Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

  Na przełomie września i października zostały ogłoszone wybory klasowe,  których celem było wybranie kandydata klasy na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Do opiekuna Samorządu Uczniowskiego pani Renaty Kaput wpłynęło pięć kandydatur. Wybrani kandydaci mieli przygotować program wyborczy, który został przedstawiony Samorządowi w dniu wyborów.
Dnia 15.10.2013 r. odbyło się spotkanie SU, którego celem było wybranie Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ZSM spośród kandydatów wytypowanych przez poszczególne klasy w demokratycznych wyborach. W głosowaniu wzięło udział 38 osób.

 
Pozytywnie przyjęto poniższe kandydatury 
Przewodniczący SU:                        Karolina Stawowa z klasy II T
Zastępca Przewodniczącego:          Aleksandra Melerowicz z klasy III K.
 
Tekst i foto: Renata Kaput
 
 

Zobacz zdjęcia w galerii

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego