Wybory Rzecznika Praw Ucznia

      Dnia 20.11.2012r. odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego, którego celem było wybranie Rzecznika praw ucznia oraz ustalenie planu działania na pierwszy semestr roku szkolnego 2012/2013.
Samorząd Uczniowski dokonał wyboru Rzecznika praw ucznia spośród czterech kandydatów:
1)    Pani Helena Niczyj
2)    Pan Mariusz Kaput
3)    Pan Tomasz Podolski
4)    Pan Leszek Sokołowski
Rzecznikiem praw ucznia, zgodnie z większością głosów, został Pan Mariusz Kaput.
Tego dnia ustalono odnowienie „Szczęśliwego numerka”. Akcja losowania szczęśliwego numerka ruszy 27/11/2012. Przypomniano również zeszłoroczną akcję, kiedy posiadanie „czapki Mikołaja” w dniu 06.12 było równoznaczne
ze zwolnieniem z odpowiedzi ustnej w tym dniu. W tym roku szkolnym postanowiono powtórzyć akcję. W związku z tym od 04/12/2012 w szkole zostaną rozwieszone ogłoszenia o akcji.
Na zebraniu odbyła się również krótka debata na temat „świątecznej paczki
dla ubogich rodzin”, czyli zbiórki żywności dla osób potrzebujących.
Podjęto decyzję, że w tym roku akcja zostanie przeprowadzona w terminie: 27/11/2012 – 14/12/2012. Dnia 27/11/2012 pojawią się w szkole plakaty
oraz ogłoszenia związane ze zbiórką. Do wychowawców klas dostarczone zostaną krótkie informacje o zbiórce z prośbą o włączenie się do akcji.

Tekst: Aleksandra Melerowicz – Sekretarz SU