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna odbyło się 19 grudnia 2012. Uczestniczyli w nim: opiekunka świetlicy środowiskowej pani Justyna Grzywna, wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych pani Teresa Paszkowska, opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Renata Kaput oraz przedstawiciele uczniów ZSM. Tegoroczna akcja potwierdza to, że tego typu działania będą odbywały się w szkole cyklicznie. 
 
Tekst: Samorzą Uczniowski
 

Zobacz zdjęcia w galerii

SZLACHETNA PACZKA