Aktualności

TERMINY

data dodania: 2017/12/11

 
Przypominamy maturzystom, że 7 lutego 2018r. upływa termin wprowadzania zmian w deklaracjach maturalnych.
Po tym terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną
i zostaje przesłana do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.
 

 
Przypominamy uczniom przystępującym do
egzamninu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
że 18 lutego 2018r. upływa termin składania deklaracji
o przystąpieniu do egzaminu. 
 

 

Adresy innych stron zawarte w tekście: