Spotkanie Samorządu Uczniowskiego

      Dnia 30 września 2014r. odbyło się pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiciele wszystkich klas miały do zaopiniowania dni wolne w Roku Szkolnym 2014/2015. Samorząd Uczniowski jednogłośnie, pozytywnie zaopiniował zaproponowane dni wolne, również te do odpracowania.
 
Tekst i foto: Renata Kaput

Zobacz zdjęcia w galerii

Spotkanie Samorządu Uczniowskiego